top of page

Stunning Lombok Mesem Robyong kris, keris - Lombok abad XX (early 20th century) – Mesem Robyong wilah with a stunning version of pamor Jungjung Drajat – Rare Kekonjogan warangka and gandar of Timoho Pelet wood – Cecekahan hilt.

(Article number: 2378)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare and stunning Lombok Mesem Robyong keris dates from the Lombok abad XX (early 20th century).

 

All aspects of this large keris are equally rare. To begin, the keris is housed in a warangka of the rare Kekonjogan model. The warangka resembles a Sandang Walikat warangka but both sides of the warangka are decorated with carved ‘ears’. The waranga and gandar are carved from stunning Timoho Pelet wood. The cream-colored background is crossed with dark brown veins. A Cecekahan hilt, of the same wood, adorns the top of the keris.

 

The spectacle continues when the keris is pulled from the warangka. A magnificent execution of pamor Jungjung Drajat decorates the complete wilah.

 

A keris with the pamor Junjung Drajat is suitable for enhancing the business and career success of the keris owner, as it is believed that good fortune can increase the authority and charisma of the owner, so the Keris owner with the pamor Junjung Drajat will be promoted quickly and his career will rise quickly. For self-employed entrepreneurs, this keris will bring business success. If the Keris with the pamor Junjung Drajat is owned by an entrepreneur, then its luck will help the owner run his business to become bigger and more advanced, so that the fortune will be abundant and the owner's social status in society will be increased. As the name implies, it is believed that the pamor Junjung Drajat can increase the degree and status of its owner. Literally, Junjung Drajat can be interpreted as "raising the degree/social status of the owner". The pamor motif in the form of lines arranged to form a triangle, like an arrow, or the shape of a mountain with a pointed tip symbolizing an ascent or further ascent to a higher peak. The pamor lines that are layered or stacked symbolize upholding/supporting something higher.

 

Furthermore, the wilah is forged to dapur Mesem Robyong. The philosophy of a keris with Mesem Robyong dapur is the message that the water you drink must be of the best quality. In other words, life is short and one must strive for the best quality during this short life, be it in materialistic or relationship perspective. This Mesem keris has powers that will help its owner to set and achieve his goals during life and to strive for only the best.

 

The Isi of this keris is strong, vibrant and very willing to communicate with its owner. On request I will gladly tell you about my meditation with this strong keris.

 

Characteristics:

Dapur: Mesem Robyong

Pamor: Jungjung Drajat

Tangguh: Lombok abad XX (early 20th century)

Warangka: Kekonjongan

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensions:

Total length: 65,5cm.

Length of the Keris: 57cm.

Length of the Wilah: 43,5cm.

 

Indrukwekkende Lombok Mesem Robyong kris, keris - Lombok abad XX (begin 20e eeuw) – Mesem Robyong wilah met een prachtige versie van pamor Jungjung Drajat – Zeldzame Kekonjogan warangka en gandar van Timoho Pelet hout – Cecekahan greep.

 

Deze zeldzame en indrukwekkende Lombok Mesem Robyong keris dateert uit de Lombok abad XX (begin 20e eeuw).

 

Alle aspecten van deze forse keris zijn even zeldzaam. Om te beginnen huist de keris in een warangka van het zeldzame Kekonjogan-model. De warangka lijkt op een Sandang Walikat warangka maar beide zijden van de warangka zijn versierd met uitgesneden ‘oren’. De waranga en gandar zijn gesneden uit zeldzaam Timoho Pelet-hout. De crèmekleurige achtergrond wordt gekruist met donkerbruine aderen. Een Cecekahan greep, van hetzelfde hout, siert de bovenkant van de keris.

 

Het spektakel gaat verder wanneer de keris uit de warangka wordt getrokken. Een bijzondere uitvoering van pamor Jungjung Drajat siert de complete wilah.

 

Een keris met de pamor Junjung Drajat is geschikt om het zakelijke en carrièresucces van de keris-eigenaar te vergroten, omdat men gelooft dat geluk de autoriteit en het charisma van de eigenaar kan vergroten, zodat de Keris-eigenaar met de pamor Junjung Drajat gepromoveerd zal worden snel en zijn carrière zal snel stijgen. Voor zelfstandige ondernemers zal deze keris zakelijk succes brengen. Als de Keris met de pamor Junjung Drajat eigendom is van een ondernemer, zal het geluk de eigenaar helpen zijn bedrijf groter en geavanceerder te maken, zodat het fortuin overvloedig zal zijn en de sociale status van de eigenaar in de samenleving zal toenemen. Zoals de naam al aangeeft, wordt aangenomen dat de pamor Junjung Drajat de graad en status van de eigenaar kan vergroten. Letterlijk kan Junjung Drajat worden geïnterpreteerd als "het verhogen van de graad/sociale status van de eigenaar". Het pamormotief in de vorm van lijnen die zijn gerangschikt om een ​​driehoek te vormen, zoals een pijl, of de vorm van een berg met een puntige punt symboliseert een beklimming of verdere klim naar een hogere top. De pamorlijnen die gelaagd of gestapeld zijn, symboliseren het hooghouden/ondersteunen van iets hogers.

 

Bovendien is de wilah gesmeed met Mesem Robyong dapur. De filosofie van een keris met Mesem Robyong dapur is de boodschap dat het water dat je drinkt van de beste kwaliteit moet zijn. Met andere woorden: het leven is kort en men moet tijdens dit korte leven streven naar de beste kwaliteit, zowel vanuit materialistisch perspectief als vanuit relatieperspectief. Deze Mesem keris heeft krachten die de eigenaar zullen helpen zijn doelen tijdens het leven te stellen en te bereiken en alleen naar het beste te streven.

 

De Isi van deze keris is sterk, levendig en zeer bereid om met zijn eigenaar te communiceren. Op verzoek vertel ik je graag over mijn meditatie met deze sterke keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Mesem Robyong

Pamor: Jungjung Drajat

Tangguh: Lombok abad XX (begin 20e eeuw)

Warangka: Kekonjongan

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensies:

Totale lengte: 65,5cm.

Lengte van de Keris: 57cm.

Lengte van de Wilah: 43,5cm.

Stunning Lombok Mesem Robyong kris, keris - pamor Jungjung Drajat – Timoho

€ 375,00Price
    bottom of page