top of page

Beautiful Daunan Madura keris, kris - Brojol wilah with the rare pamor motif Ron Genduro Sinebit Sungsang - Daunan warangka with a detailed Naga (dragon) - Silver openwork mendak.

 

The wilah of this keris is forged with the rare pamor motif Ron Genduru Sinebit.

Pamor Ron Genduru Sinebet is very similar to Pamor Ron Genduru. The difference is that the leaves of the palm branch are torn into two or three parts. It also somewhat resembles pamor Ron Pakis. This pamor motif is a precious and difficult pamor to make. It is very popular among keris enthusiasts because of its beautiful appearance. It has mystical powers that make its owner a natural leader who will enjoy great authority and respect from his business or private environment. This pamor motif is very suitable for entrepreneurs with many employees and managers. Pamor Ron Genduru Sinebet is classified under the earthly element of fire.

 

Element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the rare pamor motif, the keris is forged to Brojol dapur (shape). Although dapur Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions making him more focused on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a beautifully carved Daunan Madura warangka. A detailed Naga (dragon) can be admired on the right side of the waranga. The tail of the dragon goes up folowing  the bend of the warangka.

 

A Madura Topengan pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Ron Genduro Sinebit Sungsang

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Kemuning

 

Dimensions:

Total length: 53cm.

Length of the Keris: 48.5 cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Beeldschone Daunan Madura keris, kris – Brojol wilah met het zeldzame pamormotief Ron Genduro Sinebit Sungsang – Daunan warangka met een gedetailleerde Naga (draak) – Zilveren, opengewerkte mendak.

 

De wilah van deze keris is gesmeed met het zeldzame pamormotief Ron Genduru Sinebit.

Pamor Ron Genduru Sinebet lijkt erg op pamor Ron Genduru. Het verschil is dat de bladeren van de palmtak in twee of drie delen gescheurd zijn. Het lijkt ook enigszins op pamor Ron Pakis. Dit pamormotief is een kostbaar en moeilijk te maken pamor. Het is vanwege de fraaie uiterlijk erg geliefd onder keris liefhebbers. Het heeft mystieke krachten die van de eigenaar een natuurlijke leider maken die veel gezag en respect van zijn zakelijke- of privéomgeving zal genieten. Dit pamormotief is zeer geschikt voor ondernemers met veel medewerkers en leidinggevenden. Pamor Ron Genduru Sinebet wordt ingedeeld tot de aardse element vuur.

 

Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het zeldzame pamormotief is de keris gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel dapur Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

De keris huist in een prachtig gesneden Daunan Madura warangka. Op de rechterzijde van de waranga is een gedetailleerde Naga (draak) te bewonderen. De staart van de draak loopt omhoog met de bocht van de warangka mee.

 

Een Madura Topengan pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Ron Genduro Sinebit Sungsang

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Kemuning

 

Afmetingen:

Totale lengte: 53cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Beautiful Daunan Madura keris, kris - Ron Genduro Sinebit Sungsang pamor

€ 450,00Price
    bottom of page