top of page

Beautiful Pasopati keris, kris – Wilah with the rare Ganggeng Kanyut pamor and equally rare Pasopati dapur – Warangka of the noble Pelet Ngingrim wood – Antique, silver bunton Pendok.

 

The wilah of this keris is forged with a breathtakingly beautiful and stark white version of pamior Ganggeng Kanyut that stands out beautifully against the jet black background of the wilah.

 

Ganggeng = Algae that twist and turn against the current while Kanyut is a Javanese word meaning to drift away. Ganggeng roots remain firmly planted as the stems and tips sway in the fast currents of the river is a symbolic expression of the hope that the owner will become a character who is always firm in his decisions (firm), can be a role model and gives always enlightenment to his subordinates (authoritative), and the twisting ends that follow the direction of the flow illustrate the need to be a flexible person so that it is easy to socialize with anyone anywhere and by anyone are accepted groups. Good luck will bring Ganggeng Kanyut pamor motif to those who believe, especially for the smooth association or career. The owner of a keris with such a pamor will easily get many relationships, and is usually also approached by fortune. Therefore, it is believed to be very suitable for those who work in the world of entertainment (art) or those who deal with many people.

 

Pasopati, was the death weapon of the Arjuna. A pasopati keris reminds us that we should always be optimistic. Being optimistic does not mean that you expect everything to go smoothly. But to be optimistic means to expect the best, to be certain that the best will happen, provided one uses all the capacities one has...sweat and drops of blood until something one dreams of happens. Pasopati is Arjuna's ultimate weapon to conquer the nature of humans within themselves. Humans and animals both get lust, but human powers are created with perfection in the form of faith complemented by reason and feeling. The greatest struggle is the struggle against lust. Uncontrollable lust can also harm one's potential. The potential mentioned here is the potential to create justice, peace, security, prosperity, unity and other good things. From here we can learn every day to be a better person. One who reaches closer to a higher spiritual plane and one who benefits others more.

 

A Pasopati keris possesses spiritual powers that enhance the owner's perseverance so that he will achieve his dreams and goals in life. In addition, it brings the owner closer to the spiritual world.

 

At the top of the keris is a Solo Nunggak hilt grip that stands on a finely worked silver selut.

 

The keris is housed in an antique Solo Gayaman warangka of the noble Pelet Ngingrim wood. The gandar is covered with an antique, silver Surakarta bunton pendok with deeply embossed motifs.

 

The wilah dates from the Paku buwono XI era (1939-1944).

 

Characteristics:

Dapur: Pasopati

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Paku buwono XI (1939-1944)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 48.5 cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Prachtige Pasopati keris, kris – Wilah met het zeldzame Ganggeng Kanyut pamor en even zeldzame Pasopati dapur – Warangka van het edele Pelet Ngingrim hout – Antieke, zilveren bunton Pendok.

 

De wilah van deze keris is gesmeed met een adembenemend mooie en spierwitte uitvoering van pamior Ganggeng Kanyut dat prachtig afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

Ganggeng = Algen die tegen de stroming in draaien en draaien, terwijl Kanyut een Javaans woord is dat wegdrijven betekent. Ganggeng-wortels blijven stevig geplant terwijl de stengels en uiteinden wuiven in de snelle stromingen van de rivier is een symbolische uitdrukking van de hoop dat de eigenaar een personage zal worden die altijd standvastig is in zijn beslissingen (stevig), een rolmodel kan zijn en geeft altijd verlichting aan zijn ondergeschikten (gezaghebbend), en de draaiende uiteinden die de richting van de stroom volgen, illustreren de noodzaak om een ​​flexibel persoon te zijn, zodat het gemakkelijk is om sociale relaties aan te gaan met iedereen waar dan ook en door iedereen kan worden geaccepteerd groepen. Veel geluk zal het pamormotief Ganggeng Kanyut brengen voor degenen die geloven, vooral voor de vlotte associatie of carrière. De eigenaar van een keris met zo'n pamor zal gemakkelijk veel relaties krijgen, en wordt meestal ook benaderd door fortuin. Daarom wordt aangenomen dat het zeer geschikt is voor degenen die in de wereld van entertainment (kunst) werken of voor degenen die met veel mensen te maken hebben.

 

Pasopati, was het doodswapen van de Arjuna. Een pasopati keris herinnert ons eraan dat we altijd optimistisch moeten zijn. Optimistisch zijn betekent niet dat je verwacht dat alles vanzelf gaat. Maar optimistisch zijn betekent het beste verwachten, er zeker van zijn dat het beste zal gebeuren, op voorwaarde dat men alle capaciteiten benut die men bezit... zweet en bloeddruppels totdat iets waarvan men droomt, gebeurt. Pasopati is Arjuna's ultieme wapen om de aard van mensen in zichzelf te veroveren. Mensen en dieren krijgen allebei lust, maar menselijke krachten worden met perfectie gecreëerd in de vorm van geloof aangevuld met rede en gevoel. De grootste strijd is het strijd tegen lust. Niet te beheersen lust kan ook iemands potentieel schaden. Het hier genoemde potentieel is het potentieel om gerechtigheid, vrede, veiligheid, welvaart, eenheid en andere goede dingen te creëren. Vanaf hier kunnen we elke dag leren om een ​​beter mens te zijn. Iemand die dichter tot een hoger spiritueel plan reikt en iemand die anderen meer tot voordeel strekt.

 

Een Pasopati keris bezit spirituele krachten die het doorzettingsvermogen van de eigenaar versterkt zodat hij zijn dromen en doelen in het leven zal verwezenlijken. Daarnaast brengt het de eigenaar dichterbij de spirituele wereld.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Solo Nunggak Semi greep dat staat op een fijn bewerkte, zilveren selut.

 

De keris huist in een antieke Solo Gayaman warangka van het edele Pelet Ngingrim hout. De gandar is bedekt met een eveneens antieke, zilveren Surakarta bunton pendok met diep gedreven motieven.

 

De wilah stamt van de Paku buwono XI era (1939-1944).

 

Kenmerken:

Dapur: Pasopati

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Paku buwono XI (1939-1944)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

 

 

 

Beautiful Pasopati keris, kris – Wilah with the rare Ganggeng Kanyut pamor

€ 575,00Price
    bottom of page