top of page

A pair of matching, heavy, copper vases, incense burner – Indonesia.

 

This pair of matching vases are made of massive copper and date from the first half of the 20th century.

 

These vases are quite unique because one of the two doubles as an incense burner. The top half can be removed so that incense can be placed and burnt.

 

The vases are richly decorated with naga’s surrounded by floral patterns.

 

In Western civilization the dragon or naga is seen to be dangerous and a threat to humans. In the eastern civilization the dragon is seen completely different. The Dayak people, for example, describe the Dragon as the ruler of the lower world, and the Hornbill as the ruler of the upper world. Dragons in eastern civilization have a place of honor, because despite having super powers that can destroy, but not arbitrarily can even protect. In Indonesia kerisses with Naga dapur are believed to have high supernatural powers which will protect the owner and his family from disasters, sickness, evil spirits and people but it will also bring the owner much wealth and good luck.

 

Dimensions:

Height: 26cm.

Width: 16cm.

 

Een paar bijpassende, zware, koperen vazen, ​​wierookbrander - Indonesië.

 

Dit paar bijpassende vazen ​​is gemaakt van massief koper en dateert uit de eerste helft van de 20e eeuw.

 

Deze vazen ​​zijn vrij uniek omdat een van de twee ook dienstdoet als wierookbrander. De bovenste helft kan worden verwijderd zodat wierook kan worden geplaatst en gerbrand.

 

De vazen ​​zijn rijkelijk versierd met naga's omgeven door bloemmotieven.

 

In de westerse beschaving wordt de draak of naga gezien als gevaarlijk en een bedreiging voor de mens. In de oosterse beschaving wordt de draak heel anders gezien. De Dayak-mensen beschrijven bijvoorbeeld de draak als de heerser van de onderwereld en de neushoornvogel als de heerser van de bovenwereld. Draken in de oosterse beschaving hebben een ereplaats, want ondanks dat ze superkrachten hebben die kunnen vernietigen, maar niet willekeurig kunnen beschermen. In Indonesië wordt aangenomen dat kerissen met Naga dapur hoge bovennatuurlijke krachten hebben die de eigenaar en zijn familie zullen beschermen tegen rampen, ziekte, boze geesten en mensen, maar het zal de eigenaar ook veel rijkdom en geluk brengen.

 

Dimensies:

Hoogte: 26cm.

Breedte: 16cm.

A pair of matching, heavy, copper vases, incense burner – Indonesia.

€ 90,00Price
    bottom of page