top of page

Exclusive arit bendo - celurit - arit/sabit - Java, Indonesia.

 

An arit bendo is also called celurit or arit/sabit in other parts of Indonesia. It has a thick, sickle-shaped blade.

 

"Gotong-royong" are community activities in rural villages. The purpose of gotong-royong is mainly to maintain the cleanliness of the environment in the village, it can be to clean all the branches that have grown over the road, to clean and maintain the irrigation, to clean the cemeteries or to building/repairing houses for the poor, etc. In such activities, there is a good chance that normal tools will be damaged by hard objects such as stone or hard wood. That is why people prefer the arit bendo. The arit bedno is very suitable for this due to the shape and thickness of the steel used.

 

This copy belonged to a village chief. This is clearly visible in the beautiful handle that is carved from buffalo horn and the shiny blade. The perfectly fitting sheath of cendana wood is also proof of this.

 

In addition to being used as a tool, the arit bendo was also used as a weapon.

 

Dimensions:

Total length: 32.5 cm.

Length of the arit bendo: 32cm.

Blade length: 19 cm.

 

Bijzondere arit bendo - celurit - arit/sabit – Java, Indonesië.

 

Een arit bendo wordt in andere delen van Indonesië ook wel celurit of arit/sabit genoemd. Het heeft een dikke, sikkelvormige kling.

 

"Gotong-royong" zijn gemeenschapsactiviteiten in landelijke dorpen. Het doel van gotong-royong is voornamelijk het handhaven van de netheid van het milieu in het dorp, het kan zijn het schoonmaken van alle takken die over de weg zijn gegroeid, het schoonmaken en onderhouden van de irrigatie, het schoonmaken van de begraafplaatsen of het bouwen/repareren van huizen voor de armen enz. Bij dat soort activiteiten is de kans groot dat normaal gereedschap door harde voorwerpen als steen of hard hout beschadigd wordt. Daarom geeft men de voorkeur aan de arit bendo. De arit bedno is door de vorm en dikte van de gebruikte staal hier zeer geschikt voor.

 

Dit exemplaar heeft toebehoord aan een dorpshoofd. Dit is duidelijk te zien aan de prachtige greep dat gesneden is van buffelhoorn en de blinkende kling. Ook het perfect passede schede van cendana hout is hier het bewijs van.

 

Naast het gebruik als gereedschap werd de arit bendo ook als wapen ingezet.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 32,5cm.

Lengte van de arit bendo: 32cm.

Lengte van de kling: 19cm.

 

Arit bendo - celurit - arit/sabit - Java, Indonesia

€ 80,00Price
    bottom of page