top of page

Rare Panji Penganten keris, kris – Wilah with the rare Panji Penganten dapur with double kacang kembar – Impressive Pandan Iris pamor – Solo Ladrang warangka of the noble Telesium wood – Nunggak semi hilt with silver selut.

(Article number: 1640)

 

This rare Panji Penganten keris has a majestic appearance. The wilah is forged with the very rare Panji Penganten dapur (shape) and the equally rare Pandan Iris pamor.

 

A Panji Penganten keris usually has a straight wilah or a wilah with five luk. What makes this dapur rare is that the wilah is forged with a double kacang kembar (see detailed pictures of the wilah). In ancient times, a Panji Penganten keris was usually given as a wedding gift from the parents to the groom during the wedding procession. This is a symbol of blessing and a mandate to the groom-to-be to always guard and protect the girl who is married. In addition, according to past Javanese custom, a Panji Penganten keris can act as an ambassador or personal envoy representing a man when proposing to a girl, and can "legally" represent the groom, next to the bride in the aisle without offend the honor of the family or the bride.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with the equally rare pamor Pandan Iris, which contrasts beautifully with the jet-black wilah. The image of pamor Iris Pandan is very similar to pamor Buntel Mayit. The difference is in the figuration of the slashes. This pamor motif possesses spiritual powers that greatly increase the authority of its owner. In addition, it enhances the owner's leadership skills and makes him much loved and respected within both his business and private network. In addition, it increases his perseverance and creativity, thus guaranteeing business success.

 

A Nunggak semi hilt which is set on a silver cup adorns the top of the keris.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of the noble Telesium wood. The spiritual powers of telesium wood: gives mental and physical rest to the owner, prevents the penetration of negative energy into the keris, wards off evil spirits and all kinds of disturbances by spirits.

 

A silver bunton pendok with floral motifs covers the gandar.

 

I was able to acquire this keris from a female dukun in East Java. Her keris are all spiritually very strong. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Panji Penganten

Pamor: Pandan Iris

Tangguh: Paku buwono X (1st half 20th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Telesium

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 50.5 cm.

Length of the Wilah: 38.5 cm.

 

Zeldzame Panji Penganten keris, kris – Wilah met het zeldzame Panji Penganten dapur met dubbele kacang kembar – Indrukwekkende Pandan Iris pamor – Solo Ladrang warangka van het edele Telesium hout – Nunggak semi greep met zilveren selut.

 

Deze zeldzame Panji Penganten keris is een majestueuze verschijning. De wilah is namelijk gesmeed met de zeer zeldzame Panji Penganten dapur (vorm) en het even zeldzame Pandan Iris pamor dat prachtig afsteekt tegen de zwarte achtergrond van de wilah.

 

Een Panji Penganten keris heeft meestal een rechte wilah of een wilah met vijf luk. Wat dit dapur zeldzaam maakt is dat de wilah is gesmeed met een dubbele kacang kembar (zie detailfoto’s van de wilah).  In de oudheid werd een Panji Penganten keris meestal gegeven als een huwelijkscadeau van de ouders aan de bruidegom tijdens de huwelijksprocessie. Dit is een symbool van het geven van zegen en een mandaat aan de toekomstige bruidegom om het meisje dat is getrouwd altijd te bewaken en te beschermen. Bovendien kan een Panji Penganten keris, volgens de Javaanse gewoonte in het verleden, optreden als ambassadeur of persoonlijk gezant die een man vertegenwoordigt wanneer hij een meisje ten huwelijk vraagt, en kan hij "legaal" de bruidegom vertegenwoordigen, naast de bruid aan het gangpad zonder de eer van de familie of de bruid beledigen.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met het even zeldzame pamor Pandan Iris dat prachtig afsteekt tegen de gitzwarte wilah. De afbeelding van pamor Iris Pandan vertoont veel overeenkomst met pamor Buntel Mayit. Het verschil zit in de figuratie van de schuine strepen. Dit pamor-motief bezit spirituele krachten die het gezag van de eigenaar aanzienlijk vergroot. Daarnaast versterkt het de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar en maakt hem zeer geliefd en gerespecteerd binnen zowel zijn zakelijke- als privénetwerk. Daarnaast vergroot het zijn doorzettingsvermogen en creativiteit waardoor zakelijk succes wordt gewaarborgd.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak semi greep die op een zilveren cup is gezet.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van het edele Telesium hout. De spirituele krachten van telesiumhout: geeft geestelijke en lichamelijke rust aan de eigenaar, voorkomt het indringen van negatieve energie in de keris, weert boze geesten af en evenals allerlei soorten verstoringen door geesten.

 

Een zilveren bunton pendok met florale motieven bedekt de gandar.

 

Ik heb deze keris over mogen nemen van een vrouwelijke dukun in Oost-Java. Haar kerissen zijn allen spiritueel zeer sterk. Op verzoek vertel ik u hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Panji Penganten

Pamor: Pandan Iris

Tangguh: Paku buwono X (1e helft 20ste eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Telesium

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 50,5cm.

Lengte van de Wilah: 38,5cm.

 

Rare Panji Penganten keris, kris – Wilah with the rare Pandan Iris pamor

€ 495,00Price
    bottom of page