top of page

Ancient and very special Jalak Tilam keris, kris - Pajang era (16th century) - Wilah (blade) with the scarce pamor Udan Riris - Beautifully carved Donoriko hilt - Antique Daunan Madura warangka and gandar Iras - Antique Topengan pendok

 

This ancient and very special keris dates from the Pajang era (16th century).

 

The distinctive wilah is forged with the rare pamor Udan Riris. This pamor motif is formed by pamor faces, which are spread over the whole or part of the length of the wilah. Pamor Udan Riris has many similarities with pamor Tambal and Buntel Mayit. This pamor has a strong spiritual power in terms of authority and leadership. The magical power increases the owner's confidence and determination and wards off attacks from 'guna-guna'. This precious pamor is so rare because only very masterful empus can forge it.

 

In the pamor the images of a bull and a sitting dog can be admired. The bull could indicate the mythological figure Nandi. Nandi is the patron deity of Kailash, the home of Shiva in Hindu religion. He is usually depicted as a bull. According to the Saivite Siddhan tradition, he is considered the chief guru of eight disciples of Nandinatha Sampradaya, namely Sanaka, Sanatana, Sanandana, Sanatkumara, Tirumular, Vyagrapada, Patanjali and Sivayoga Muni, who were sent in eight different directions to spread the wisdom . The sitting dog could indicate a 'kikik'. The faithful dog of Yudhishthira.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to an ancient form of dapur Jalak Tilam Sari. Jalak symbolizes a man as head of the family, 'Tilam' as a place to rest or a place to live quietly and peacefully. 'Sari' means fragrant in the sense of a pleasant and fragrant living environment where happiness and tranquility reign. The owner of the keris will live as breadwinner with his family, without material or financial worries, in peace and happiness, so that he can count on a lot of respect from his immediate environment.

 

The top of the keris is adorned with a complexly carved Donoriko hilt made of stag horn.

 

The keris is housed in a Daunan Madura warangka and gandar Iras (warangka and gandar are carved from a solid piece of wood) of the lush Trembalo wood.

 

An antique Topengan pendok covers the gandar.

 

That this keris has an unprecedented spiritual power becomes immediately clear when the keris is taken in hand. The isi has a very powerful healing power.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Udan Riris

Tangguh: Payang (16th century)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Oeroude en zeer bijzondere Jalak Tilam keris, kris – Pajang era (16de eeuw) – Wilah (kling) met het schaarse pamor Udan Riris – Prachtig gesneden Donoriko greep - Antieke Daunan Madura warangka en gandar Iras – Antieke Topengan pendok

 

Deze oeroude en zeer bijzondere keris stamt van de Pajang era (16de eeuw).

 

De aparte wilah is gesmeed met het zeldzame pamor Udan Riris. Dit pamormotief wordt gevormd door pamorvlakken, die over de gehele of gedeeltelijke lengte van de wilah zijn verspreid. Pamor Udan Riris vertoont veel overeenkomsten met pamor Tambal en Buntel Mayit. Dit pamor heeft een sterke spirituele kracht op het gebied van gezag en leiderschap. De magische kracht vergroot de zelfvertrouwen en vastberadenheid van de eigenaar en weert aanvallen van ‘guna-guna’ af. Dit kostbare pamor is zo zeldzaam omdat slechts zeer meesterlijke empu’s het kunnen smeden.

 

In het pamor zijn de afbeeldingen van een stier en een zittende hond te bewonderen. De stier zou kunnen duiden op het mythologische figuur Nandi. Nandi is de beschermgod van Kailash, het huis van Shiva in de hindoeïstische religie. Hij wordt meestal afgebeeld als een stier.  Volgens de Saivite siddhantische traditie wordt hij beschouwd als de belangrijkste goeroe van acht discipelen van Nandinatha Sampradaya, namelijk Sanaka, Sanatana, Sanandana, Sanatkumara, Tirumular, Vyagrapada, Patanjali en Sivayoga Muni, die in acht verschillende richtingen werden gestuurd om zich te verspreiden de wijsheid. De zittende hond zou kunnen duiden op een ‘kikik’. De trouwe hond van Yudhishthira.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar een oude vorm van dapur Jalak Tilam Sari. Jalak symboliseert een man als hoofd van het gezin, ‘Tilam’ als een plaats om te rusten oftewel een plaats om rustig en vredig te wonen. ‘Sari’ betekent geurig in de zin van een aangename en geurige woonomgeving waar geluk en rust heerst. De eigenaar van de keris zal als kostwinner met zijn gezin, zonder materiele of financiële zorgen, in vrede en geluk leven waardoor hij op veel respect van zijn directe omgeving kan rekenen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een complex gesneden Donoriko greep van hertshoorn.

 

De keris huist in een Daunan Madura warangka en gandar Iras (warangka en gandar zijn uit een massief stuk hout gesneden) van het weelderige Trembalo hout.

 

Een antieke Topengan pendok bedekt de gandar.

Dat deze keris over een ongekende spirituele kracht beschikt wordt meteen duidelijk als de keris ter hand wordt genomen. De isi heeft een zeer krachtige helende werking.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Tilam Sari

Pamor: Udan Riris

Tangguh: Pajang (16de eeuw)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

Ancient Jalak Tilam Sari keris, kris - Pajang era - pamor Udan Riris

€ 550,00Price
    bottom of page