top of page

Ancient and spiritual powerful Cirebon Sempana Robyong keris, kris - Cirebon Kasepuhan abad XV-era (15th century) - Ancient wilah with complex execution of pamor Beras Wutah Halus and Sempana Robyong dapur (form) - Solo Gayaman warangka of the noble Cendana wood - Nunggak semi hilt.

(Article number: 1853)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient and spiritually powerful Cirebon Sempana Robyong keris dates back to the Cirebon Kasepuhan abad XV era (15th century). Keraton Kasepuhan used to be called 'Pakungwati Keraton'. The name Pakungwati comes from the name of Queen Dewi Pakungwati binti. Her son Prince Cakrabuana married Sunan Gunung Jati. He died in 1549 in the Sang Cipta Rasa Grand Mosque at a very old age.

 

I was able to acquire this keris from a man from Cirebon city. His family has been active in the spice trade for generations and his great-great-grandfather once bought this keris to promote the business success of his company. During my meditations with this strong keris, I can only conclude that the isi does indeed provide the owner with new insights and ideas in order to expand his business or career, even in difficult economic times.

 

The wilah is forged with a complex execution of pamor Beras Wutah Halus. The pamor is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it do not lack food and clothing. Urang Sunda considers rice to be the incarnation of Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), a symbol of fertility. In daily life, when eating rice is not finished, it is considered something that is not good. This is reflected in the expression "ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", which means you don't like to waste rice, because the rice can cry. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

In addition to the pamor, the wilah is forged to Sempana Robyong dapur (shape) with 9 luk (waves). Sempana literally means 'true dreams' or dreams come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang among the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the noble Cendana wood.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Robyong

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Cirebon Kasepuhan abad XV (15th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 33.5 cm.

 

Antieke en spirituele krachtige Cirebon Sempana Robyong keris, kris - Cirebon Kasepuhan abad XV-era (15de eeuw) – Oeroude wilah met complexe uitvoering van pamor Beras Wutah Halus en Sempana Robyong dapur (vorm) – Solo Gayaman warangka van het edele Cendana hout – Nunggak semi greep.

 

Deze antieke en spiritueel krachtige Cirebon Sempana Robyong keris dateert van de Cirebon Kasepuhan abad XV-era (15de eeuw). Keraton Kasepuhan heette vroeger 'Pakungwati Keraton'. De naam Pakungwati komt van de naam van koningin Dewi Pakungwati binti. Haar zoon Prins Cakrabuana trouwde met Sunan Gunung Jati. Hij stierf in 1549 in de Sang Cipta Rasa Grote Moskee op zeer hoge leeftijd.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een man uit Cirebon city. Zijn familie is al generatieslang actief in de specerijenhandel en zijn over-over grootvader heeft deze keris ooit gekocht om het zakelijk succes van zijn onderneming te bevorderen. Tijdens mijn meditaties met deze sterke keris kan ik niet anders concluderen dat de isi inderdaad de eigenaar nieuwe inzichten en ideeën geeft om zo zijn onderneming of carrière, ook in economisch moeilijke tijden, te laten expanderen.

 

De wilah is gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Beras Wutah Halus. Het pamor wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek hebben aan voedsel en kleding. Urang Sunda beschouwt rijst als de incarnatie van Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), een symbool van vruchtbaarheid. In het dagelijks leven, wanneer het eten van rijst nog niet klaar is, wordt het beschouwd als iets dat niet goed is. Dit wordt weerspiegeld in de uitdrukking " ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", wat betekent dat je niet graag rijst verspilt, omdat de rijst kan huilen. Beras Wutah bezit spirituele krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Naast het pamor is de wilah gesmeed naar Sempana Robyong dapur (vorm) met 9 luk (bochten). Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het edele Cendana hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Robyong

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Cirebon Kasepuhan abad XV (15de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

 

Ancient and spiritual powerful Cirebon Sempana Robyong keris, kris

€ 350,00Price
    bottom of page