top of page

Spiritually powerful, antique Cirebon Sabuk Inten keris, kris – The wheel of fortune - Cirebon abad XVI (16th century) – Wilah with Sabuk Inten dapur (shape) and Beras Wutah Halus pamor - Cirebon Mega Mendung hilt.

(Article number: 1974)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This powerful, antique Cirebon Sabuk Inten keris dates from the Cirebon abad XVI (16th century).

 

The ancient wilah is forged to Sabuk Inten dpur with 11 luk (waves). Kerisses with dapur Sabuk Inten have been very popular among keris collectors since the 1970s because it was mentioned in the Javanese silat storybook Nagasasra Sabuk Inten by S.H Mintardja. These kerisses are said to be the legacy of the Majapahit era. Both are often mentioned in a series of Nogosro-Sabuk Inten. It is because these keris are believed to be symbols of karahayon or the prosperity of a kingdom. Nogososro represents the original revelations lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represents its glories and prestige. The Dragon of Inten is not just an heirloom in the form of a keris, but a symbol of the wandering life of people seeking true perfection in life and in the world. However, in modern times like now, and Sabuk Inten kris is more attractive than ever for anyone to own. It is believed that this keris brings good luck and glory to its owner and his family.

 

Furthermore, the wilah is forged with a stunning version of pamor Beras Wutah Halus. Pamor Wos Wutah means spilled rice that is spilled due to abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his necessities of life. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and an abundance of natural resources to the owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with an antique Cirebon Mega Mendung hilt. The keris is housed in a Cirebon Gayaman Walisan warangka of the noble Trembalo Aceh wood. Golden strands cross the brown backgound of the wilah.

 

The spiritual and magical powers of the isi of this ancient keris are strong and vibrant. Wilst meditating with this keris the isi proved to have a strong connection with the tenth Arcana, the wheel of fortune. It reminded me that the wheel is always turning and life is in a state of constant change. During difficult times one can rest assured that it will get better from here. Good luck and good fortune will make their return in time. In short, the isi has spiritual powers which will bring good luck and fortune to its owner and help him cope and solve problems encountered in his life.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten 11 luk (waves)

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century)

Warangka: Cirebon Gayaman Walisan

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 48,5cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Spiritueel krachtige, antieke Cirebon Sabuk Inten keris, kris - Het rad van fortuin - Cirebon abad XVI (16e eeuw) - Wilah met Sabuk Inten dapur (vorm) en Beras Wutah Halus pamor - Cirebon Mega Mendung greep.

 

Deze krachtige, antieke Cirebon Sabuk Inten kris dateert uit de Cirebon abad XVI (16e eeuw).

 

De oude wilah wordt gesmeed tot Sabuk Inten dpur met 11 luk (golven). Kerissen met dapur Sabuk Inten zijn sinds de jaren zeventig erg populair onder keris-verzamelaars omdat het werd genoemd in het Javaanse silat-verhalenboek Nagasasra Sabuk Inten door SH Mintardja. Van deze kerissen wordt gezegd dat ze de erfenis zijn van het Majapahit-tijdperk. Beide worden vaak genoemd in een reeks van Nogosro-Sabuk Inten. Het is omdat men gelooft dat deze keris symbolen zijn van karahayon of de welvaart van een koninkrijk. Nogososro vertegenwoordigt de originele onthullingen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigt zijn glorie en prestige. De Draak van Inten is niet alleen een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. In moderne tijden zoals nu, is Sabuk Inten kris echter aantrekkelijker dan ooit voor iedereen om te bezitten. Er wordt aangenomen dat deze keris geluk en glorie brengt aan de eigenaar en zijn familie.

 

Verder is de wilah gesmeed met een prachtige versie van pamor Beras Wutah Halus. Pamor Wos Wutah betekent gemorste rijst die wordt gemorst door overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in staat zullen stellen om ruimschoots in zijn levensbehoeften te voorzien. Beras Wutah bezit spirituele krachten die de eigenaar rust, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen geven. Door het bezit van deze kris maakt de eigenaar sneller promotie in zijn carrière of bloeit zijn eigen bedrijf op. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn doelen in het leven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke Cirebon Mega Mendung-greep. De keris huisy in een Cirebon Gayaman Walisan warangka van het edele Trembalo Aceh hout. Gouden strengen kruisen de bruine achtergrondkleur van de wilah.

 

De spirituele en magische krachten van de isi van deze oude keris zijn sterk en levendig. Tijdens het mediteren met deze keris bleek de isi een sterke band te hebben met de tiende Arcana, het rad van fortuin. Het herinnerde me eraan dat het wiel altijd draait en dat het leven voortdurend verandert. In moeilijke tijden kan men er zeker van zijn dat het vanaf hier beter zal worden. Veel geluk en voorspoed zullen mettertijd terugkeren. Kortom, de isi heeft spirituele krachten die de eigenaar geluk en fortuin zullen brengen en hem zullen helpen om om te gaan met problemen die hij in zijn leven tegenkomt en deze oplossen.

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten 11 luk (golven)

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Cirebon abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Cirebon Gayaman Walisan

Kayu: Trembalo Atjeh

 

Dimensies:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

Spiritually powerful, antique Cirebon Sabuk Inten keris, kris – Arcana X

€ 395,00Price
    bottom of page