top of page

Exclusive, antique Madura Tilam Upih keris, kris - Amazing pamor blade – Detailed Donoriko hilt – Stylish Madura Ladrang sheath.  

 

The Wilah (blade) is the "pièce de résistance" of this special Madura Tilam Upih keris keris.

 

Silver pamor patterns of the Wos Wutah pamor motif cover the entire anthracite-colored Wilah (blade) that dates from the Mataram era. In addition to this impressive pamor, the Wilah is forged to Tilam Upih Dapur (form).

 

Pamor Wos Wutah means spilled rice that is spilled due to abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately meet his necessities of life.

 

Wos Wutah possesses magical powers that give the owner serenity, prosperity and an abundance of natural resources. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas of Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirlooms with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono.

 

According to the science of the percussion symbol of Sunan Kalijaga, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon when someone who has loved his keris, his attitude is like a person who loves a woman who becomes a "garwa", where the memory of his mind is always fixed on him.

 

Like a soldier who regards his keris as a second woman, because a keris is like a second woman who needs attention, care and love. In Indonesian culture, this keris is one of the symbols of real men.

 

A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that reinforces the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and enables him to maintain and protect his family.

 

The top of the keris is adorned with a detailed carved Madura Donoriko Gaya Kembang Ukiran (hilt) with floral motifs.

 

The keris houses in a style-conforming Madura Ladrang sheath made of golden Timoho wood.

 

I recently had the Wilah ritually washed so that the original luster of the pamor motif looks like new.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Wos Wutah

Tangguh: Mataram

Warangka: Madura Ladrang

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 56 cm. / 22.05”

Length of the Keris: 46.5 cm. / 18.31”

Length of the Wilah: 36 cm. / 14.17”

 

Exclusieve, antieke Madura Tilam Upih keris, kris – Verbluffende pamor kling - Gedetailleerd Donoriko greep - Stijlvolle Madura Ladrang schede.

 

De Wilah (kling) is de ‘pièce de résistance’ van deze bijzondere Madura Tilam Upih keris keris.

 

Zilveren pamor patronen van het pamormotief Wos Wutah bedekken de gehele antracietkleurige Wilah (kling) die van de Mataram era stamt. Naast dit indrukwekkende pamor is de Wilah gesmeed naar Tilam Upih Dapur (vorm).

 

Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien.

 

Wos Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Dapur Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono.

 

Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon als iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een ‘garwa’ wordt, waar het geheugen van zijn geest altijd op hem is gefixeerd.

 

Zoals een soldaat die zijn vuurwapen als een tweede vrouw beschouwt, want een keris is als een tweede vrouw die aandacht, verzorging en liefde benodigd. In de Indonesische cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerd gesneden Madura Donoriko Gaya Kembang Ukiran (greep) met florale motieven.

 

De keris huist in een stijlconforme Madura Ladrang schede van het goudbruine Timoho hout.

 

Ik heb de Wilah recentelijk ritueel laten wassen waardoor de oorspronkelijke luster van het pamormotief als nieuw oogt.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih     

Pamor: Wos Wutah

Tangguh: Mataram

Warangka: Madura Ladrang

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte: 56cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Exclusive, antique Madura Tilam Upih keris, kris - Amazing pamor blade

€ 275,00Price
    bottom of page