top of page

Healing and grounding, antique HB-V, Jalak Nguwuh keris, kris - Hameng Kubuwono V-era (1822 – 1855 ) – Masterfully forged wilah with Jalak Nguwuh dapur (shape) and Wengkon pamor – Amazing Putri Kinurung hilt – Bejen mendak with Intens – Sandang walikat warangka of Jati Alusan wood.
(Article number: 1972)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare and antique Jalak Nguwuh keris, kris dates from the Hameng Kubuwono V-era (1822 – 1855 ).

 

Kerisses which were forged in this era are known for their sublime forging and steel quality. This keris is a fine example of a Hameng Kubuwono keris. The jet-black wilah with a fine, snow white Wengkon pamor has a polished finish, one of the characteristics of a HB-V keris. The wilah is in an excellent condition, despite its age, again proof of its Tangguh.

 

The wilah is forged to Jalak Nguwuh dapur (shape). Jalak (Starling), Nguwuh (inviting his chirping). Starlings are one of the exotic birds that like to group together, but when they have found a partner, the birds will live together. The fuss among starlings encourages other birds to sing. Starlings are often used as illustrative material to illustrate how a friendship between two animals is so beautifully intertwined. Almost all cultures in the Indonesian archipelago collectively have different perspectives on seeing birds, both birds as common pets and birds in other dimensions. In ancient times, birds were a symbol of the spirits of deceased people. Birds are attuned to the natural life above. Certain birds in Nusantara mythology are believed to have good instincts that aided survival. The creator made the bird as one of the symbols of the perfection of Javanese life because the bird was regarded by the Javanese people as a symbol of a creature's desire to attain the nobility of both character and spirit. Birds are also a symbol of their willingness to start their work in the morning as a symbol of earning money in the real world and return home in the evening to meet another life i.e. ukhrawi life. Hearing birds singing, according to Indonesian mythology, brings wealth and abundant fortune.

 

Furthermore, a snow white Wengkom pamor frames the jet-black wilah.

 

The top of the keris is adorned with a elaborately carved Putri Kinurung hilt. The shape of a Putri Kinurung hilt looks very similar to the more common Nunggak-semi hilt of Yogyakarta. Who looks closer sees that the hilt is elaborately decorated with complex woodcarvings which illustrate floral motifs. The Putri Kinuring hilt is popular to express the status of the owner of the keris because these hilts are more expensive than the normal Nunggak-semi hilts. The hilt is set on a Bejen mendak, set with Intens (raw diamonds).

 

The keris is housed in a Sandang Walikat warangka of Jati Alusan wood.

 

The spiritual power of the isi of this old keris is strong and vibrant. It has a strong connection to the element Earth, thus strengthening Groundedness and Stability, Healthy Digestion and Emotional Balance of the owner of the keris.

Upon request I will gladly tell you more about its spiritual and magical powers.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Nguwuh

Pamor: Wengkon

Tangguh: Hameng Kubuwono V-era (1822 – 1855 )

Warangka: Sandang Waikat

Kayu: Jati Alusan

 

Dimensions:

Total length: 47,5cm.

Length of the Keris: 45,5cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Genezing en aardende, antieke HB-V, Jalak Nguwuh keris, kris - Hameng Kubuwono V-tijdperk (1822 – 1855 ) - Meesterlijk gesmeed wilah met Jalak Nguwuh dapur (vorm) en Wengkon pamor - Prachtige Putri Kinurung greep - Bejen mendak met Intens - Sandang walikat warangka van Jati Alusan-hout.

 

Deze zeldzame en antieke Jalak Nguwuh keris, kris dateert uit het Hameng Kubuwono V-tijdperk (1822 – 1855).

 

Kerissen die in deze tijd werden gesmeed staan bekend om hun sublieme smeed- en staalkwaliteit. Deze keris is een mooi voorbeeld van een Hameng Kubuwono keris. De gitzwarte wilah met een fijn, sneeuwwit Wengkon-pamor heeft een gepolijste afwerking, een van de kenmerken van een HB-V-keris. De wilah is ondanks zijn leeftijd in uitstekende staat, wederom bewijs van zijn Tangguh.

 

De wilah is gesmeed tot Jalak Nguwuh dapur (vorm). Jalak (Spreeuw), Nguwuh (uitnodigend voor zijn getjilp). Spreeuwen behoren tot de exotische vogels die zich graag groeperen, maar als ze een partner hebben gevonden, leven de vogels samen. Het gedoe onder spreeuwen moedigt andere vogels aan om te zingen. Spreeuwen worden vaak gebruikt als illustratief materiaal om te illustreren hoe een vriendschap tussen twee dieren zo mooi met elkaar verweven is. Bijna alle culturen in de Indische archipel hebben samen verschillende perspectieven op het zien van vogels, zowel vogels als gewone huisdieren als vogels in andere dimensies. In de oudheid waren vogels een symbool van de geesten van overleden mensen. Vogels zijn afgestemd op het bovennatuurlijke leven. Van bepaalde vogels in de Nusantara-mythologie wordt aangenomen dat ze goede instincten hebben die hielpen om te overleven. De maker maakte de vogel als een van de symbolen van de perfectie van het Javaanse leven, omdat de vogel door het Javaanse volk werd beschouwd als een symbool van het verlangen van een schepsel om de adel van zowel karakter als geest te bereiken. Vogels zijn ook een symbool van hun bereidheid om 's ochtends met hun werk te beginnen als een symbool van geld verdienen in de echte wereld en' s avonds naar huis terugkeren om een ander leven te ontmoeten, namelijk het ukhrawi-leven. Het horen van zingende vogels brengt volgens de Indonesische mythologie rijkdom en een overvloed aan fortuin.

 

Verder omlijst een sneeuwwit Wengkom-pamor de gitzwarte wilah.

 

Aan de bovenzijde prijkt een uitbundig gesneden Putri Kinurung-greep. De vorm van een Putri Kinurung-greep lijkt erg op het meer gebruikelijke Nunggak-semi-greep van Yogyakarta. Wie beter kijkt, ziet dat de greep rijkelijk versierd is met ingewikkeld houtsnijwerk dat bloemmotieven illustreert. Het Putri Kinuring-greep is populair om de status van de eigenaar van de kris uit te drukken, omdat deze grepen duurder zijn dan de normale Nunggak-semi grepen. De greep is gezet op een Bejen mendak, bezet met Intens (ruwe diamanten).

 

De keris huist in een Sandang Walikat warangka van Jati Alusan hout.

 

De spirituele kracht van de isi van deze oude kris is sterk en levendig. Het heeft een sterke verbinding met het element aarde en versterkt zo de geaardheid en stabiliteit, gezonde spijsvertering en emotionele balans van de eigenaar van de keris.

Op verzoek vertel ik je graag meer over de spirituele en magische krachten.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Nguwuh

Pamor: Wengkon

Tangguh: Hameng Kubuwono V-tijdperk (1822 - 1855)

Warangka: Sandang Waikat

Kayu: Jati Alusan

 

Dimensies:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

Healing and grounding, antique HB-V, Jalak Nguwuh keris, kris - Wengkon pamor

€ 550,00Price
    bottom of page