top of page

Ancient Ron Andhong Tombak – Pajajaran-era (Abad XII) – 12th Century – Wilah with rare version of pamor Ngulit Semangka – Complete with matching limpung landeyan and warangka.

(Article number: 2083)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient Ron Andhong Tombak dates to the Pajajaran-era (Abad XII) – 12th Century.

 

Ron Andhong, or godong andhong is a form of straight Tombak dhapur. The shape of this Tombak is very similar to the shape of an andong leaf. The blade is flat and symmetrical. In the middle of the Tombak there is ada-ada from the base to the tip of the wide blade. Dhapur ron andhong Tombaks are often found in ancient Tombaks, especially from the Pajajaran and Segaluh periods. According to belief, the dhapur ron andhong Tombak was not made for practical use in warfare, but as a spiritual heirloom.

 

Ron = leaf, Andhong = a type of monocotyledonous plants that are often used as ornamental plants. Andong has different names in each region, for example in Sundanese it is called hanjuang. Typical andong leaves are lanceolate in shape, rather large in size and reddish green or light green in color. Andong is often used as a protective plant, as a decoration for fences or gardens, as a border for land, rice fields or fields and even burial areas.

 

Another story about this plant has a slightly mystical smell, depending on the color of the plant. The green one invites supernatural powers while the red one repels evil.

 

In Sundanese, Javanese and Balinese society, andong has the meaning of 'space divider' both literally and philosophically. Even King Siliwangi wrote lush hanjuang in his verses when describing the house of free-range slaves. The andhong or hanjuang tree is a symbol of a tree that goes straight up by itself, without becoming a parasite on other trees. Can grow anywhere without being 'difficult' to plant. As the name suggests, hanjuang, which means: "hayuk in life will always fight". At the same time understanding the boundaries of good and bad so that you can be a role model who protects the people around you. And the free-range person is a symbol of oneself that must be protected (diangon), from lampah and despicable words.

 

The Tombak comes complete with a matching limping landejan with silver tunjung and warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Ron Andhong

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pajajaran (Abad XII) – 12th Century

 

Dimensions:

Total length including landeyan: 86cm.

Length of the Tombak: 43cm.

Length of the Wilah: 28,5cm.

 

Antieke Ron Andhong Tombak – Pajajaran-tijdperk (Abad XII) – 12e eeuw – Wilah met zeldzame versie van pamor Ngulit Semangka – Compleet met bijpassende limpung landeyan en warangka.

 

Deze oer oude Ron Andhong Tombak dateert van het Pajajaran-tijdperk (Abad XII) - 12e eeuw.

 

Ron Andhong, of godong andhong is een vorm van rechte Tombak dhapur. De vorm van deze Tombak lijkt erg op de vorm van een andongblad. De kling is vlak en symmetrisch. In het midden van de Tombak zit ada-ada vanaf de basis tot aan de punt van het brede blad. Dhapur ron andhong Tombaks worden vaak gevonden op zeer oude Tombaks, vooral uit de Pajajaran- en Segaluh-periodes. Volgens geloof is de dhapur ron andhong Tombak niet gemaakt voor praktisch gebruik in oorlogsvoering, maar als spiritueel pusaka.

 

Ron = blad, Andhong = een soort eenzaadlobbige plant die vaak als sierplant wordt gebruikt. Andong heeft in elke regio verschillende namen, in het Soendanees heet het bijvoorbeeld hanjuang. Typische andongbladeren zijn lancetvormig van vorm, vrij groot van formaat en roodachtig groen of lichtgroen van kleur. Andong wordt vaak gebruikt als beschermende plant, als decoratie voor hekken of tuinen, als border voor land, rijstvelden of akkers en zelfs begraafplaatsen.

 

Een ander verhaal over deze plant heeft een licht mystieke geur, afhankelijk van de kleur van de plant. De groene nodigt bovennatuurlijke krachten uit, terwijl de rode het kwaad afstoot.

 

In de Soendanese, Javaanse en Balinese samenleving heeft andong zowel letterlijk als filosofisch de betekenis van 'ruimteverdeler'. Zelfs koning Siliwangi schreef weelderige hanjuang in zijn verzen toen hij het huis van slaven met vrije uitloop beschreef. De andhong- of hanjuang-boom is een symbool van een boom die uit zichzelf recht omhooggaat, zonder een parasiet te worden op andere bomen. Kan overal groeien zonder 'moeilijk' te planten te zijn. Zoals de naam al doet vermoeden, hanjuang, wat betekent: "hayuk in het leven zal altijd vechten". Tegelijkertijd begrijp je de grenzen van goed en slecht, zodat je een rolmodel kunt zijn dat de mensen om je heen beschermt. En de persoon met vrije uitloop is een symbool van zichzelf dat beschermd moet worden (diangon), tegen lampah en verachtelijke woorden.

 

De Tombak wordt compleet geleverd met een bijpassende hinkende landejan met zilveren tunjung en warangka.

 

Kenmerken:

Dapur: Ron Andhong

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Pajajaran (Abad XII) - 12e eeuw

 

Dimensies:

Totale lengte inclusief landeyan: 86cm.

Lengte van de Tombak: 43cm.

Lengte van de Wilah: 28,5cm.

 

Ancient Ron Andhong Tombak – Pajajaran-era - kris - keris - spear

€ 185,00Price
    bottom of page