top of page

Ancient Pendhawa Lare kris, keris – Majapahit era (15th century) – Wilah with Adeg and Sodo Saler pamors and Pendhawa Lare dapur (shape) – Antique Pangeran Cirebon Buta Kepak hilt – Solo Gayaman warangka – Blewah pendok.
(Article number: 1726)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

This ancient Pendhawa Lare keris dates from the Majapahit era (15th century). Despite its considerable age, the wilah is still in a very good condition.

 

I had the wilah professionally and ritually washed in Indonesia, so that the pamor motif is clear again.

 

The old wilah is forged from dapur Pandawa Lare which is synonymous with a warrior spirit leader (Pandavas). This keris possesses spiritual powers that incentivize its owner to defend the weak and defend his rights, regardless of the stake. It also enables the owner to master his five senses as a human being so that he can live a dignified and valuable life for his loved ones and others in his private and work environment. A Pandawa Larwe keri is esoterically considered a symbol of authority and charisma that silences opponents so that they obey and submit according to the intentions and objectives of the owner of the keris. It is clear that this kris was a Tayuhan kris, which was commissioned by someone, and that the commissioner was a high-ranking person. If we look at the material of malela iron, it is of course the iron of choice, given the appearance (iron fiber) and the touch (smooth) and the resistance to corrosion. Looking at this kris, on the sides along the wilah of the sor-soran to the top, it is practically free of corrosion after hundreds of years, purely because of the quality of the material and the art of forging. and (this is affected by the forging process).

 

In addition, the wilah is forged with pamor Adeg and pamor Sodo Saler. In the middle of the wilah a thick pamor line runs from the ganja to the tip of the blade. Pamor Adeg fames pamor Sodo Saler. Pamor Adeg is difficult to forge because it consists of at least 64 layers. If you look closely at the Wilah (blade) you will see innumerable, very fine pamor lines running in the longitudinal direction of the Wilah. Adeg has magical powers that protect the owner and his family from witchcraft, ghost disturbances, natural disasters and people with bad intentions.

 

At the top of the keris is an antique Pangeran Cirebon Buta Kepak hilt set on a silver mendak.

 

The kris is housed in an old Solo Gayaman warangka of the noble Sulastri wood.

 

I was allowed to acquire over this keris from a collector in Cirebon. His keris are all old and spiritually very strong.

 

Characteristics:

Dapur: Pendhawa Lare – 5 luk

Pamor: Adeg and Sodo Saler

Tangguh: Majapahit – 15th century

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sulastri

 

Dimensions:

Total length: 51.5cm.

Length of the Keris: 49.5 cm.

Length of the Wilah: 40cm.

 

Oeroude Pendhawa Lare kris, keris – Majapahit-era (15de eeuw) – Wilah met Adeg en Sodo Saler pamors en Pendhawa Lare (vorm) – Antieke Pangeran Cirebon Buta Kepak greep – Solo Gayaman warangka – Blewah pendok.

 

Deze oeroude Pendhawa Lare keris dateert van de Majapahit-era (15de eeuw). Ondanks de aanzienlijke leeftijd verkeert de wilah nog in een bijzonder goede conditie.

 

Ik heb de wilah in Indonesië professioneel en ritueel laten wassen waardoor het pamor-motief weer helder is.

 

De oude wilah is gesmeed naar dapur Pandawa Lare dat synoniem staat voor een leider met een krijgersgeest (Pandavas). Deze keris bezit spirituele krachten die de eigenaar stimuleert om de zwakken te verdedigen en zijn rechten te verdedigen, ongeacht de inzet. Het stelt ook de eigenaar instaat om als mens zijn vijf zintuigen te beheersen, zodat hij waardig en waardevol kan leven voor zijn dierbaren en anderen in zijn privé- en werkomgeving. Een Pandawa Larwe keri wordt esoterisch beschouwd als een symbool van autoriteit en charisma die tegenstanders het zwijgen op leggen, zodat ze gehoorzamen en zich onderwerpen volgens de bedoelingen en doelstellingen van de eigenaar van de keris.

 

Duidelijk is dat deze kris een Tayuhan-kris, die in opdracht van iemand werd gemaakt, en dat de opdrachtgever een hooggeplaatst persoon was. Als we kijken naar het materiaal van malela-ijzer, dan is dat natuurlijk het ijzer bij uitstek, gezien het uiterlijk (ijzervezel) en de aanraking (glad) en de weerstand tegen corrosie. Kijkend naar deze kris, aan de zijkanten langs de wilah van de sor-soran tot aan de bovenkant, het is na honderden jaren praktisch vrij van corrosie, puur vanwege de kwaliteit van het materiaal en de kunst van het smeden. en (dit wordt beïnvloed door het smeedproces).

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Adeg en pamor Sodo Saler. In het midden van de wilah loopt een dikke pamorlijn van de ganja naar de punt van de wilah. Pamor Adeg omlijst pamor Sodo Saler. Pamor Adeg is moeilijk te smeden omdat het uit maar liefst 64 lagen bestaat. Als je goed naar de Wilah (kling) kijkt, zie je talloze, zeer fijne pamorlijnen in de lengterichting van de Wilah lopen. Adeg heeft magische krachten die de eigenaar en zijn familie beschermen tegen hekserij, geestverstoringen, natuurrampen en mensen met slechte bedoelingen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Pangeran Cirebon Buta Kepak greep dat op een zilveren mendak is gezet.

 

De kris huist in een oude Solo Gayaman warangka van het edele Sulastri hout.

 

Ik mocht deze keris overnemen van een verzamelaar in Cirebon. Zijn kerissen zijn allen oud en spiritueel zeer sterk.

 

Kenmerken:

Dapur: Pendhawa Lare – 5 Luk

Pamor: Adeg en Solo Sader

Tangguh: Majapahit – 15de eeuw

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sulastri

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 49,5cm.

Lengte van de Wilah: 40cm.

 

Ancient Pendhawa Lare kris, keris – Majapahit era – Wilah with two pamors

€ 195,00Price
    bottom of page