top of page

Ancient and spiritually very powerful Cirebon Nogo Rojo keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Wilah with Nogo Rojo dapur with 24 carat Kinatah decoration – Pamor Sanak – Cirebon Kempompongan hilt on a copper cup.

(Article number: 2089)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient and spiritually very powerful Cirebon Nogo Rojo keris, kris dates from the Pajajaran era (12th century).

 

During my meditation sessions with this keris, the isi proved to have strong spiritual powers. The isi radiates with optimism and positivity. It proved to have a strong connection with the sun. The Sun represents success, radiance and abundance. The Sun gives you strength and tells you that no matter where you go or what you do, your positive and radiant energy will follow you and bring you happiness and joy. People are drawn to you because you can always see the bright side and bring such warmth into other people’s lives. This beautiful, warm energy is what will get you through the tough times and help you succeed both financially as personally. You are also in a position where you can share your highest qualities and achievements with others. Radiate who you are and what you stand for; shine your love on those you care about. If you are going through a difficult time, The Sun brings you the message you have been waiting for: that things will get better, a lot better! Through the challenges along your path, you discovered who you are and why you’re here. Now you are full of energy and zeal for the future and can already perceive success and abundance flowing to you. You are brimming with confidence because you know everything will work out – it always does! Life is good! The Sun connects you to your power base – not fear-driven, egotistical power, but the abundant, inner energy radiating through you right now. You’ll sense it in your Solar Plexus chakra, calling you to express yourself authentically and be fully present in the world around you. You have what others want and are being asked to radiate your energy and your gifts out into the world in a big way. Tap into your power and use your Divine will to express that power in positive ways. It reflects a time when you can expect to experience an increase in physical energy, vitality and general positivity. You are bursting with enthusiasm, invigorated and enjoying a wonderful sense of good health.

 

The ancient wilah is forged to Nogo Rojo dapur. A Nogo Rojo decorated with 24 carat kinatah can be admired at the base of the wilah.

 

Furthermore, the wilah is forged with a near white pamor Sanak.

 

The top of the keris is adorned with a detailed Cirebon Kempompongan hilt, set on a copper cup.

 

Characteristics:

Dapur: Nogo Rojo

Pamor: Sanak

Tangguh: Pajajaran (12th century)

Warangka: Gayaman

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 43,5cm.

Length of the Wilah: 33,5cm.

 

Oeroude en spiritueel zeer krachtig Cirebon Nogo Rojo keris, kris – Pajajaran era (12e eeuw) – Wilah met Nogo Rojo dapur met 24 karaats Kinatah decoratie – Pamor Sanak – Cirebon Kempompongan greep op een koperen cup.

 

Deze eeuwenoude en spiritueel zeer krachtige Cirebon Nogo Rojo keris, kris dateert uit het Pajajaran-tijdperk (12e eeuw).

 

Tijdens mijn meditatiesessies met deze keris bleek de isi over sterke spirituele krachten te beschikken. De isi straalt optimisme en positiviteit uit. Het bleek een sterke verbinding met de zon te hebben. De zon staat voor succes, uitstraling en overvloed. De zon geeft je kracht en vertelt je dat, waar je ook heen gaat of wat je ook doet, je positieve en stralende energie je zal volgen en je geluk en vreugde zal brengen. Mensen voelen zich tot je aangetrokken omdat je altijd de positieve kant kunt zien en zoveel warmte in de levens van andere mensen kunt brengen. Deze mooie, warme energie is wat je door de moeilijke tijden heen zal loodsen en je zal helpen zowel financieel als persoonlijk succesvol te zijn. Je bevindt je ook in een positie waarin je je hoogste kwaliteiten en prestaties met anderen kunt delen. Straal uit wie je bent en waar je voor staat; laat uw liefde schijnen op degenen om wie u geeft. Als je een moeilijke tijd doormaakt, brengt de zon je de boodschap waar je op hebt gewacht: dat het beter zal gaan, een stuk beter! Door de uitdagingen op je pad heb je ontdekt wie je bent en waarom je hier bent. Nu ben je vol energie en enthousiasme voor de toekomst en kun je al zien dat succes en overvloed naar je toe stromen. Je bruist van zelfvertrouwen omdat je weet dat alles goed komt – en dat komt altijd goed! Het leven is goed! De Zon verbind je met je machtsbasis – niet door angst gedreven, egoïstische kracht, maar de overvloedige, innerlijke energie die nu door je heen straalt. Je voelt het in je Zonnevlechtchakra en roept je op om jezelf authentiek uit te drukken en volledig aanwezig te zijn in de wereld om je heen. Je hebt wat anderen willen en er word je gevraagd om je energie en je gaven op grote schaal de wereld in te stralen. Maak gebruik van uw kracht en gebruik uw spirituele wil om die kracht op positieve manieren tot uitdrukking te brengen. Het weerspiegelt een tijd waarin je een toename van fysieke energie, vitaliteit en algemene positiviteit kunt verwachten. Je barst van enthousiasme, energiek en geniet van een heerlijk gevoel van goede gezondheid.

 

De oude wilah is gesmeed naar Nogo Rojo dapur. Aan de basis van de wilah is een Nogo Rojo versierd met 24-karaats kinatah te bewonderen.

 

Verder is de wilah gesmeed met een bijna witte pamor Sanak.

 

De bovenkant van de kris prijkt een gedetailleerd Cirebon Kempompongan-handvat, geplaatst op een koperen beker.

 

Kenmerken:

Dapur: Nogo Rojo

Pamor: Sanak

Tangguh: Pajajaran (12e eeuw)

Warangka: Gayaman

Kayu: Timoho

 

Dimensies:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

Ancient and spiritually powerful Cirebon Nogo Rojo keris, kris – 24 ct. Kinatah

€ 395,00Price
    bottom of page