top of page

Naga Siluman keris, kris – Surakarta Matram abad XX (early 20th century) – Wilah with Naga Siluman dapur and Beras Wutah pamor – Solo Gayaman warangka of Cendana wood – Copper bunton pendok.

(Article number: 1915)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare Naga Siluman keris dates from the Surakarta Matram abad XX (early 20th century).

 

The wilah is forged to the rare Naga Siluman dapur with 9 luk (waves). A Naga with a golden ball in its mouth adorns the gandhik. The Naga’s tail continues down the length of the keris. Naga Siluman, or stealth in Sanskrit, means imagination (sight), which is the shadow generated by magical powers. Another meaning is masculine, which means magical and fascinating. So, the definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be literally interpreted as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (mystic and mystical) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Keris with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people eager to explore the spiritual world. The people of the ancient Indian archipelago tried to harmonize their little selves (bhuwana alit) with the big world (bhuwana agung). What is in bhuwana agung is also considered to be in bhuwana alit. The demon that exists in the big world is actually in the small universe, in yourself. That "veil within" is the most dangerous. The "six-faced" self-stealth or sad ripu that is the enemy of the self is painted in the form of a tongue sticking out like the number 6, namely lust (kama), greed (lobha), anger (krodha) confusion of thought (moha), drunkenness (mada) and envy (matsarya). The way to overcome or avoid it is to control the elements of Sad Ripu himself and direct it towards positive actions so that his life is safe.

 

Furthermore, the wilah is forged with an intricate version of pamor Beras Wutah. Beras Wiltah is a pamor motif quite well known in the kris world, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it do not lack food and clothing. For an agricultural society, rice, in addition to sustaining life, also has a symbolic meaning in a tradition that is inherent from generation to generation. To appreciate rice means to respect life and glorify the giver of life. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a Solo Nunggak semi hilt with deeply carved patra-patra’s. A Solo bunton pendok of copper covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Siluman

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Surakarta Matram abad XX (early 20th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 35 cm.

 

Naga Siluman keris, kris – Surakarta Matram abad XX (begin 20e eeuw) – Wilah met Naga Siluman dapur en Beras Wutah pamor – Solo Gayaman warangka van Cendana-hout – Koperen bunton pendok.

 

Deze zeldzame Naga Siluman keris dateert uit de Surakarta Matram abad XX (eerste helft 20e eeuw).

 

De wilah is gesmeed tot de zeldzame Naga Siluman dapur met 9 luk (golven). Een Naga met een gouden bal in zijn mond siert de gandhik. De staart van de Naga loopt verder langs de lengte van de keris. Naga Siluman, of stealth in het Sanskriet, betekent verbeelding (zicht), de schaduw die wordt gegenereerd door magische krachten. Een andere betekenis is mannelijk, wat magisch en fascinerend betekent. Dus de definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (mystieke en mystieke) wereld, maar het wekt magische krachten op die fascinerend en charismatisch zijn. Keris met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen. De mensen van de oude Indiase archipel probeerden hun kleine zelf (bhuwana alit) in harmonie te brengen met de grote wereld (bhuwana agung). Wat in bhuwana agung staat, wordt ook beschouwd als in bhuwana alit. De demon die in de grote wereld bestaat, bevindt zich eigenlijk in het kleine universum, in jezelf. Die "sluier van binnen" is het gevaarlijkst. De "zes-faced" self-stealth of trieste ripu die de vijand van het zelf is, is geschilderd in de vorm van een tong die uitsteekt zoals het getal 6, namelijk lust (kama), hebzucht (lobha), woede (krodha) verwarring gedachten (moha), dronkenschap (mada) en afgunst (matsarya). De manier om het te overwinnen of te vermijden, is door de elementen van Sad Ripu zelf te beheersen en het op positieve acties te richten, zodat zijn leven veilig is.

 

Bovendien is de wilah gesmeed met een ingewikkelde versie van pamor Beras Wutah. Beras Wiltah is een pamor-motief dat redelijk bekend is in de kris-wereld, het pamor-patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek aan voedsel en kleding hebben. Beras Wutah bezit spirituele krachten die sereniteit, welvaart en overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezit van deze kris maakt de eigenaar sneller promotie in zijn carrière of bloeit zijn eigen bedrijf op. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn doelen in het leven.

 

De bovenkant van de keris is versierd met een Solo Nunggak half handvat met diep uitgesneden patra-patra's. Een Solo bunton pendok van koper bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Siluman

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Surakarta Matram abad XX (eerste helft 20e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensies:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 35 cm.

Naga Siluman keris, kris – Beras Wutah pamor – warangka of Cendana wood

€ 235,00Price
    bottom of page