top of page

Ancient Sempana keris, kris – Segaluh era (12th century) – Sempana wilah with the very rare pamor Kenongo Ginubah – Antique Ladrang Surakarta warangka of Timoho pelet Ngingrim wood – Antique Blewah pendok of mamas.

(Article number: 1468)

 

This rare and ancient Sempana keris dates from the Segaluh era (12th century).

 

The jet black wilah is forged with a stark white version of the rare pamor motif Kenongo Ginubah.

 

The image of the pamor motif Kenongo Ginubah is easily confused with pamor Tumpal Keli, Ganggeng Kanyut and Lar Gangsir. The image of pamor Kenongo Ginubah has the shape of a garland of kananga flowers. This pamor possesses spiritual powers that will bring its owner central to the attention of others. This will make him prominent in his environment. In addition, he will be popular in all kinds of social circles. Pamor Kenongo Ginubah is extremely difficult to forge and is therefore a very rare pamor motif.

 

Pamor Kenongo Ginubah is classified in the fire element. Fire element is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from the first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged after an early variant of dapur Sempana with 9 luk (waves). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (waves). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris was reserved for royal servants, senior government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In the old Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk.

 

Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The keris is housed in an antique Ladrang Surakarta warangka of Timoho pelet Ngingrim wood. An also antique blewah (semi-open) pendok of mamas (silver alloy) covers the gandar. The front of the pendok is inlaid with tortoiseshell.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana, 9 luku

Pamor: Kenongo Ginubah

Tangguh: Segaluh (12th century)

Warangka: Ladrang Surakarta

Kayu: Timoho Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 47.5cm.

Length of the Keris: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Oeroude Sempana keris, kris – Segaluh era (12de eeuw) – Sempana wilah met het zeer zeldzame pamor Kenongo Ginubah – Antieke Ladrang Surakarta warangka van Timoho pelet Ngingrim hout – Antieke Blewah pendok van mamas.

 

Deze zeldzame en oeroude Sempana keris stamt van de Segaluh era (12de eeuw).

 

De gitzwarte wilah is gesmeed met een spierwitte uitvoering van het zeldzame pamormotief Kenongo Ginubah.

 

De afbeelding van het pamormotief Kenongo Ginubah is makkelijk te verwarren met pamor Tumpal Keli, Ganggeng Kanyut en Lar Gangsir. De afbeelding van pamor Kenongo Ginubah heeft de vorm van een slinger kananga bloemen. Dit pamor bezit spirituele krachten die de eigenaar centraal in de aandacht van anderen zal brengen. Hij zal hierdoor prominent aanwezig zijn in zijn omgeving. Daarnaast zal hij zich goed in allerlei maatschappelijke kringen kunnen bewegen. Pamor Kenongo Ginubah is uiterst moeilijk om te smeden en is dan ook een zeer zeldzaam pamormotief.

Pamor Kenongo Ginubah wordt ingedeeld in het element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar een vroege variant van dapur Sempana met 9 luk (bochten). Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf.

 

Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

De keris huist in een antieke Ladrang Surakarta warangka van Timoho pelet Ngingrim hout. Een eveneens antieke blewah (half open) pendok van mamas (zilverlegering) bedekt de gandar. De voorzijde van de pendok is ingelegd met schildpad.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana, 9 luk

Pamor: Kenongo Ginubah

Tangguh: Segaluh (12de eeuw)

Warangka: Ladrang Surakarta

Kayu: Timoho pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

Ancient Sempana keris, kris - pamor Kenongo Ginubah -

€ 550,00Price
    bottom of page