top of page

Tilam Upih "Charisma" keris, kris - Tilam Upih wilah, Tuban era (15th century) - Ngulit Semangka pamor - pendok bunton jogja perak of suasa (gold alloy).

 

This Tilam Upih keris is exclusive in all aspects. To begin with, the warangka (barge) is carved from rich Trembalo wood. The gandar is covered with a deeply driven pendok bunton jogja perak of suasa (gold alloy).

 

The ukiran (handle) is of the Yogyakarta, Gayaman Banaran type with deeply-carved masks that is set on an antique, silver widhengan mendak.

 

The 15th century wilah dates from the Tuban era. I recently had this ritual washed so that the light gray pamor Ngulit Semangka stands out beautifully against the jet-black background of the wilah.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, increasing his assets and achieving his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to continue without being discouraged, struggle and never give up.

 

Providence: I acquired this keris from an Indonesian gentleman. He bought this keris in Yogyakarta because he was told that the Isi (spirit) of this keris was very strong and that it would strengthen his charismatic personality. Charisma allows you to radiate "something" to others, so that people around you like to interact with you. Those who have the x factor get things done easier and faster. It increases your personal effectiveness. After he owned the keris he gave it the name "Charisma". Then the man immediately noticed the power of the Isi.

 

In short, an exclusive, antique keris with special powers.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban Abad XV

Warangka: Yogyakarta, Gayaman Banaran

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm.

Length of the Keris: 40cm.

Length of the Wilah: 31.5 cm.

 

Tilam Upih ‘Charisma’ keris, kris – Tilam Upih wilah, Tuban era (15e eeuw) – Ngulit Semangka pamor - pendok bunton jogja perak van suasa (goudlegering).

 

Deze Tilam Upih keris is exclusief in alle aspecten. Om te beginnen is de warangka (schuit) gesneden van rijk Trembalo hout. De gandar is bedekt met een diep gedreven pendok bunton jogja perak van suasa (goudlegering).

 

De ukiran (greep) is van het type Yogyakarta, Gayaman Banaran met diepgesneden maskers dat aan de onderzijde is afgezet met een antieke, zilveren widhengan mendak.

 

De 15e -eeuwse wilah stamt van het Tuban tijdperk. Ik heb deze recentelijk ritueel laten wassen waardoor het lichtgrijze pamor Ngulit Semangka prachtig afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.  

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Providence: Ik heb deze keris over mogen nemen van een Indonesisch heerschap. Hij heeft deze keris in Yogyakarta gekocht omdat hem werd verteld dat de Isi (geest) van deze keris zeer sterk was en dat het zijn charismatische persoonlijkheid zou versterken. Charisma laat je namelijk ‘iets’ uitstralen naar anderen waardoor mensen in je omgeving graag met je omgaan. Wie de x-factor heeft, krijgt makkelijker en sneller dingen gedaan. Het vergroot je persoonlijke effectiviteit. Nadat hij de keris in bezit gaf hij het de naam ‘Charisma’. Daarna merkte de man meteen de kracht van de Isi.

 

Kortom een exclusieve, antieke keris met bijzondere krachten.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban Abad XV

Warangka: Yogyakarta, Gayaman Banaran

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 40cm.

Lengte van de Wilah: 31,5cm.

 

Tilam Upih keris, kris - Tilam Upih wilah, Tuban era (15th century) -Pamor wilah

€ 245,00Price
    bottom of page