top of page

Ancient Sempana, Madiun keris, kris – Madiun era (16th century) – Sempana wilah with special version of pamor Uler Lulut – Warangka and hilt of Cendana wood – Copper blewah pendok.
(Article number: 1181)

 

This ancient Sempana keris dates from the Madiun era (16th century).

 

The wilah is forged with a silver-coloured and special version of pamor Uler Lulut, which contrasts beautifully with the anthracite-coloured wilah.

 

The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres that are connected together and that look like the body of a snake. This pamor resembles the nature of water in that its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means "tame snake" in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Because of this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superiors or his business relations.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Sempana dapur (shape). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (turns). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris was reserved for royal servants, senior government officials and nobles.

 

Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In the old Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk.

 

Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

Spiritual meaning of a wilah with 9 luk:

Borobudur, the largest temple founded by the Syailendra dynasty that adheres to the teachings of Buddha Gautama, actually has 9 levels on the human and earth level while the last stage is 10 highest level for a person to become Buddha and also it symbolizes Nirvana where Buddha dwells.

 

Another view holds that in the view of ancient Javanese society, the number 9 (nine), which has been re-translated into spiritual practice by Sri Susuhunan Pakubuwono IX, holds that the howo songo stage is the key to regulation and control to perfection of life. If the 9 holes (such as eyes, nose, ears, mouth, etc.) can be controlled, then people will find safety in the world and the afterlife.

 

In the primbon, the number 9 (nine) symbolizes Mars, is seen as the peak number, with a special meaning that is considered even the most sacred. When multiplied by any number, the sum of the numbers returns as nine. (example 39 = 27; 2 + 7 = 9, etc.)

 

If you look at the number of base numbers that are 0-9, the number 9 (nine) has the highest value. It is not surprising that this number is often referred to as a symbol of perfection and also interpreted as secrecy. 9 (nine) is the limit of the power and reasoning of the human mind, because after nine it returns 0 (empty) and then starts again with the first first count or one (1). So the keris that has 9 (nine) luk is the embodiment of a perfection of life (kasampurnaning urip) for the ancient Javanese people.

 

The keris is housed in an antique Solo Gayaman warangka and gandar of the noble Cendan wood, from which the handle is also carved.

 

A brass Blewah pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana 9 luku

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Madiun, 16th century

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Oeroude Sempana, Madiun keris, kris – Madiun era (16de eeuw) – Sempana wilah met bijzondere uitvoering van pamor Uler Lulut – Warangka en greep van Cendana hout – Koperen blewah pendok.

 

Deze oeroude Sempana keris dateert van de Madiun era (16de eeuw).

 

De wilah is gesmeed met een zilverkleurige en bijzondere uitvoering van pamor Uler Lulut dat mooi afsteekt tegen de antracietkleurige wilah.

 

Het pamormotief Uler Lulut heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Sempana dapur (vorm). Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen.

 

Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf.

 

Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Spirituele betekenis van een wilah met 9 luk:
Borobudur, de grootste tempel gesticht door de Syailendra-dynastie die zich houdt aan de leer van Boeddha Gautama, heeft in feite 9 niveaus op het niveau van de mens en de aarde, terwijl de laatste fase 10 het hoogste niveau is voor een persoon om Boeddha te worden en ook het Nirvana symboliseert waar Boeddha woont.

 

De keris huist in een antieke Solo Gayaman warangka en gandar van het edele Cendan hout waarook de greep van is gesneden.

 

Een koperen Blewah pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana 9 luk

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Madiun, 16de eeuw

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Ancient Sempana, Madiun keris, kris – Madiun era - Uler Lulut

€ 295,00Price
    bottom of page