top of page

Ancient and psychic Cirebon Jaruman keris, kris - Cirebon abad XIV-era (14th century) – Wilah with the rare Jaruman dapur – Ngulit Semangka pamor – Antique Gayaman Walian Cirebon warangka – Ancient Garan handle.

(Article number:1901)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient and paranormally powerful keris dates from the Cirebon abad XIV (14th century).

 

I was able to acquire this ancient and 100% authentic keris from a special old lady who lives in Cirebon City. Her impressive collection consists of only authentic and spiritually strong kerises that have been used in her practice as a Tarot reader and Chakra healer. Because she cherishes the spiritual and magical power of her kerisses, she only includes kerisses in her collection that are authentic in terms of sandangan (decoration) and wilah. This ancient Jaruman keris is a good example of this. The keris is housed in an antique and rare Gayaman Walian warangka made of antique Trembalo wood.

 

The wilah is forged to Jaruman dapur (shape) with 9 luk (waves). Dapur Jaruman is a rare dapur form. It is mainly used in Indonesia by psychics to indicate and ward off and or remove negative entities, spirits and people. These entities can reside in a building, house or person, which can make the affected person depressed or even show a completely different character. In the case of houses or buildings, it can completely disrupt the living pleasure and night's sleep of the inhabitants. A Jaruman keris is then used to indicate the negative entity type and remove it.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to one direction. It is a message that we should not be discouraged in this life from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to keep going without getting discouraged, to keep struggling and to never give up.

 

At the top of the keris is an antique Garan handle. Garan is the designation for the handle of a keris in Cirebon and its surroundings (Cirebonan). There are about fifteen types of Cirebonan garan, with hundreds of variations. The handle is carved in the shape of a small blind human figure. Blind figures in wayang are generally tall, large bulging eyes with wide teeth. But in garan the image of a dwarf or little blind man is used. In general, blind people are kiwo or left-wing characters in wayang plays, meaning they symbolize evil and vicious groups. But that identity is only for blind people who are tall or tall. For little blind people in wayang or Hindu mythology, they usually have good character (tengen signs) - and are very powerful. For example, Raden Sukrasana, blind and short in stature, the younger brother of Raden Bambang Sumantri, the son of Resi Suwandageni's knight from Ardisekar Hermitage. Thanks to the help of Sukrasana's supernatural powers, Bambang Sumantri was able to complete the task given by his king, Arjuna Sasrabahu, to move Sriwedari Park to Maespati Palace.

 

Characteristics:

Dapur: Jaruman – 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XIV (14th century)

Warangka: Gayaman Walian Cirebon

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 44.5 cm.

Length of the Keris: 41cm.

Length of the Wilah: 31.5 cm.

 

Oeroude en paranormale Cirebon Jaruman keris, kris - Cirebon abad XIV-era (14de eeuw) – Wilah met het zeldzame Jaruman dapur – Ngulit Semangka pamor – Antieke Gayaman Walian Cirebon warangka – Oeroude Garan greep.

 

Deze oeroude en paranormaal krachtige keris dateert van de Cirebon abad XIV (14de eeuw).

 

Ik heb deze oeroude en 100% authentieke keris mogen overnemen van een bijzondere, oude dame die in Cirebon City woont. Haar indrukwekkende collectie bestaat uit alleen authentieke en spiritueel sterke kerissen die zijn gebruikt in haar praktijk als Tarot reader en Chakra-healer. Omdat zij de spirituele en magische kracht van haar kerissen koestert, neemt zij alleen kerissen op in haar collectie die authentiek zijn qua sandangan (aankleding) en wilah. Deze oeroude Jaruman keris is hier een mooi voorbeeld van. De keris huist in een antieke en zeldzame Gayaman Walian warangka van antiek Trembalo hout.

 

De wilah is gesmeed naar Jaruman dapur (vorm) met 9 luk (bochten). Dapur Jaruman is een zeldzaam dapur vorm. Het wordt voornamelijk in Indonesië gebruikt door paranormaal begaafden om negatieve entiteiten, geesten en mensen aan te duiden en te weren en of te verwijderen. Deze entiteiten kunnen zowel in een gebouw, huis of persoon huizen waardoor de getroffen persoon neerslachtig kan worden of zelfs een compleet ander karakter kan gaan vertonen. In het geval van huizen of gebouwen kan het de woonplezier en nachtrust van de inwoners compleet verstoren. Een Jaruman keris wordt dan gebruikt om de type negatieve entiteit aan te duiden en deze te verwijderen.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Garan greepje. Garan is de aanduiding voor de greep van een keris in Cirebon en omgeving (Cirebonan). Er zijn ongeveer vijftien soorten Cirebonan garan, met honderden variaties. De greep is gesneden in de vorm van een klein blind mensenfiguurtje. Blinde figuren in wayang zijn over het algemeen lange, grote uitpuilende ogen met brede tanden. Maar in garan wordt de afbeelding van een dwerg of kleine blinde gebruikt. Voor kleine blinde mensen in de wayang- of hindoeïstische mythologie hebben ze meestal een goed karakter (tengen-tekens) - en zijn ze erg krachtig. 

 

Kenmerken:

Dapur: Jaruman – 9 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XIV (14de eeuw)

Warangka: Gayaman Walian Cirebon

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 44,5cm.

Lengte van de Keris: 41cm.

Lengte van de Wilah:  31,5cm.

 

 

Ancient and psychic Cirebon Jaruman keris, kris - Jaruman dapur

€ 235,00Price
    bottom of page