top of page

945. Parungsari keris – Amazing parungsari wilah - Mataram sultan Agung abad XVI era – Striking ngulit semangka pamor – Finely driven, copper bunton krawang pendok – Ladrang Warangka of timoho wood.

 

The wilah of this amazing Parugsari keris dates back to the Mataram sultan Agung era (16th century) and is forged to Parungsari dapur with no less than 13 luk (waves) which is getting very rare.

 

Parung is a row of hills and valleys, while Sari is a flower. It can literally be interpreted as a beautiful landscape with hills and valleys full of beautiful flowers. Dapur Parungsari is a symbol of spiritual beauty or a form of sincerity. Although not planted, it grows, is not watered, flowers as if it accepts the situation as it is without demanding anything, on the other hand, it gives many benefits to the environment and will always leave a beautiful impression. Summarized in the beauty of the proverbs; "Elephants die from ivory, dead tigers leave stripes, dead people leave names."

 

Furthermore, the wilah is forged with a complex Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Ladrang Warangka of timoho wood. The gandar is covered with a finely driven copper bunton krawang pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Parungsari, 13 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram sultan Agung abad XVI

Warangka: Ladrang Yogyakarta

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 49,5cm.

Length of the Keris: 45,5cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

945. Parungsari keris - Verbazingwekkende parungsari wilah - Mataram sultan Agung abad XVI tijdperk - Opvallende ngulit semangka pamor - Fijn gedreven, koperen bunton krawang pendok - Ladrang Warangka van timoho hout.

 

De wilah van deze verbazingwekkende Parugsari keris dateert uit het Mataram sultan Agung-tijdperk (16e eeuw) en is gesmeed met Parungsari dapur met niet minder dan 13 luk (golven) iets wat zeer zeldzaam wordt.

 

Parung is een rij heuvels en valleien, terwijl Sari een bloem is. Het kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een prachtig landschap met heuvels en dalen vol prachtige bloemen. Dapur Parungsari is een symbool van spirituele schoonheid of een vorm van oprechtheid. Hoewel niet geplant, groeit het, wordt het niet bewaterd, bloeit het alsof het de situatie accepteert zoals het is zonder iets te eisen, aan de andere kant geeft het veel voordelen voor het milieu en zal het altijd een mooie indruk achterlaten. Samengevat in de schoonheid van de spreekwoorden; 'Olifanten sterven aan ivoor, dode tijgers laten strepen achter, dode mensen laten namen achter.'

 

Verder is de wilah gesmeed met een complexe Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor-motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, wat zowel zijn troeven zal vergroten als zijn doelen sneller en gemakkelijker zal bereiken. De deur van het lot gaat immers steeds verder open, zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.

 

De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te worstelen en nooit op te geven.

 

De keris huist in een Yogyakarta Ladrang Warangka van timoho-hout. De gandar is bedekt met een fijngedreven koperen bunton krawang pendok.

 

Kenmerken:

Dapur: Parungsari, 13 luk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram-sultan Agung abad XVI

Warangka: Ladrang Yogyakarta

Kayu: Timoho

 

Dimensies:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

945. Parungsari keris – Amazing parungsari wilah – Striking pamor.

€ 225,00Price
    bottom of page