top of page

Ancient Madura Brojol keris, kris - Koso Madura Abad XV Sepuh Kuno (15th century) – Snow white Wahyu Timurun pamor – Donoriko hilt – Ladrang Madura warangka of Pelet Ngingrim wood.

(Article number: 811)

 

This ancient Madura Brojol keris dates from the Koso Madura Abad XV Sepuh Kuno (15th century).

 

I recently had the wilah ritually washed, so that the snow-white Wahyu Timurun pamor contrasts beautifully against the jet-black wilah (blade) again.

 

Wahyu Tumurun literally means "revelation that descends." By its name alone, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol to attain a high position through the intercession of the almighty. Even if one is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received revelation, of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses magical powers that make the owner radiate an attitude of ability through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions making him more focused on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with an antique Madura Donoriko hilt with wooden selut.

 

The keris is housed in a Ladrang Madura warangka and gandar of the rare Pelet Ngingrim wood.

 

The joint of the ancient warangka and gandar has an old restoration.

 

This keris has an extraordinarily strong and active isi that is strengthened after washing. On request I am happy to tell you more about the spiritual powers of the isi.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Wahyu Timurun

Tangguh: Koso Madura Abad XV Sepuh Kuno (15th century)

Warangka: Ladrang Madura

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 40cm.

 

Oeroude Madura Brojol keris, kris - Koso Madura Abad XV Sepuh Kuno (15de eeuw) – Hagelwitte Wahyu Timurun pamor – Donoriko greep – Ladrang Madura warangka van Pelet Ngingrim hout.

 

Deze oeroude Madura Brojol keris dateert van de Koso Madura Abad XV Sepuh Kuno (15de eeuw).

 

Ik heb de wilah recentelijk ritueel laten wassen waardoor het hagelwitte Wahyu Timurun pamor weer prachtig afsteekt tegen de gitzwarte wilah (kling).

 

Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken. Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin. In de historie werd dit pamor motief veel gezocht door hooggeplaatste militairen en staatslieden. Thans is dit pamor populair onder managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Madura Donoriko greep met houten selut.

 

De keris huist in een Ladrang Madura warangka en gandar van het zeldzame Pelet Ngingrim hout.

 

De verbinding van de antieke warangka en gandar heeft een oude restauratie.

 

Deze keris heeft een buitengewone sterke en actieve isi dat na het wassen versterkt is. Op verzoek vertel ik graag meer over de spirituele krachten van de isi.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Wahyu Timurun

Tangguh: Koso Madura Abad XV Sepuh Kuno (15de eeuw)

Warangka: Ladrang Madura

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 40cm.

Lengte van de Wilah: 30cm.

 

Ancient Madura Brojol keris, kris - 15th century – Wahyu Timurun pamor

€ 190,00Price
    bottom of page