top of page

Ancient Naga Siluman Kinatah Kamarogan keris, kris - Mataram Senopaten abad XV-era (15th century) – Strong connection to mother earth – Wilah with Naga Siluman dapur 13 luk and Kamarogan art in Kinatah (gold) – Kelengan pamor – Antique Nunggak-semi hilt of bone – Solo Gayaman warangka of Trembalo Aceh wood.

(Article number: 2203)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

Thie ancient Naga Siluman Kinatah Kamarogan keris dates from the Mataram Senopaten abad XV-era (15th century).

 

The wilah is forged to Naga Siluman dapur with 13 luk (waves). A detailed Naga Siluman can be admired in the place of the gandhik. The Naga is surrounded by Kamarogan art. Kamarogan is an art form in which detailed ornaments, in this case Melati flowers, are carved into the base of the wilah. The Singa is surrounded by this Kamarogan art. The ganja is also carved with equally detailed Kamarogan art. The Singa and surrounding Kamarogan are decorated with Kinatah (gold plated).

 

Naga Siluman or stealth in Sanskrit means imagination (sight), which is the shadow generated by magical powers. Another meaning is masculine, which means magical and fascinating. So, the definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be interpreted literally as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (mystical and mystical) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Keris with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people eager to explore the spiritual world.

 

Furthermore, the wilah is forged with Kelengan pamor. Kelegan kerisses absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and positivity.

 

Despite its age the keris is in an amazingly good condition. A sign that it was treated as a true pusaka throughout the centuries.

 

The top of the keris is adorned by an equally ancient Nunggak-semi hilt of bone.

 

The keris houses in a beautiful Solo Gayaman warangka of the type Gandar Iras. The warangka and gandar are carved from one massive piece of Trembalo Aceh wood.

 

The spiritual and magical powers of the Isi have a strong connection with mother earth.

 

CLICK HERE TO VIEW AND DOWNLOAD THE COMPLETE PRESENTATION INCUDING THE SPIRITUAL AND MAGICAL POWERS OF THE ISI.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Siluman – 13 luk

Pamor: Kelengan

Tangguh: Mataram Senopaten abad XV (15th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 44,5cm.

Length of the Wilah: 34,5cm.

 

Oeroude Naga Siluman Kinatah Kamarogan keris, kris - Mataram Senopaten abad XV-tijdperk (15e eeuw) – Sterke verbinding met moeder aarde – Wilah met Naga Siluman dapur 13 luk en Kamarogan-kunst in Kinatah (goud) – Kelengan pamor – Antieke Nunggak-semi greep van been – Solo Gayaman warangka van Trembalo Atjeh-hout.

 

Deze oeroude Naga Siluman Kinatah Kamarogan keris dateert uit het Mataram Senopaten abad XV-tijdperk (15e eeuw).

 

De wilah wordt gesmeed naar Naga Siluman dapur met 13 luk (golven). Op de plaats van de gandhik is een gedetailleerde Naga Siluman te bewonderen. De Naga is omgeven door Kamarogan-kunst. Kamarogan is een kunstvorm waarbij gedetailleerde ornamenten, in dit geval Melati-bloemen, in de basis van de wilah zijn gesneden. De Naga is omgeven door deze Kamarogan-kunst. De ganja is ook uitgesneden met even gedetailleerde Kamarogan-kunst. De Nagaen omliggende Kamarogan zijn versierd met Kinatah (verguld).

 

Naga Siluman of stealth in het Sanskriet betekent verbeelding (zicht), de schaduw die wordt gegenereerd door magische krachten. Een andere betekenis is mannelijk, wat magisch en fascinerend betekent. De definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan dus letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (mystieke en mystieke) wereld, maar hij wekt magische krachten op die fascinerend en charismatisch zijn. Keris met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen.

 

Verder is de wilah gesmeed met Kelengan pamor. Kelegan-kerissen absorberen negatieve energie en bieden vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden, of het nu om personen, geesten, ziekten of rampen gaat. Ze staan ook voor de vernietiging van het bestaande, zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezitten deze keris magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en het positiviteit van de eigenaar zullen vergroten.

 

Ondanks de leeftijd verkeert de keris in een verbazingwekkend goede staat. Een teken dat het door de eeuwen heen als een echte pusaka werd behandeld.

 

Aan de bovenzijde prijkt een even oude Nunggak-semi greep van been.

 

De keris huist in een prachtige Solo Gayaman warangka van het type Gandar Iras. De warangka en gandar zijn uit één massief stuk Trembalo Atjeh-hout gesneden.

 

De spirituele en magische krachten van de Isi hebben een sterke verbinding met moeder aarde.

KLIK HIER OM DE VOLLEDIGE PRESENTATIE TE BEKIJKEN EN TE DOWNLOADEN MET EEN BESCHRIJVING VAN DE MAGISCHE EN SPIRITUELE KRACHTEN VAN DE ISI.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Siluman – 13 luk

Pamor: Kelengan

Tangguh: Mataram Senopaten abad XV (15e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo Atjeh

 

Dimensies:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

Ancient Naga Siluman Kinatah Kamarogan keris, kris -Connection with mother earth

€ 375,00Price
    bottom of page