top of page

Magnificent and magical Bugis Sempana Panjul Robyong keris, kris - Sulawesi – Abad XXI (21st century) – Stylized Bugis warangka of the rare and expensive Gaharu wood – Equally magnificent Ganesha hilt of horn – Elaborate open worked selut – Wilah with the rare pamor Lar Gangsir.

(Article number: 2240)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This magnificent Bugis keris dates from the Sulawesi – Abad XXI (21st century). I commissioned this keris with a spiritually powerful Empu and the result really amazed me. Although it is not an antique keris, the mastership of all parts of this amazing keris surpass many antique kerisses. To begin, the keris is housed in a magnificently carved warangka of the rare and expensive Gaharu wood. Note the intricately carved decorations of the warangka.

 

The top of the keris is adorned with an equally magnificently carved Ganesha hilt of black horn with white accents. The hilt is placed on a open worked selut.

 

The wilah is a rare and true work of art. It is forged with a complex version of the rare pamor Lar Gangsir. The Lar Gangsir pamor motif is classified as an exclusive pamor because it is very difficult to make and is rarely found, making the value of this pamor high. In keeping with the name Lar = wing and Gangsir = a type of large cricket, the pamor motif is similar to that on the wings of a cricket. Pamor lar gangsir has mythical powers that bring the owner good luck and prevent the owner from being attacked by witchcraft and disturbance by spirits and malevolent persons. Lar Gangsir = The title of Ageman Siro, it is said to be a teaching of makrifat Sunan kalijaga, meaning the title or position of rank, fame, wealth, beauty and good looks and so on in this world is just an 'ageman' or clothing that can be worn and taken off. It is not eternal for the owner; it is all a deposit from the Almighty that he will surely ask for again one day. Like a pamphlet in our lives, we should not be captured by the brilliance of the sparkling world life. Not even because of the advantages we have, which make us arrogant, forgetful and act arbitrarily towards others and undermine their dignity. Don't let the strengths we have boomerang for ourselves. Let us bring these teachings into our lives so that we can be more introspective and grateful, more able to respect other people and it will of course make us wiser in responding to our strengths and weaknesses. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Furthermore, the wilah is forged to Sempana Panjul dapur with 7 luk (waves). Sempana Panjul dapur is classified as rare. Sempana in Indonesian means dreams or ideals and Panjul means broad or prominent. It is compared to the paraphrased goose forehead with clever thoughts or a clever brain in the pursuit of dreams and ideals. It posseses spiritual powers that assist the owner in pursuing and realizing his dreams, goals and ideals.

 

The spiritual and magical powers which I asked the Empu to introduce into the keris exceed my wildest expectations.

 

CLICK HERE TO VIEW AND DOWNLOAD MY PRESENTATION WITH MY EXPERIENCES OF THE SPIRITUAL AND MAGICAL POWERS OF THE ISI OF THIS KERIS.

 

Characteristics:

Dapur:  Luk 7 Sempana Panjul Robyong

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Sulawesi – Abad XXI (21st century)

Warangka: Bugis

Kayu: Gaharu

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Prachtig en magische Bugis Sempana Panjul Robyong keris, kris - Sulawesi – Abad XXI (21e eeuw) – Gestileerde Bugis warangka van het zeldzame en kostbare Gaharu hout – Even prachtig Ganesha greep van hoorn – Complexe, opengewerkte selut – Wilah met de zeldzame pamor Lar Gangsir.

 

Deze prachtige Bugis keris dateert uit de Sulawesi – Abad XXI-era (21e eeuw). Ik heb deze kris in opdracht laten maken bij een spiritueel krachtige Empu en het resultaat verbaasde me oprecht. Hoewel het geen antieke keris is, overtreft het meesterschap van alle onderdelen van deze bijzondere keris veel antieke kerissen. Om te beginnen huist de keris in een prachtig gesneden warangka van het zeldzame en kostbare Gaharu-hout. Let op de complex gesneden versieringen van de warangka.

 

Aan de bovenzijde prijkt een al even prachtig uitgesneden Ganesha greep van zwart hoorn met witte accenten. De greep is op een opengewerkte selut geplaatst.

 

De wilah is een zeldzaam en waar kunstwerk. Het is gesmeed met een complexe versie van de zeldzame pamor Lar Gangsir. Het Lar Gangsir pamormotief wordt geclassificeerd als een exclusieve pamor omdat het zeer moeilijk te maken is en zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van deze pamor hoog is. In overeenstemming met de naam Lar = vleugel en Gangsir = een soort grote krekel, is het pamormotief vergelijkbaar met dat op de vleugels van een krekel. Pamor lar gangsir beschikt over mythische krachten die de eigenaar geluk brengen en voorkomen dat de eigenaar wordt aangevallen door hekserij en verstoring door geesten en kwaadaardige personen. Lar Gangsir = De titel van Ageman Siro, er wordt gezegd dat het een leer is van makrifat Sunan kalijaga, wat betekent dat de titel of positie van rang, roem, rijkdom, schoonheid en knappe uiterlijk enzovoort in deze wereld slechts een 'ageman' is of kleding die gedragen en uitgetrokken kan worden. Het is niet eeuwig voor de eigenaar; het is allemaal een aanbetaling van de Almachtige waar hij op een dag zeker weer om zal vragen. Als een pamflet in ons leven mogen we ons niet laten vangen door de schittering van het sprankelende wereldleven. Zelfs niet vanwege de voordelen die we hebben, die ons arrogant en vergeetachtig maken, ons willekeurig tegenover anderen gedragen en hun waardigheid ondermijnen. Laat de sterke punten die we hebben geen boemerang voor onszelf zijn. Laten we deze leringen in ons leven brengen, zodat we introspectiever en dankbaarder kunnen zijn, en beter in staat om andere mensen te respecteren. Het zal ons uiteraard wijzer maken in het reageren op onze sterke en zwakke punten. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sempana Panjul dapur met 7 luk (golven). Sempana Panjul dapur is geclassificeerd als zeldzaam. Sempana betekent in het Indonesisch dromen of idealen en Panjul betekent breed of prominent. Het wordt vergeleken met het geparafraseerde ganzenvoorhoofd met slimme gedachten of een slim brein bij het nastreven van dromen en idealen. Het bezit spirituele krachten die de eigenaar helpen bij het nastreven en realiseren van zijn dromen, doelen en idealen.

 

De spirituele en magische krachten die ik de Empu vroeg om in de keris te introduceren, overtreffen mijn stoutste verwachtingen.

 

KLIK HIER OM MIJN PRESENTATIE MET MIJN ERVARINGEN VAN DE SPIRITUELE EN MAGISCHE KRACHTEN VAN DE ISI VAN DEZE KERIS TE BEKIJKEN EN TE DOWNLOADEN.

 

Kenmerken:

Dapur: Luk 7 Sempana Panjul Robyong

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Sulawesi – Abad XXI (21e eeuw)

Warangka: Bugis

Kayu: Gaharu

 

Dimensies:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Magical Bugis keris – Stylized Bugis warangka - Lar Gangsir pamor - Ganesha hilt

€ 350,00Price
    bottom of page