top of page

Rare, antique Cirebon Segaluh keris – Segaluh era (13th century) – Wilah with Pendarigan Kebak pamor and Sempana dapur - Sheath and handle of the rare Timoho pelet Nyamel wood.

(Article number: 1328)

 

The wilah of this ancient and rare Cirebon keris dates from the Segaluh era (13th century). It is forged with a special form of pamor Pendaringan Kebak that covers the entire wilah.

 

Pendaringan Kebak means a full rice box. In the past, Javanese used to store rice in a large wooden box. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that Pendaringan Kebak's powers are many times stronger. This keris brings peace and quiet in the family, it allows the owner to grow faster in his career and for entrepreneurs it brings business success. Not only does it bring abundant prosperity but it also enhances the owner's social character and generosity.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Sempana dapur (shape) with 9 luk. Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (waves). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris were reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In ancient Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk.

 

A keris with Sempana dapur will help the owner of the keris realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The keris is housed in a Gayaman Gambilan warangka of the noble Timoho pelet Nyamel wood.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana, Luke 9

Pamor: Pendaringan Kebak (Pamor nggajih meteorit)

Tangguh: Segaluh, Abad XIII (13th century)

Warangka: Gayaman Gambilan

Kayu: Timoho Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Zeldame, antieke Cirebon Segaluh keris – Segaluh era (13de eeuw) – Wilah met Pendarigan Kebak pamor en Sempana dapur - Schede en greep van het zeldzame Timoho pelet Nyamel hout.

 

De wilah van deze oude en zeldzame Cirebon keris stamt van de Segaluh era (13de eeuw). Het is gesmeed met een bijzondere vorm van pamor Pendaringan Kebak dat de gehele wilah bedekt.

 

Pendaringan Kebak betekent een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Sempana dapur (vorm) met 9 luk. Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf.

 

Een keris met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

De keris huist in een Gayaman Gambilan warangka van het edele Timoho pelet Nyamel hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana, Luk 9

Pamor: Pendaringan Kebak (Pamor nggajih meteorit)

Tangguh: Segaluh, Abad XIII (13de eeuw)

Warangka: Gayaman Gambilan

Kayu: Timoho pelet Nyamel

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Rare, antique Cirebon Segaluh keris – Segaluh era (13th century)

€ 495,00Price
    bottom of page