top of page

Regal Bali Nogo Besuki Kembar kris, keris – Bali abad XX-era (20th century) – Rare and impressive wilah with two pamors and the rare Nogo Besuki Kembar dapur – Beblatungan warangka and gandar of the beautiful Timoho Pelet Ngingrim wood – Bobondolan hilt.

(Article number: 2364)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This regal Bali Nogo Besuki Kembar keris dates from the Bali abad XX era (20th century). This keris is proof that modern kerisses can surpass many ancient kerisses when it comes to forging mastery.

 

The impressive wilah is forged after the rare Nogo Besuki Kembar dapur (twin dragons). A pair of twin Nagas are forged on the Gandhik. The Nagas are very detailed and decorated with Kinatah (gold). The tail of the Nagas continues the length of the wilah and ends in Kinatah.

 

Naga Besuki Kembar literally means dragon twins. The twin dragons on the sor-soran are as a unit. As a kingdom, each household must maintain its sovereignty and honor. They are on the same side through every problem, trial, temptation, and challenge. And each of them is called 'garwo', which means soulmate. What does it mean? Are our souls really only half or one-sided? In a way I am myself. Independent and free, I stand completely alone. But you realize, this me, this independent and free me is actually only "half of it". Actually, I am not yet complete myself. So, who is the other half? Then the other half is my 'soulmate'. He fulfills nature's law of balance and exists to perfect our lives. He is there to guide us to the path that pleases Him. He is a partner in educating, guiding and assisting children so that they become great individuals in the world and are safe in the hereafter. So, the dhapur of the Naga twins is the embodiment of the mantra of rejecting reinforcements and prayer/belief in security, peace and hope of achieving prosperity in a kingdom being built. It also gives an image of the ideal life. Who live together in coherence and happiness, full of harmony as a couple who give, receive, complement each other, respect each other, love each other and miss each other. The two are a unity that is always "coherent, in happiness", always together in joy and sorrow. Like Mimi and Mintuna, who cannot live alone. Like Mimi and Mintuna, who will die if they are separated.

 

The wilah is forged with two rare pamors. Pamor Biji Timun starts at the base of the wilah and turns into pamor Uler Lulut in the middle of the wilah.

 

Furthermore, the ganja is of the ganja wilut (waved) type and a complex curl decorates the end of the ganja.

 

The keris is housed in a Beblatungan warangka made of beautiful, flamed Timoho Pelet Ngingrim wood, from which the Bobondolan handle is also carved. The handle is on a silver plate with 8 natural stones.

 

Characteristics:

Dapur: Nogo Besuki Kembar

Pamor: Uler Lulut and Biji Timun

Tangguh: Bali abad XX (20th century)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Timoho Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: cm.

Length of the Keris: 56cm.

Length of the Wilah: 42.5cm.

 

Vorstelijke Bali Nogo Besuki Kembar kris, keris – Bali abad XX-era (20ste eeuw) – Zeldzame en indrukwekkende wilah met twee pamors en het zeldzame Nogo Besuki Kembar dapur – Beblatungan warangka en gandar van het prachtige Timoho Pelet Ngingrim hout – Bobondolan greep.

 

Deze vorstelijke Bali Nogo Besuki Kembar keris dateert van de Bali abad XX-era (20ste eeuw). Deze keris is het bewijs dat moderne kerissen veel antieke kerissen kunnen overtreffen als het gaat om meesterschap in het smeden.

 

De indrukwekkende wilah is gesmeed naar het zeldzame Nogo Besuki Kembar dapur (tweeling draken). Een stel tweeling Naga’s zijn gesmeed op de gandhik, De Naga’s zijn zeer gedetailleerd uitgevoerd en versierd met Kinatah (goud). De staart van de Naga’s loopt door in de lengte van de wilah en eindigt in Kinatah.

 

Naga Besuki Kembar betekent letterlijk een draken tweeling. De tweelingdraken op de sor-soran zijn als een eenheid. Als koninkrijk moet elk huishouden zijn soevereiniteit en eer behouden. Ze staan aan dezelfde kant bij elk probleem, elke beproeving, verleiding en uitdaging. En elk van hen wordt ‘garwo’ genoemd, wat zielsverwant betekent. Wat betekent het? Zijn onze zielen echt maar half of eenzijdig? In zekere zin ben ik mezelf. Zelfstandig en vrij sta ik volledig alleen. Maar realiseer je je, deze ik, deze onafhankelijke en vrije ik is eigenlijk maar "de helft". Eigenlijk ben ik zelf nog niet compleet. Dus wie is de andere helft? Dan is de andere helft mijn ‘soulmate’. Hij vervult de wet van evenwicht van de natuur en bestaat om ons leven te vervolmaken. Hij is er om ons te begeleiden naar het pad dat Hem behaagt. Hij is een partner in het opleiden, begeleiden en assisteren van kinderen zodat ze geweldige individuen in de wereld worden en veilig zijn in het hiernamaals. Dus de dhapur van de Naga tweeling is de belichaming van de mantra om versterkingen en gebed/geloof in veiligheid, vrede en hoop op het bereiken van welvaart in een koninkrijk dat wordt gebouwd, af te wijzen. Het geeft ook een beeld van het ideale leven. Die samenleven in samenhang en geluk, vol harmonie als koppel die elkaar geven, ontvangen, elkaar aanvullen, elkaar respecteren, elkaar respecteren, van elkaar houden en elkaar missen. De twee zijn een eenheid dat altijd "coherent, in geluk" is, altijd samen in vreugde en verdriet. Zoals Mimi en Mintuna, die niet alleen kunnen leven. Zoals Mimi en Mintuna, die zullen sterven als ze gescheiden zijn.

 

De wilah is gesmeed met twee zeldzame pamors. Pamor Biji Timun begint aan de basis van de wilah en gaat over in pamor Uler Lulut in het midden van de wilah.

 

Verder is de ganja van het type ganja wilut (gegolfd) en siert een complexe krul het einde van de ganja.

 

De keris huist in een Beblatungan warangka van prachtig, gevlamd Timoho Pelet Ngingrim hout, waar ook de Bobondolan greep van is gesneden. De greep staat op een zilveren wewer met 8 natuurlijke steentjes.

 

Kenmerken:

Dapur: Nogo Besuki Kembar

Pamor: Uler Lulut en Biji Timun

Tangguh: Bali abad XX (20ste eeuw)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Timoho Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: cm.

Lengte van de Keris: 56cm.

Lengte van de Wilah: 42,5cm.

Regal Bali Nogo Besuki Kembar kris, keris – two pamors - Nogo Besuki Kembar

€ 395,00Price
    bottom of page