top of page

Mystical Jalak Sangu Tumpeng keris, kris - Named "kekuwatan paling dhuwur" - Beautiful Gandar Iras from the rare Pelet Udan Riris wood - Copper blewah pendok - Powerful Jalak Sangu Tumpeng wilah (blade).

 

The gandar (scabbard) of this mystical Jalak Sangu Tumpeng is of the gandar Iras type, which means that the gandar (scabbard) and warangka (barge) are cut from one piece of solid Pelet Udan Riris. According to the Javanese, this rare type of wood has mystical powers that give the owner of the keris motivation and perseverance.

 

The gandar (scabbard) is covered with a copper blewah (half open) pendok so that the beautiful wood of the gandar can be admired.

 

The keris dates to the Mataram Abad XVII (17th century) and is forged to the rare dapur (shape) Jalak Sangu Tumpeng. Kerises with dapur Jalak Sangu Tumpeng are in great demand among Javanese. These kerises are regarded by the Javanese as real puskas (heirlooms). The lack of literacy in the ancient Javanese nation led to many life education being conducted orally. And to make it easier to remember, many things are "captured" in the form of symbols of a cultural product, for example in the form of dances, pictures, carvings, stories, traditional ceremonies, and the kris is no exception. There is actually no standard for how the dapur of a keris should be interpreted. The meaning expressed in each dapur depends on the broad horizon of each individual. When a keris is properly and properly cared for by its owner, the keris will reveal its magical powers to its owner.

 

Generally, Jalak Sangu Tumpeng kerises possess mystical or magical powers that allow their owner to focus optimally without being distracted by pariah and worry. This will allow the owner to focus on his goals in life and achieve those goals successfully. We all know the concern of getting enough income. This often leads to worry or even fear or panic. The powers of this keris will prevent people from getting stuck in worry and panic. New opportunities and possibilities will arise and the owner will actually tackle these opportunities and possibilities, so that financial worries disappear like snow in the sun.

 

In addition to this special dapur, the keris is forged with pamor Beras Wutah Tretep. Pamor Wos Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his life needs. Beras Wutah possesses magical powers that bring serenity, prosperity, and abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will allow the owner to promote his career faster or his own business to flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

I was allowed to take over this keris from a Javanese man who got it from his father. As almost all Javanese do, the man named this keris "kekuwatan paling dhuwur" which means supreme power. Personally, I think this name fits perfectly with the Isi (spirit) of this keris. I am motivated by this keris and I feel my energy increase in the presence of this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Sangu Tumpeng

Pamor: Beras Wutah Tretep

Tangguh: Mataram Abad XVII

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Udan Riris

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 47.5 cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Mystieke Jalak Sangu Tumpeng – Genaamd ‘kekuwatan paling dhuwur’ – Prachtige Gandar Iras van het schaarse Pelet Udan Riris hout – Koperen blewah pendok – Krachtige Jalak Sangu Tumpeng wilah (kling).

 

De gandar (schede) van deze mystieke Jalak Sangu Tumpeng is van het type gandar Iras dat wil zeggen dat de gandar (schede) en warangka (schuit) uit een stuk massieve Pelet Udan Riris is gesneden. Dit zeldzame houtsoort heeft volgens de Javanen mystieke krachten die de eigenaar van de keris motivatie en doorzettingsvermogen geeft.

 

De gandar (schede) is bedekt met een koperen blewah (half open) pendok zodat het prachtige hout van de gandar kan worden bewonderd.

 

De keris stamt van de Mataram Abad XVII (17de eeuw) en is gesmeed naar het zeldzame dapur (vorm) Jalak Sangu Tumpeng. Kerissen met dapur Jalak Sangu Tumpeng zijn erg gewild onder Javanan. Deze kerissen worden door de Javanen als echte puska’s (erfgoed) beschouwd. Het gebrek aan geletterdheid in de Javaanse natie in de oudheid leidde ertoe dat veel levensonderwijs mondeling werd uitgevoerd. En om het gemakkelijker te maken om te onthouden, worden veel dingen "vastgelegd" in de vorm van symbolen van een cultureel product, bijvoorbeeld in de vorm van dansen, afbeeldingen, houtsnijwerk, verhalen, traditionele ceremonies, en kris is geen uitzondering. Er is eigenlijk geen standaard voor hoe de dapur van een keris geïnterpreteerd moet worden. De betekenis die bij iedere dapur tot uiting komt, hangt af van de brede horizon van elk individu. Wanneer een keris goed en op de juiste wijze wordt verzorgd door zijn eigenaar zal de keris zijn magische krachten aan zijn eigenaar openberen.

 

Over het algemeen bezitten Jalak Sangu Tumpeng kerissen mystieke of magische krachten die de eigenaar in staat stelt om optimaal te focussen zonder zich af te laten leiden door paria en zorgen. Hierdoor zal de eigenaar instaat zijn om zich te richten op zijn doelen in het leven en zal hij deze doelen met succes bereiken. Wij kennen allen de zorg van het verwerven van voldoende inkomen. Vaak leidt dit tot piekeren of zelfs angst of paniek. De krachten van deze keris zal voorkomen dat men in de zorg en paniek blijft hangen. Nieuwe kansen en mogelijkheden zullen zich voordoen en de eigenaar zal deze kansen en mogelijkheden ook daadwerkelijk aanpakken waardoor financiële zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

 

Naast dit bijzondere dapur is de keris gesmeed met pamor Beras Wutah Tretep. Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een Javaanse man die het van zijn vader had gekregen. Zoals bijna alle Javanen doen, gaf de man deze keris de naam ‘kekuwatan paling dhuwur’ wat opperste macht betekent. Zelf vind ik deze naam uitstekend passen bij de Isi (geest) van deze keris. Ik wordt door deze keris gemotiveerd en ik voel mijn energie toenemen in de bijzijn van deze keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Sangu Tumpeng

Pamor: Beras Wutah Tretep

Tangguh: Mataram Abad XVII

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Udan Riris

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

 

Mystical Jalak Sangu Tumpeng keris, kris - Named "kekuwatan paling dhuwur"

€ 220,00Price
    bottom of page