top of page

Tumenggung, Ganggeng Kanyut keris, kris – Tuban era (15th century) – Tumenggung wilah with and very rare Ganggeng Kanyut pamor – 2-piece Slorok pendok – Ravana hilt.

(Article number: 1139)

 

This antique keris dates from the Tuban era (15th century).

 

The impressive wilah is forged with a complex example of pamor Ganggeng Kanyut. This pamor motif is classified as an exclusive pamor because it is very difficult to make so that it is rarely found, making the value of this pamor high. Ganggeng means algae in Javanese while Kanyut is Javanese for floating. The algae roots remain firmly attached as the stems and tips sway in the rapid current of the river, is an expression of the symbolism of the hope that the owner of the keris will become a figure always determined in his decision (determined), a can be a role model and always gives relief to his subordinates (authoritative), and the winding end in the direction of the flow is an illustration of the need to be a flexible person, making it easy to build social relationships everywhere and can be accepted by all people.

 

The owner of a keris with this pamor easily gets a lot of relationships, and is usually approached with fortune too. That is why these kerisses are very popular among people who make a living from relationship management.

 

In addition, the wilah is forged to Tumenggung dapur (shape). Keris with the dapur Tumenggung are seen as true "pusakas" that have been forged since ancient times. These keris are said to have magical powers to induce high authority, making it easier for the owner to lead and motivate his subordinates. These forces generate sympathy and appreciation from everyone in the owner's environment which will make his career flourish or, in the case of an entrepreneur, make his business highly profitable.

 

A straight or lurus keris is called "Dhuwung Leres" in Indonesia. By the Empu who forged the keris, the wilah (blade) is intended to be a symbol of supplication to spiritual powers, so that the owner of keris may receive help and protection. He becomes a person who is steadfast, not easily seduced, he is not easily persuaded, has strong interpersonal qualities, and becomes a reasonable person in character. Some people interpret the shape of a straight keris as a resting naga.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of Kemuning hitam wood. A two-piece slorok pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Tumenggung

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Tuban (15th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Kemuning hitam

 

Dimensions:

Total length: 51.5cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 38cm.


Tumenggung, Ganggeng Kanyut keris, kris – Tuban-era (15de eeuw) – Tumenggung wilah met zeer zeldzaam Ganggeng Kanyut pamor – 2 delig Slorok pendok – Ravana greep.

 

Deze antieke keris dateert van de Tuban-era (15de eeuw).

 

De indrukwekkende wilah is gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Ganggeng Kanyut. Dit pamormotief wordt geclassificeerd als een exclusief pamor, omdat het zeer moeilijk te maken is zodat dat het zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van dit pamor hoog is. Ganggeng betekent algen in het Javaans terwijl Kanyut Javaans is voor het drijven. De algen wortels blijven stevig vastzitten terwijl de stengels en uiteinden in de snelle stroming van de rivier zwaaien, een uitdrukking is van de symboliek van de hoop dat de eigenaar van de keris een figuur wordt die altijd vastberaden is in zijn beslissing (vastberaden), een rolmodel kan zijn en altijd verlichting geeft aan zijn ondergeschikten (gezaghebbend), en het kronkelende einde in de richting van de stroom is een illustratie van de noodzaak om een ​​flexibel persoon te zijn, waardoor het gemakkelijk is om overal sociale relaties op te bouwen en die door alle mensen kan worden geaccepteerd.

 

De eigenaar van een keris met dit pamor krijgt gemakkelijk veel relaties, en wordt meestal ook met fortuin benaderd. Daarom zijn deze kerissen zeer geliefd door mensen die met relatiebeheer de kost verdienen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Tumenggung dapur (vorm). Kerissen met de dapur Tumenggung worden gezien als ware “pusaka’s” die sinds de oudheid worden gesmeed. Naar verluidt hebben deze kerissen magische krachten om hoge autoriteit op te wekken waardoor het makkelijker is voor de eigenaar om leiding te geven aan zijn ondergeschikten en hen te motiveren. Deze krachten genereren sympathie en waardering bij iedereen in de omgeving van de eigenaar waardoor zijn carriere zal floreren of, in het geval van een ondernemer,  zijn onderneming zeer winstgevend zal zijn.

 

Een rechte of lurus keris wordt in Indonesië “Dhuwung Leres" genoemd. Door de Empu die de keris heeft gesmeed is de wilah (kling) bedoeld om een ​​symbool te zijn van een smeekbede tot spirituele krachten, zodat de eigenaar van keris de hulp en bescherming zal krijgen. Hij wordt een persoon die standvastig is, niet gemakkelijk te verleiden is, hij wordt niet gemakkelijk verleid door overreding, heeft sterke interpersoonlijke kwaliteiten wordt een redelijk persoon is qua karakter. Sommige mensen interpreteren de vorm van de een rechte keris als een rustende naga.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van Kemuning hitam hout. Een tweedelige slorok pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Tumenggung

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Tuban (15de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Kemuning hitam

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

 

 

Tuban, Tumenggung keris, kris - Wilah with Ganggeng Kanyut pamor

€ 325,00Price
    bottom of page