top of page

Rare Kudhup Gambir Tombak - Lightly gilded - Entire Tombak with old Javanese writings - Complete with matching warangka (sheath).

(Article number: 1802)
 

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

I estimate that this rare Kudhup Gambir Tombak dates from the mid 19th century.

 

The fact that this is a rare occurrence shows, among other things, that the entire tombak (wilah and peksi) is forged with old Javanese writings.

 

In addition, the tombak is lightly gilded and the peksi is twisted.

 

The Tombak is forged to Kudhup Gambir dapur (shape). Kudhup Gambir, is a form of straight Tombak. Kudhup = bud, Gambir = Gambir flower. As the name implies, the shape of this Tombak indeed resembles Gambir flower buds. In Indonesia, Gambir is generally used for betel nut known to the people of the archipelago from Sumatra to Papua at least hundreds of years ago. Gambir has a slightly bitter taste and symbolizes the stability of the heart. This meaning is given by the color of the gambir leaves, which are yellowish and require some processing to get the juice, before they can be enjoyed. It means that if we strive for something, we should be patient in carrying out the process with determination to achieve it.

 

Although it can be physically used as a weapon of war, the Kudhup Gambir spear is usually kept as a sipat kandel. Among the palace heirlooms of the Yogyakarta Sultanate is a spear with Kudhup Gambir. The heirloom spear is called Kanjeng Kiai Jimat, which was owned by Sri Sultan Hamengku Buwono I when he was a prince in Surakarta.

 

And at the level of Javanese culture, an heirloom in the shape of a spear is actually initiated into a very special caste. If the keris is often associated with succession or change of throne, a number of legendary Tombaks have actually been used as symbols from power struggles to the establishment of a palace (dynastic change).

 

The Tombak is complete with matching warangka (sheath).

 

Dimensions:

Total length: 43cm.

Length of the Tombak: 37cm.

Wilah length: 23.5m.

 

Zeldzame Kudhup Gambir Tombak – Licht verguld – Gehele Tombak voorzien van oud Javaanse geschriften – Compleet met passende warangka (schede).

 

Ik schat dat deze zeldzame Kudhup Gambir Tombak dateert van het midden van de 19de eeuw.

 

Dat het een zeldzame verschijning betreft blijkt onder andere dat de gehele tombak (wilah en peksi) gesmeed is met oud Javaanse geschriften.

 

Daarnaast is de tombak licht verguld en is de peksi getordeerd.

 

De Tombak is gesmeed naar Kudhup Gambir dapur (vorm). Kudhup Gambir, is een vorm van een rechte Tombak. Kudhup = knop, Gambir = Gambir bloem. Zoals de naam al aangeeft, lijkt de vorm van deze Tombak inderdaad op Gambir-bloemknoppen. In Indonesië wordt Gambir over het algemeen gebruikt voor betelnoot die minstens honderden jaren geleden al bekend was bij de mensen van de archipel, van Sumatra tot Papoea. Gambir heeft een licht bittere smaak en symboliseert de stabiliteit van het hart. Deze betekenis wordt verkregen door de kleur van de gambir-bladeren, die geelachtig zijn en een bepaalde bewerking vereisen om het sap te krijgen, voordat ze kunnen worden genoten. Het betekent dat als we ergens naar streven, we geduldig moeten zijn bij het uitvoeren van het proces met vastberadenheid om het te bereiken.

 

Hoewel het fysiek kan worden gebruikt als oorlogswapen, wordt de Kudhup Gambir-speer meestal bewaard als een sipat kandel. Onder de erfstukken van het paleis van het sultanaat Yogyakarta bevindt zich een speer met Kudhup Gambir. De erfstukspeer heet Kanjeng Kiai Jimat, die eigendom was van Sri Sultan Hamengku Buwono I toen hij prins was in Surakarta.

 

En op het niveau van de Javaanse cultuur is een erfstuk in de vorm van een speer eigenlijk ingewijd in een heel speciale kaste. Als de keris vaak wordt geassocieerd met opvolging of verandering van troon, zijn een aantal legendarische Tombaks feitelijk gebruikt als symbolen van machtsstrijd tot de oprichting van een paleis (dynastieke verandering).

 

De Tombak is compleet met passende warangka (schede).

 

Afmetingen:

Totale lengte: 43cm.

Lengte van de Tombak: 37cm.

Lengte van de wilah: 23,5m.

 

Rare Kudhup Gambir Tombak - Lightly gilded - Entire Tombak with Javanese texts

€ 125,00Price
    bottom of page