top of page

Kinatah Emas, Ganesha keris, kris – Spectacular Ganesha wilah (blade) with full Kinatah (gold plated) – Yogyakarta Mataram era (mid 20th century) - Yogya Gayaman warangka of Trembalo wood – Two-piece slorok pendok – Yogya nunggak semi hilt of ivory colored Kemuning Gading wood.

(Article number: 1546)

 

The wilah of this keris is truly unique. The entire wilah is covered with 'full Kinatah' (gold plated). A detailed, gold-plated Ganesha is located at the site of the gandhilk. Beautiful, golden floral decorations cover the entire wilah as well as the ganja. Kinatah is often applied by order of the owner of the keris to confirm his social status or wealth. Usually the kinatah is limited to the base of the wilah but in this instance it covers almost the entire wilah and ganja.

 

The wilah is forged to Ganesha dapur. Ganesha or Ganapathi is considered to be the Lord or Master of the Ganas or hordes or community of Lord Shiva. He is also called Vighneshwara or Vinayaka, the remover of obstacles. Ganesha is also considered as the God of intellect and wisdom and also as the guide or promoter of arts and science. So any auspicious act or deed or art or science or literature is supposed to be initiated to get its blessings and remove obstacles to success and achievement. Ganesha had three wives; Buddhi, Siddhi and Riddhi which were synonymous with intellect, spiritual strength and prosperity. The interpretation is that a keris with Ganesha dapur possesses spiritual powers which endows its owner with intellect, spiritual strength and prosperity.

 

Furthermore, the keris is forged with Kelengan pamor. Keleng keris belong to the element earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again.

 

These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

At the top is a beautifully carved Yogyakarta Nunggak semi hilt of the ivory-colored Kemuning Gading wood.

 

Characteristics:

Dapur: Ganesha

Pamor: Kinatah Emas with Kelengan

Tangguh: Yogyakarta Mataram era (mid 20th century)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the keris: 46.5 cm.

Length of the wilah: 36.5 cm.

 

Kinatah Emas, Ganesha keris, kris – Spectaculaire Ganesha wilah (kling) met full Kinatah (goud verguld) –  Yogyakarta Mataram era (midden 20ste eeuw) - Yogya Gayaman warangka van Trembalo hout – Tweedelige slorok pendok – Yogya nunggak semi greep van ivoorkleurig Kemuning Gading hout.

 

De wilah van deze keris is een waar unicum. De gehele wilah is namelijk voorzien van ‘full Kinatah’ (goud verguld). Een gedetailleerde, goud vergulde Ganesha bevindt zich op de plaats van de gandhilk. Prachtige, gouden florale decoraties bedekken zowel de gehele wilah alsook de ganja. Kinatah is vaak in opdracht van de eigenaar van de keris aangebracht om zijn sociale status, c.q. rijkdom te bevestigen. Meestal beperkt de kinatah zich tot de basis van de wilah maar bij dit exemplaar bedekt het bijna de hele wilah en ganja.

 

De wilah is gesmeed naar Ganesha dapur. Ganesha of Ganapathi wordt beschouwd als de Heer of Meester van de Ganas of hordes of gemeenschap van Heer Shiva. Hij wordt ook wel Vighneshwara of Vinayaka genoemd, de verwijderaar van obstakels. Ganesha wordt ook beschouwd als de God van intellect en wijsheid en ook als de gids of promotor van kunst en wetenschap. Dus elke gunstige daad of daad of kunst of wetenschap of literatuur wordt verondersteld te worden geïnitieerd om zijn zegeningen te krijgen en obstakels voor succes en voltooiing te verwijderen. Ganesha had drie vrouwen; Buddhi, Siddhi en Riddhi die synoniem stonden voor intellect, spirituele kracht en welvaart. De interpretatie is dat een keris met Ganesha dapur spirituele krachten bezit die de eigenaar intellect, spirituele kracht en welvaart schenkt.

 

Verder is de keris gesmeed met Kelengan pamor. Keleng kerissen behoren aan het element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren.

 

Deze kerissen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Daarnaast bezitten deze kerissen magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Aan de bovenzijde prijkt een mooi gesneden Yogyakarta Nunggak semi greep van het ivoorkleurige Kemuning Gading hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Ganesha

Pamor: Kinatah Emas met Kelengan

Tangguh: Yogyakarta Mataram era (midden 20ste eeuw)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de keris: 46,5cm.

Lengte van de wilah: 36,5cm.

 

 

 

Kinatah Emas, Ganesha keris, kris – blade with full Kinatah (gold plated)

€ 475,00Price
    bottom of page