top of page

Tilam Upih keris, kris - Wilah with an impressive variant of pamor Tritik - Tuban era (15th century) - Beautifully carved Nunggak semi grip - Silver Tumpalan mendak.

 

The hefty wilah of this antique keris dates back to the Tuban era (15th century) and is simply astonishing. The jet black wilah is forged with a complex and rare version of the Tritik pamor motif.

 

A keris with Pamor Tritik cannot just belong to anyone. Only certain people of high position or prominent social status are believed to be able to own a keris with this Pamor motif.

 

Pamor Tritik is almost the same as Pamor Untu Walang, which is sharp and includes straight striped motifs, with rounded edges and other motifs. There is not only one Pamor Tritik motif, but several. Kerises with Pamor Tritik is considered by keris experts as a strong positive force that gives its owner a natural authority. He will be respected by people in his network and his words will not be questioned. It will also bring dignity and security to the owner.

 

In addition to the rare pamor motif, the wilah is forged after Tilam upih dapur (shape). Dapur Tilam Upih is a straight dapur keris, classified as very simple with no other bells and whistles. It is said that the Dhapur Tilam Upih was first forged by Empu Brama Kadhali in the Nata Praja Buddawaka era.

 

The popularity of this dapur is for good reason, it is a dapur that is neat and not too crowded which makes many people willing to wear it. On the other hand, there is a strong belief in the community so far that isoteric, powerful heirlooms are usually found in a simple (straight) dhapur such as brojol and tilam upih and not in the more complex dapurs. Moreover, according to ancient records, almost all qualified masters of the Pajajaran era preached to Mataram the two dapurs in their spiritual works.

 

Tilam Upih has a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of women. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman that always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka because it is feminine, full of symbols of princess and compassion.

 

A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

The top of the keris is adorned with a beautifully carved Nunggak semi hilt, model Pakubuwanan, which is trimmed with a silver Tumpalan mendak.

 

The keris is housed in a gayaman warangka made of the noble Timoho Ngingrim wood.

 

A two-part slorok pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Tritik

Tangguh: Tuban (15th century)

Warangka: Gayaman

Kayu: Timoho Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 51.5 cm.

Keris length: 48.5 cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Tilam Upih keris, kris – Wilah met een indrukwekkende variant van pamor Tritik –  Tuban era (15de eeuw) – Prachtig gesneden Nunggak semi greep – Zilveren Tumpalan mendak.

 

De forse wilah van deze antieke keris stamt van de Tuban era (15de eeuw) en is gewoonweg verbazingwekkend. De gitzwarte wilah is gesmeed met een complexe en zeldzame uitvoering van het pamormotief Tritik.

 

Een keris met Pamor Tritik kan niet zomaar eigendom zijn van iemand. Alleen bepaalde mensen met een hoge positie of prominente sociale status worden verondersteld in staat te zijn eigenaar te zijn van een keris met dit pamormotief.

 

Pamor Tritik is bijna hetzelfde als Pamor Untu Walang, die scherp is en rechte gestreepte motieven omvat, met ronde randen en andere motieven bevat. Er is niet alleen één Pamor Tritik-motief, maar meerdere. Kerissen met Pamor Tritik wordt door keris-experts beschouwd als een sterke positieve kracht die de eigenaar een natuurlijke autoriteit geeft. Hij zal worden gerespecteerd door mensen in zijn netwerk en aan zijn woorden zal niet worden getwijfeld. Het zal de eigenaar ook waardigheid en veiligheid brengen.

 

Naast het zeldzame pamormotief is de wilah gesmeed naar Tilam upih  dapur (vorm). Dapur Tilam Upih is een keris met een rechte dapur keris, geclassificeerd als zeer eenvoudig zonder andere toeters en bellen. Naar verluidt werd de Dhapur Tilam Upih voor het eerst werd gesmeed door Empu Brama Kadhali in het Nata Praja Buddawaka-tijdperk.

 

De populariteit van deze dapur is niet zonder reden, het is een dapur die net is en niet te druk, waardoor veel mensen bereid zijn om het te dragen. Aan de andere kant is er tot nu toe een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dhapur zoals brojol en tilam upih en niet in de meer complexe dapurs. Bovendien predikten volgens oude verslagen bijna alle gekwalificeerde meesters uit het Pajajaran-tijdperk tot Mataram de twee dapurs in hun spirituele werken.

 

 

Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gesneden Nunggak semi greep, model Pakubuwanan dat is afgezet met een zilveren Tumpalan mendak.

 

De keris huist in een gayaman warangka van het edele Timoho Ngingrim hout.

 

Een tweedelige slorok pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Tritik

Tangguh: Tuban (15de eeuw)

Warangka: Gayaman

Kayu: Timoho Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Tilam Upih keris, kris - Wilah with pamor Tritik - Tuban era (15th century)

€ 425,00Price
    bottom of page