top of page

Stunning, antique Kebo Dengen – Udan Mas keris, kris - Nom noman Kartasuro era (Late 19th / early 20th century) – Wilah with a stunning version of pamor Udan Mas – Kebo Dengen dapur (shape) with 5 luk (waves) – Solo Bunton pendok of suasa (gold alloy) – Solo Gayaman warangka of Trembalo wood.

(Article number: 2005)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This stunning, antique Kebo Dengen – Udan Mas keris dates from the Nom noman Kartasuro era (Late 19th / early 20th century).

 

The wilah is forged with an amazing variation of the rare pamor Udan Mas. Pamor Udan Mas is one of the legendary pamor motifs which is very famous in the keris world. This pamor is often seen as the ‘sugih’ pamor whose luck can keep its owner "overloaded" with heavy food. Javanese call it ‘kuwat kebandan’ (rich talent). Because of this belief, many people, especially those who work as traders and businessmen, want a keris with an udan mas pamor. Apart from the esoteric factor, from the technical side, the forging is not easy and is expensive. In particular, the image of Pamor Udan Mas resembles raindrops falling on a pool of water. Udan = rain, Mas = gold, literally means "golden rain", as a symbol of wealth, prosperity and high morals. Its meaning is sabda dadi, which means that you hope that all desires that come from a clear heart or soul will come true. Gold is a precious metal, so called because, in addition to a very high economic value, it also has properties of resistance to oxidation and corrosion (non-reactive). When rain comes from the sky and gold lies on the earth, we can learn that love is not just words, but that love is an act of real action. If it only rains, do you want it to be a blessing to all creatures, how much less than man as the most perfect being? So ideally, when man becomes gold, he will be the best jewelry in the world to the best of his ability. Being a tough person, patient under circumstances, strong forged by the heat in hard times, because they want to be pure and develop into a person better than before. Also living dharma to make each other happy, with respect for one's fellow human beings. Because the true meaning of gold in ourselves lies not in how valuable we are, but in how much it is useful to us for others.

 

Furthermore, the wilah is forged to Kebo Dengen dapur (shape) with 5 luk (waves). Kebo means buffalo in Indonesian and Dhengdheng or Dhandheng means like to travel (everywhere). The people of the archipelago have known buffalo since the Neolithic. After Hindu and Buddhist culture began to enter and be accepted in Indonesia, these animals are often mentioned in inscriptions, literary books, temple reliefs and ancient statues. In the past, the buffalo was a figure in the moral and character teachings of Javanese society. Many folktales use buffalo figures. For the Javanese people, the buffalo is considered to be a wealthy king that brings many benefits as it can meet various needs of human life. A Kebo Dhengen keris possesses magical powers that bring prosperity to its owner. In addition, it ensures that the owner becomes a person with a strong character, so that he can count on a lot of respect and admiration from his environment.

 

The top of the keris is adorned with a beautiful, antique Solo Nunggak-semi hilt. The warangka is caved from golden-brown Trembalo wood. A solo bunton pendok of suasa (gold alloy) covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Dengen, 5 luk (waves)

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Nom noman Kartasuro era (Late 19th / early 20th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total lengte: 49,5cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Prachtige, antieke Kebo Dengen - Udan Mas keris, kris - Nom noman Kartasuro tijdperk (eind 19e / begin 20e eeuw) - Wilah met een prachtige versie van pamor Udan Mas - Kebo Dengen dapur (vorm) met 5 luk (golven) - Solo Bunton pendok van suasa (goudlegering) – Solo Gayaman warangka van Trembalo-hout.

 

Deze schitterende, antieke Kebo Dengen – Udan Mas keris dateert uit het Nom noman Kartasuro tijdperk (eind 19e/begin 20e eeuw).

 

De wilah is gesmeed met een verbazingwekkende variant van de zeldzame pamor Udan Mas. Pamor Udan Mas is een van de legendarische pamor-motieven die erg beroemd is in de keriswereld. Deze pamor wordt vaak gezien als de 'sugih' pamor wiens geluk de eigenaar kan "overladen" houden met zwaar voedsel. Javanen noemen het 'kuwat kebandan' (rijk talent). Vanwege dit geloof willen veel mensen, vooral degenen die als handelaar en zakenman werken, een keris met een udan mas pamor. Afgezien van de esoterische factor, is het smeden vanuit technisch oogpunt niet eenvoudig en duur. Met name het beeld van Pamor Udan Mas lijkt op vallende regendruppels op een plas water. Udan = regen, Mas = goud, betekent letterlijk "gouden regen", als symbool van rijkdom, welvaart en hoge moraal. De betekenis ervan is sabda dadi, wat betekent dat je hoopt dat alle verlangens die uit een zuiver hart of ziel komen, zullen uitkomen. Goud is een edelmetaal, zo genoemd omdat het naast een zeer hoge economische waarde ook eigenschappen heeft van weerstand tegen oxidatie en corrosie (niet-reactief). Als de regen uit de lucht komt en er goud op de aarde ligt, kunnen we leren dat liefde niet alleen uit woorden bestaat, maar dat liefde een daad van echte actie is. Als het alleen maar regent, wil je dan dat het een zegen is voor alle schepselen, hoeveel minder dan de mens als het meest volmaakte wezen? Dus idealiter, wanneer de mens goud wordt, zal hij naar beste vermogen de beste sieraden ter wereld zijn. Een taai persoon zijn, geduldig onder omstandigheden, sterk gesmeed door de hitte in moeilijke tijden, omdat ze puur willen zijn en zich beter willen ontwikkelen tot een persoon dan voorheen. Ook dharma leven om elkaar gelukkig te maken, met respect voor de medemens. Omdat de ware betekenis van goud in onszelf niet ligt in hoe waardevol we zijn, maar in hoeveel het voor ons nuttig is voor anderen.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Kebo Dengen dapur (vorm) met 5 luk (golven). Kebo betekent buffel in het Indonesisch en Dhengdheng of Dhandheng betekent graag reizen (overal). De mensen van de archipel kennen buffels sinds het Neolithicum. Nadat de hindoeïstische en boeddhistische cultuur Indonesië begonnen binnen te komen en geaccepteerd te worden, worden deze dieren vaak genoemd in inscripties, literaire boeken, tempelreliëfs en oude beelden. In het verleden was de buffel een figuur in de morele en karakterleringen van de Javaanse samenleving. Veel volksverhalen gebruiken buffelfiguren. Voor het Javaanse volk wordt de buffel beschouwd als een rijke koning die veel voordelen met zich meebrengt, omdat hij aan verschillende behoeften van het menselijk leven kan voldoen. Een Kebo Dhengen keris bezit magische krachten die de eigenaar welvaart brengen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de eigenaar een persoon met een sterk karakter wordt, waardoor hij op veel respect en bewondering van zijn omgeving kan rekenen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke Solo Nunggak-semi greep. De warangka is gemaakt van goudbruin Trembalo-hout. Een solo bunton pendok van suasa (goudlegering) bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Dengen, 5 luk (golven)

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Nom noman Kartasuro-tijdperk (eind 19e / begin 20e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

Stunning, antique Kebo Dengen – Udan Mas keris, kris - pamor Udan Mas – Kebo

€ 245,00Price
    bottom of page