top of page

Ancient and very rare Cirebon Sempana keris, keris - Cirebon, abad XV-era (15th century) - Jet black wilah with snow white Ular Lulut pamor and Sempana dapur with 9 luk - Authentic, silver pendok - Cirebon Buto Bajang hilt with silver selut.

(Article number: 1674)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands. 

 

This ancient and very rare Cirebon keris dates from the - Cirebon, abad XV era (15th century).

 

I had the ancient wilah professionally and ritually washed in Indonesia, so that the complex and stark white pamor Ular Lulut again contrasts beautifully against the jet black background of the wilah.

 

The pamor motif Uler Lulut (Ular Lulut) has a pattern of pamor spheres connected together, which resemble the body of a snake. This pamor resembles the nature of water in that its flow is related to cumulative wealth and prosperity.

 

Uler Lulut means "tame snake" in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Because of this, the owner will be able to count on many friends. In business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superiors or his business relations.

 

In addition to the complex pamor motif, the wilah is forged to Sempana dapur (shape). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (turns). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris was reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In ancient Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

At the top of the keris is an antique Cirebon Buto Bajang grip, set on a silver selut.

 

The keris is housed in an antique Cirebon gayaman warngka made of dark sonokeling wood. An antique silver pendok covers the gandar. I chose not to replace the pendok to preserve the authenticity of the whole.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana, 9 Luku

Pamor: Ular Lulut

Tangguh: Cirebon, abad XV (15th century)

Warangka: Cirebon Gayaman

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Oeroude en zeer zeldzame Cirebon Sempana keris, keris - Cirebon, abad XV-era (15de eeuw) – Gitzwarte wilah met spierwitte Ular Lulut pamor en Sempana dapur met 9 luk – Authentieke, zilveren pendok – Cirebon Buto Bajang greep met zilveren selut.

 

Deze oeroude en zeer zeldzame Cirebon keris stamt van de - Cirebon, abad XV-era (15de eeuw).

 

Ik heb de stokoude wilah professioneel en ritueel in Indonesie laten wassen waardoor het complexe en spierwitte pamor Ular Lulut weer prachtig contrasteert tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

Het pamor-motief Uler Lulut (Ular Lulut) heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart.

 

Uler Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Naast het complexe pamor-motief is de wilah gesmeed naar Sempana dapur (vorm). Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Cirebon Buto Bajang greep, gezet op een zilveren selut.

 

De keris huist in een eveneens antieke Cirebon gayaman warngka van het donkere sonokeling hout. Een antieke, zilveren pendok bedekt de gandar. Ik heb ervoor gekozen de pendok niet te vervangen om de authenticiteit van het geheel te behouden.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana, 9 Luk

Pamor: Ular Lulut

Tangguh: Cirebon, abad XV (15de eeuw)

Warangka: Cirebon Gayaman

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

Ancient and rare Cirebon Sempana keris, keris - 15th century -Ular Lulut pamor

€ 285,00Price
    bottom of page