top of page

Ancient Panimbal keris, kris – Majapahit era (14th century) – Wilah (blade) with pamor Ilining Warih – Highly detailed Nunggak-semi grip – Kendhit mendak with cut stones – Bunton pendok - Gandar iras

 

The ancient wilah (blade) of this Panimbal keris dates from the Majapahit era (14th century). The wilah is forged to Panimbal dapur with 9 luk (turns).

 

In Indonesian history, keris with dapur Panimbal were reserved exclusively for courtiers of the royal palaces. It was believed that this dapur would be able to help the owner become a person who was elected or gained the trust of his superiors or even the king and thus he was trusted to perform important duties of the kingdom. This dapur has magical powers that give its owner charisma and allure in the eyes of other people. His words will always be heard and he will be trusted and obeyed. This made the Panimbal keris one of the keris with its own class. The Panimbal keris gives wisdom and power. It reminds us that people are always responsible for their duties and obligations as human beings, towards others. It is believed that a Panimbal keris draws the powers of other keris to help its owner.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a clear Ilining Warih pamor motif.

Pamor lines run the length of the keris, starting at the base of the wilah (blade) and continuing to the tip of the wilah (blade). Some pamor lines are intact, others are broken or branched. Ilining Warih means "flowing water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah, symbolizing flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will bring new situations and possibilities to its owners in difficult times in his life. Like the philosophy of water always flowing to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. This pamor is highly sought after as it brings good luck to its owner.

 

At the top of the keris is a very detailed Nunggak semi grip from Surakarta that is trimmed with a Kendhit mendak with cut stones.

 

The gandar iras is covered with a copper bunton pendok with finely driven floral motifs.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal, 9 luku

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Majapahit (Abad XIV)

Warangka: Solo gayaman

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 40cm.

Length of the Wilah: 29.5 cm.

 

Stokoude Panimbal keris, kris – Majapahit era (14de eeuw) – Wilah (kling) met pamor Ilining Warih – Zeer gedetailleerde Nunggak-semi greep – Kendhit mendak met geslepen steentjes – Bunton pendok.

 

De stokoude wilah (kling) van deze Panimbal keris stamt van de Majapahit era (14de eeuw). De wilah is gesmeed naar Panimbal dapur met 9 luk (bochten).

 

In de Indonesische geschiedenis waren kerissen met dapur Panimbal exclusief voorbehouden aan hovelingen van de koninklijke paleizen. Men geloofde dat deze dapur in staat zou zijn om de eigenaar te helpen een persoon te worden die werd gekozen of die het vertrouwen van zijn meerderen of zelfs van de koning won en dat hij aldus werd vertrouwd om belangrijke taken van het koninkrijk uit te voeren. Deze dapur heeft magische krachten die de eigenaar charisma en allure geeft in de ogen van andere mensen. Zijn woorden zullen altijd worden gehoord en hij zal worden vertrouwd en gehoorzaamd. Hierdoor werd de Panimbal keris een van de kerissen met een eigen klasse. De Panimbal keris geeft wijsheid en macht. Het herinnert ons eraan dat mensen altijd verantwoordelijk zijn voor hun plichten en verplichtingen als mens, jegens anderen. Aangenomen wordt dat een Panimbal keris de krachten van andere kerissen trekt om de eigenaar ervan te helpen.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een heldere Ilining Warih pamormotief.

Pamorlijnen lopen langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "stromend water" in het Javaans. De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is. Dit pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken. Dit pamor is erg gewild omdat het de eigenaar veel geluk brengt.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een zeer gedetailleerde Nunggak semi greep van Surakarta dat is afgezet met een Kendhit mendak met geslepen steentjes.

 

De gandar is bedekt met een koperen bunton pendok met fijn gedreven florale motieven.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal, 9 luk

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Majapahit (Abad XIV)

Warangka: Solo gayaman

Kayu: Nagasari

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 40cm.

Lengte van de Wilah: 29,5cm.

Ancient Panimbal keris, kris – Majapahit era (14th century) – Full pamor blade

€ 225,00Price
    bottom of page