top of page

Antique Tilam Upih, Udan Mas kris, keris – Paku buwono IX-era (Middle 19th century) - Wilah with Udan Mas pamor and Tilam Upih dapur – Solo Gayaman warangka of Cendana wood – Antique blewah pendok.

(Article number: 1700)

 

This antique Tilam Upih keris dates from the Paku buwono IX era (Mid 19th century).

 

I recently had the wilah of this keris professionally and ritually washed in Indonesia, making the snow white Udan Mas pamor motif shine again against the jet black background of the wilah.

 

Pamor Udan Mas is one of the legendary pamor motifs that is very famous in the keris world not only in Java but also in other areas including Malaysia to Brunei Darussalam. This prestige is often seen as the sugih prestige whose luck can keep the owner "overloaded" with heavy food. Javanese call it kuwat kebandan (rich talent). Because of this belief, many people, especially those who work as merchants and businessmen, want a keris, spear or sword with an udan mas pamor. Apart from the esoteric factor, from the technical side, the forging is not easy and economic right (scarcity market) is also influential which makes the value of pamor udan mas is highest compared to the pamor motif with other round pamor patterns (bonang rinenteng, sekar kopi, melati sinebar, etc.). Udan = rain, Mas = gold, literally means "rain of gold", as a symbol of wealth, prosperity and high morals. The meaning is sabda dadi, which means to hope that all desires that come from a clear heart or soul will come true.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged after Tilam Upih dapur. Dapur Tilam Upih is a straight dapur keris classified as very simple with no other bells and whistles. It is said that the Dhapur Tilam Upih was first forged by Empu Brama Kadhali in the Nata Praja Buddawaka era. The popularity of this dapur is not without reason, it is a dapur that is neat and not too crowded which makes many people willing to wear it. On the other hand, until now there is a strong belief in the community that isoteric, powerful heirlooms are usually found in a simple (straight) dhapur such as brojol and tilam upih and not in the more complex dapurs. Moreover, according to ancient records, almost all qualified masters of the Pajajaran era up to Mataram preached the two dapurs in their spiritual works. A keris with Tilam Upih dapur possesses spiritual properties that enhances its owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the rich Cendana wood. An antique blewah pendok covers the gandar.

 

This keris belonged to an Indonesian dukun who actively used this keris for the benefit of his clients for many years.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Paku buwono IX-era (Mid 19th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Antieke Tilam Upih, Udan Mas kris, keris – Paku buwono IX-era (Midden 19de eeuw) -  Wilah met Udan Mas pamor en Tilam Upih dapur – Solo Gayaman warangka van Cendana hout – Antieke blewah pendok.

 

Deze antieke Tilam Upih keris dateert van de Paku buwono IX-era (Midden 19de eeuw).

 

Ik heb de wilah van deze keris recentelijk professioneel en ritueel in Indonesië laten wassen waardoor het sneeuwwitte Udan Mas pamor-motief weer straalt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

Pamor Udan Mas is een van de legendarische pamormotieven die erg beroemd is in de keriswereld, niet alleen op Java maar ook in andere gebieden, waaronder Maleisië tot Brunei Darussalam. Dit prestige wordt vaak gezien als het sugih prestige waarvan het geluk ervoor kan zorgen dat de eigenaar "overladen" blijft met zwaar voedsel. Javanen noemen het kuwat kebandan (rijk talent). Vanwege dit geloof willen veel mensen, vooral degenen die als handelaars en zakenlieden werken, een keris, speer of zwaard met een udan mas pamor. Afgezien van de esoterische factor, vanuit de technische kant, is het smeden niet gemakkelijk en economisch recht (schaarste markt) is ook invloedrijk, waardoor de waarde van pamor udan mas het hoogst is in vergelijking met het pamor-motief met andere ronde pamorpatronen (bonang rinenteng, sekar kopi, jasmine sinebar, enz.). Udan = regen, Mas = goud, betekent letterlijk "goudenregen", als symbool van rijkdom, welvaart en hoge moraal. De betekenis is sabda dadi, wat betekent dat je hoopt dat alle verlangens die voortkomen uit een helder hart of ziel, zullen uitkomen.

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur. Dapur Tilam Upih is een keris met een rechte dapur keris, geclassificeerd als zeer eenvoudig zonder andere toeters en bellen. Naar verluidt werd de Dhapur Tilam Upih voor het eerst werd gesmeed door Empu Brama Kadhali in het Nata Praja Buddawaka-tijdperk. De populariteit van deze dapur is niet zonder reden, het is een dapur die net is en niet te druk, waardoor veel mensen bereid zijn om het te dragen. Aan de andere kant is er tot nu toe een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dhapur zoals brojol en tilam upih en niet in de meer complexe dapurs. Bovendien predikten volgens oude verslagen bijna alle gekwalificeerde meesters uit het Pajajaran-tijdperk tot Mataram de twee dapurs in hun spirituele werken. Een keris met Tilam Upih dapur bezit spirituele eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het rijke Cendana hout. Een antieke blewah pendok bedekt de gandar.

 

Deze keris heeft toebehoord aan een Indonesische dukun die jarenlang deze keris actief heeft gebruikt ten behoeve van zijn cliënten.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Paku buwono IX-era (Midden 19de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

 

Antique Tilam Upih, Udan Mas kris, keris – Paku buwono IX-era

€ 295,00Price
    bottom of page