top of page

Majestic Tilam Upih keris - Antique, ivory Prabu handle from Madura - Tilam Upih Tuban (14th century) wilah – Forged by Empu Koso - Bright black-silver pamor - Gayaman Warangka and gandar made of the striking Pelet Sampir wood.

 

The Prabu ukiran (handle) of this antique Tilam Upih keris and a true masterpiece. The hilt is carved from ivory with great attention to detail. Despite its considerable age, the hilt is in good condition.

 

The wilah completes the whole. It is forged after Tilam Upih dapur and dates from the Tuban era (14th century).

 

The wilah was forged by the fmous Empu Koso who was one of the most famous Empu’s in Madura at the time.

 

A Tuban Tangguh Keris can be said to be an ancient formidable keris that, despite its considerable age and thanks to the masterful craftsmanship, can still be found today. The characteristics of the Tuban keris are that they generally have a straight Wilah (blade) without grooves. In addition, a Tuban keris is usually forged to the dapur Tilam Upah or Kebo Layer. The shape of the Tuban keris is very unique compared to other keris. The Wilah (blade) is large and thin with excellent forging. Therefore, these kerises are quite light and sing when pulled from the Gandar. The Pamor motif of a Tuban keris usually consists of three colors; black, cloudy white and glossy white.

 

I recently had the wilah ritually washed, which restored the original luster of the pamor motif. The silver-gray pamor Ngulit Semangka contrasts beautifully with the jet-black wilah. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will both increase his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

The keris is housed in a gandar (scabbard) and warangka (barge) that is carved from the rare Pelet Sampir wood to gayaman model. This wood is said to have mystical powers that make its owner popular in both his business and private network.

 

I was able to acquire this keris from the widow of an Indonesian man who worked as a merchant in Madura for years. According to his widow, this keris brought the man and his family a lot of commercial success and brought love and peace to their family.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban (15th century)

Warangka: Gayaman

Kayu: Pelet Sampir

 

Dimensions:

Total length: 48 cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Antieke, ivoren Prabu greep van Madura – Tilam Upih Tuban (14de eeuw) wilah gesmeed door Empu Koso – Heldere zwart-zilveren pamor - Gayaman Warangka en gandar van het opvallende Pelet Sampir hout.

 

De Prabu ukiran (greep) van deze antieke Tilam Upih keris en een waar meesterwerkje. De greep is gesneden van ivoor met veel oog voor detail. De greep verkeert, ondanks de aanzienlijke leeftijd in een goede conditie.

 

De wilah completeert het geheel. Deze is gesmeed naar Tilam Upih dapur en stamt van de Tuban era (14de eeuw). De wilah is gesmeed door de beroemde Empu Koso, een van de bekendste Empu’s van Madura.

 

Van een Tuban Tangguh Keris kan worden gezegd dat het om een oude formidabele keris gaat die, ondanks de aanzienlijke leeftijd en dankzij de meesterlijke smeedkunst, vandaag de dag nog kan worden gevonden. De kenmerken van den Tuban keris zijn dat zij over het algemeen een rechte Wilah (kling) hebben zonder groeven. Bovendien is een Tuban keris meestal gesmeed naar de dapur Tilam Upah of Kebo Layer. De vorm van de Tuban keris is zeer uniek in vergelijking met andere kerissen. De Wilah (kling) is groot en dun met uitstekende smeedkunst. Daarom zijn deze kerissen vrij licht en zingen zij wanneer zij uit de Gandar worden getrokken. Het Pamor motief van een Tuban keris bestaat meestal uit drie kleuren; zwart, troebel wit en glanzend wit.

 

Ik heb de wilah recentelijk ritueel laten wassen waardoor de oorspronkelijke luster van het pamormotief is hersteld. Het zilvergrijze pamor Ngulit Semangka steekt prachtig af tegen de gitzwarte wilah. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris huist in een gandar (schede) en warangka (schuit) dat naar gayaman model is gesneden uit het zeldzame Pelet Sampir hout. Naar verluidt heeft dit houtsoort mystieke krachten die de eigenaar populair maakt in zowel zijn zakelijke- als privénetwerk.

 

Ik heb deze keris over mogen nemen van de weduwe van een Indonesische man die jarenlang als koopman in Madura heeft gewerkt. Volgens zijn weduwe bracht deze keris de man en zijn familie veel commercieel succes en zorgde het voor liefde en vrede binnen hun gezin.  

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban (15de eeuw)

Warangka: Gayaman

Kayu: Pelet Sampir

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Majestic Tilam Upih keris - Antique, ivory Prabu handle from Madura - Empu Koso

€ 395,00Price
    bottom of page