top of page

Beautiful, antique Yogyakarta Jalak Sangu Tumpeng keris, kris – Finely carved Gayaman Yogyakarta Gandar (scabbard) of Timoho Pelethout - Old, jet-black Wilah (blade) with silver Ilining Warih pamor.

 

Scroll naar beneden voor Nederlands s.v.p. 

 

This powerful, old Jalak Sangu keris is housed in a beautiful sheath carved of striking Timoho Pelet wood. Jet black veins run over the almost golden wood.

 

Just like Dapur Sengkelat, Dapur Jalak Sangu Tumpeng keris is at least as popular and has its own place within the Javanese people. It is therefore no wonder that the Jalak Sangu Tumpeng kerisses are passed on from generation to generation and are therefore genuine Pusakas.

 

The lack of literacy culture in ancient Indonesia caused many life lessons to be passed on orally. And to make it easier to remember, many things are 'captured' in the form of symbols of a cultural product, for example in the form of dances, drawings, carvings, stories, traditional ceremonies and the dapur of a keris is no exception.

 

Someone who gives a keris to someone else or his descendants, as if he is giving a message and hope, so that the recipient can recognize the value of it and appreciate it.

 

A Jalak Sangu Tumpeng keris has the provision of God. The owner of this keris does not have to worry about material prosperity because Gusti Allah is really generous and compassionate. Jalak is a symbol or image of a person (person) who is obliged to earn a living for his family and who needs "Sangu" in his life (make provision). While 'Tumpeng' can mean physical food in life, it can also mean that it is spiritual.

 

This keris will therefore enable its owner to easily earn income while lifting him to a spiritual higher plane.

 

The jet-black Wilah is further forged with fine silver pamor lines of the Ilining Warih pamor motif.

 

Ilining Warih means "steaming water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif rotate or wave along the length of the Wilah and symbolize flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. Ilining Warih has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life.

 

This keris is a real Pusaka. It wants to continue its way to a new owner who will take care of it with the same appreciation and respect as all owners have done before.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Sangu Tumpeng

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Mataram

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensions:

Total length: 46 cm. / 18.11”

Length of the Keris: 42 cm. / 16.54”

Length of the Wilah: 32 cm. / 12.6”

 

Prachtige, antieke Yogyakarta Jalak Sangu Tumpeng keris, kris – Beeldige Gayaman Yogyakarta Gandar (schede) van Timoho Pelethout - Oude, gitzwarte Wilah met zilveren Ilining Warih pamor.

 

Deze krachtige, oude Jalak Sangu keris huist in een prachtige schede van het opvallende Timoho Pelet hout. Gitzwarte aderen lopen over het haast goudachtige hout.  

 

Net als Dapur Sengkelat is de Dapur Jalak Sangu Tumpeng keris minstens zo populair en heeft zijn eigen plek binnen het Javaanse volk. Het is daarom geen wonder dat de Jalak Sangu Tumpeng kerissen van generatie op generatie vaak worden doorgegeven en daarom echte Pusakas zijn.

 

Het gebrek aan geletterdheidscultuur in het oude Indonesië zorgde ervoor dat veel levenslessen mondeling werden doorgegeven. En om het gemakkelijker te onthouden, worden veel dingen 'vastgelegd' in de vorm van symbolen van een cultureel product, bijvoorbeeld in de vorm van dansen, tekeningen, houtsnijwerk, verhalen, traditionele ceremonies en de dapur van een keris is hierop geen uitzondering.

 

Iemand die een keris aan iemand anders of zijn nakomelingen geeft, alsof hij een boodschap en hoop geeft, zodat de ontvanger de waarde hiervan kan herkennen en kan waarderen.

 

Een Jalak Sangu Tumpeng keris heeft de voorziening van God. De eigenaar van deze keris hoeft zich geen zorgen te maken over materiele welvaart omdat Gusti Allah echt genereus en medelevend is. Jalak is een symbool of afbeelding van een persoon (mens) die verplicht is de kost te verdienen voor zijn gezin en die in zijn leven ‘Sangu’ nodig heeft (voorziening treffen). Terwijl 'Tumpeng' in het leven fysiek voedsel kan betekenen, maar het kan ook betekenen dat het spiritueel is.

 

Deze keris zal zijn eigenaar dan ook instaat stellen om gemakkelijk inkomen te vergaren terwijl het hem naar een spiritueel hoger vlak zal tillen.

De gitzwarte Wilah is verder gesmeed met fijne zilveren pamorlijnen van het pamormotief Ilining Warih.

 

Ilining Warih betekent in het Javaans ‘stomend water’. De pamorlijnen van dit pamormotief draaien of golven over de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is namelijk een symbool van leven. De aard van water past zich aan een de omgeving eromheen en kan stromen waar er ruimte is. Ilining Warih heeft krachten die het voor de eigenaar van de keris makkelijk maakt om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden waardoor zijn carrière of onderneming zal floreren en hij succesvol in het leven zal zijn.

Deze keris is een echte Pusaka die zijn weg wenst te vervolgen naar een nieuwe eigenaar die het met dezelfde waardering en respect zal verzorgen als alle eigenaars dat voorheen hebben gedaan.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Sangu Tumpeng

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Mataram

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Timoho Pelet

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 32cm.

 

 

Beautiful, antique Yogyakarta Jalak Sangu Tumpeng keris, kris

€ 175,00Price
    bottom of page