top of page

15th century Kidang Soka keris - Pengging era (15th century) - Wilah forged with two pamor motifs - Nunggak Semi hilt.

 

This old Pengging keris comes from an Indonesian Dukun (shaman) who used this keris to heal people with illnesses and psychological problems. I myself also experience a strong healing and healing effect with this old, powerful keris.

 

The old wilah (blade) dates from the Pengging era (15th century) and is forged with two clear pamors. At the base of the wilah (blade) the pamor motif starts with pamor titipan Putri Kinurung (caged princess). Putri Kinurung possesses magical powers that help its owner provide for a living and tame the owner's wasteful abilities. It is ideal for treasurers, traders and entrepreneurs. This pamor is followed by pamor Beras Wutah. Pamor Beras Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his life needs. Beras Wutah possesses magical powers that bring serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will help the owner to promote his career more quickly or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

Besides the two pamors mentioned, the wilah is forged after Kidang Soka dapur with 7 luk (waves). Dapur Kidang Soka means a mourning deer. Human life will always include suffering, but people are reminded not to get too involved in the suffering they experience. Life is still going on and must be experienced with a zest for life. A Kidang Soka keris has mystical powers that make its owner mentally strong so that he can deal positively with situations in his life that are experienced as suffering. Think of illnesses, relationship problems, etc.

 

At the top of the keris is a Nunggak Semi hilt from Surakarta with deeply carved patra-patras (masks) model wanda Banaran that is trimmed at the bottom with an antique copper cup.

 

The keris is housed in an antique warangka carved from the rare Pelet Mbathok wood. A copper bunton pendok with finely driven floral motifs completes the whole.

 

A beautiful old keris with a very strong Isi.

 

Characteristics:

Dapur: Kidang Soka

Pamor: Putri Kinurung and Beras Wutah.

Tangguh: Pengging (15th century)

Warangka: Gayaman Solo

Kayu: Pelet Mbathok

 

Dimensions:

Total length: 41.5 cm.

Length of the Keris: 40cm.

Length of the Wilah: 30.5 cm.

 

15de -eeuwse Kidang Soka keris – Pengging era (15de eeuw) – Wilah gesmeed met twee pamor motieven -  Nunggak Semi greep.

 

Deze oude Pengging keris is afkomstig van Indonesische Dukun (shaman) die deze keris gebruikte ter genezing van mensen met ziektes en psychische problemen. Zelf ervaar ik ook een sterke genezende en helende werking bij deze oude, krachtige keris.  

 

De oude wilah (kling) stamt van de Pengging era (15de eeuw) en is gesmeed met twee heldere pamors. Aan de basis van de wilah (kling) begint het pamormotief met pamor titipan Putri Kinurung (gekooide prinses). Putri Kinurung bezit magische krachten die de eigenaar helpen in zijn levensonderhoud te voorzien en de verkwistende vermogens van de eigenaar te temmen. Het is ideaal voor penningmeesters, handelaren en ondernemers. Dit pamor wordt gevolgd door pamor Beras Wutah. Pamor Beras Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Naast de twee vermelde pamors is de wilah gesmeed naar Kidang Soka dapur met 7 luk (bochten). Dapur Kidang Soka betekent een rouwend hert. Een mensenleven zal altijd lijden bevatten, maar mensen worden eraan herinnerd niet te veel betrokken te raken bij het lijden dat ze ervaren. Het leven gaat nog steeds door en moet met veel levenslust worden ervaren. Een Kidang Soka keris bezit mystieke krachten die de eigenaar mentaal sterk maakt zodat hij op een positieve manier kan omgaan met situaties in zijn leven die als lijdend worden ervaren. Denk hierbij aan ziektes, relatieproblemen enz.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak Semi greep van Surakarta met diep gesneden patra-patra’s (maskers) model wanda Banaran dat aan de onderzijde is afgezet met een antieke koperen cup.

 

De keris huist in een antieke warangka gesneden uit het zeldzame Pelet Mbathok hout. Een koperen bunton pendok met fijn gedreven florale motieven completeert het geheel.

Een prachtige, oude keris met een bijzonder sterke Isi.

 

Kenmerken:

Dapur: Kidang Soka

Pamor: Putri Kinurung en Beras Wutah.  

Tangguh: Pengging (15de eeuw)

Warangka: Gayaman Solo

Kayu: Pelet Mbathok

 

Afmetingen:

Totale lengte: 41,5cm.

Lengte van de Keris: 40cm.

Lengte van de Wilah: 30,5cm.

 

15th century Kidang Soka keris - Pengging era (15th century) - Pamor wilah

€ 225,00Price
    bottom of page