top of page

Tilam Upih – Sekar Kopi keris, kris – Wilah with the rare pamor Sekar Kopi and Tilam Upih dapur (shape) – Yogya gayaman warangka of the noble Awar-awar wood – Bunton pendok with purple kemalo.

(Article number: 1655)

 

This rare Tilam Upih – Sekar Kopi keris dates from the Hameng Kubuwono VII era (late 19th century).

 

I have had the wilah ritually and professionally washed in Indonesia in warangan, renewing the rare pamor.

 

The wilah is forged with the rare pamor Sekar Kopi. This pamor motif symbolizes a coffee plant with fruits on both sides. In the center of the wilah is a pamor motif that resembles a thick line from sor-soran to near the tip of the wilah. To the right and left of this thick line are clustered or grouped circles. One group consists of two or three circles attached to a thick line as if the coffee beans were attached to the bean stem. This pamor motif is rare because few empus possess the mastery to forge it. Pamor Sekar Kopi possesses a wealth of spiritual powers that own it including:

– Powerful for attracting wealth and prosperity

– Increases business commerce and success

– Increases customers and business sales

– Powerful for career development

– Stabilizes income and finances

In addition, it possesses powers that prevent or cure various health complaints such as:

Prostate cancer, Parkinson's, Alzheimer's, cardiovascular disease.

It is known as the energetic center of pleasure, sexuality and joy.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). Tilam Upih contains a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of woman. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of the love of a mother who never goes out of style, even though the milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman who always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka as it is feminine, full of symbols of princess and compassion. A keris with Tilam Upih dapur possesses spiritual powers that strengthen the owner in his manhood. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a Yogyakarta gayaman warangka of the beautiful Awar-awar wood. A two-piece slorok pendok with dark red kemalo covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Sekar Kopic

Tangguh: Hameng Kubuwono VII (late 19th century).

Warangka: Yogyakarta gayaman

Kayu: Awar-awar

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Tilam Upih – Sekar Kopi keris, kris – Wilah met het zeldzame pamor Sekar Kopi en Tilam Upih dapur (vorm) – Yogya gayaman warangka van het edele Awar-awar hout – Bunton pendok met paars kemalo.

 

Deze zeldzame Tilam Upih – Sekar Kopi keris dateert van de Hameng Kubuwono VII-era (eind 19e eeuw).

 

Ik heb de wilah ritueel en professioneel in Indonesië in warangan laten wassen waardoor het zeldzame pamor hernieuwd is.

 

De wilah is gesmeed met het zeldzame pamor Sekar Kopi. Dit pamor-motief symboliseert een koffieplant met vruchten aan weerzijden. In het midden van de wilah bevindt zich een pamor-motief dat lijkt op een dikke lijn van sor-soran tot nabij de punt van de wilah. Rechts en links van deze dikke lijn bevinden zich geclusterde of gegroepeerde cirkels. De ene groep bestaat uit twee of drie cirkels die aan een dikke lijn zijn bevestigd alsof de koffiebonen aan de bonenstengel zijn bevestigd. Dit pamor-motief is zeldzaam omdat maar weinig empu’s het meesterschap bezitten om het te smeden. Pamor Sekar Kopi bezit een schat aan spirituele krachten die de eigenaar waaronder:

– Krachtig voor het aantrekken van rijkdom en welvaart

– Verhoogt zakelijke handel en succes

– Verhoogt klanten en zakelijke verkopen

– Krachtig voor loopbaanontwikkeling

– Stabiliseert inkomen en financiën

Daarnaast bezit het krachten die diverse gezondheidsklachten voorkomen of genezen zoals:
Prostaatkanker, Parkinson, alzheimer, hart- en vaatziekten.

Het staat bekend als het energetische centrum van plezier, seksualiteit en vreugde.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit spirituele krachten die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een Yogyakarta gayaman warangka van het prachtige Awar-awar hout. Een tweedelige slorok pendok met donkerrood kemalo bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Sekar Kopi

Tangguh: Hameng Kubuwono VII (eind 19e eeuw).

Warangka: Yogyakarta gayaman

Kayu: Awar-awar

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Tilam Upih Sekar Kopi keris, kris - Pamor Sekar Kopi - Dapur Tilam Upih

€ 395,00Price
    bottom of page