top of page

Antique Tilam Upih, Udan Mas / Hujan Emas keris, kris - Tuban Mataram abad XVI-era (16th century) – Wilah with the rare Hujan Emas pamor and Tilam Upih dapur – Antique Solo Ladrang, Gandar Iras warangka of Trembalo wood – Antique Solo Nunggak-semi hilt – Blewah pendok of Mamas (silver alloy).

(Article number: 2275)

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Tilam Upih, Udan Mas / Hujan Emas keris dates from the Tuban Mataram abad XVI-era (16th century).

 

I had the wilah professionaly and ritually treated with warangan in Indonesia. The stunning, near white pamor now contrasts beautifully against the jet-black background of the wilah.

 

The wilah is forged with the rare pamor Hujan Emas which is often classified as pamor Udan Mas in Indonesia. The difference between these two pamors is that pamor Hujan Emas has an additional pamor besides the Udan Mas pamor spheres.  

 

Pamor Udan Mas is one of the legendary pamor motifs which is very famous in the keris world. This pamor is often seen as the sugih pamor whose luck can keep its owner "overloaded" with heavy food. Javanese call it kuwat kebandan (rich talent). Because of this belief, many people, especially those who work as traders and businessmen, want a keris with an udan mas pamor. Apart from the esoteric factor, from the technical side, the forging is not easy and is expensive. It is also influential, which makes the dowry value of pamor udan mas highest compared to the pamor motif with other round pamor patterns like bonang etc. Udan = rain, Mas = gold, literally means "golden rain", as a symbol of wealth, prosperity and high morals. Its meaning is sabda dadi, which means that you hope that all desires that come from a clear heart or soul will come true.

 

Furthermore, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). Tilam Upih has a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of women. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman that always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka because it is feminine, full of symbols of princess and compassion. A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

The top of the keris is adorned with an antique Solo Nunggak-semi hilt with deeply carved patra-patra’s. The keris houses in a Solo Ladrang warangka, of the type gandar Iras, of Trembalo wood. A blewah pendok of mamas (silver alloy) covers the gandar.

 

The Isi of this keris is alive, powerful and communicates easily. Its powers are all about personal and financial success. On request I will gladly tell you all about its powers.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upij

Pamor: Hujan Emas / Udan Mas

Tangguh: Tuban Mataram abad XVI-era (16th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 48,5cm.

Length of the Wilah: 37,5cm.

 

Antieke Tilam Upih, Udan Mas / Hujan Emas keris, kris - Tuban Mataram abad XVI-tijdperk (16e eeuw) – Wilah met het zeldzame Hujan Emas pamor en Tilam Upih dapur – Antieke Solo Ladrang, Gandar Iras, warangka van Trembalo hout – Antieke Solo Nunggak- semi greep – Blewah pendok van Mamas (zilverlegering).

 

Deze antieke Tilam Upih, Udan Mas / Hujan Emas keris dateert uit het Tuban Mataram abad XVI-tijdperk (16e eeuw).

 

Ik heb de wilah professioneel en ritueel laten behandelen met warangan in Indonesië. Het zeldzame, bijna witte pamor contrasteert nu prachtig tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

De wilah is gesmeed met de zeldzame pamor Hujan Emas die in Indonesië vaak wordt geclassificeerd als pamor Udan Mas. Het verschil tussen deze twee pamors is dat pamor Hujan Emas naast de Udan Mas pamor-bollen nog een extra pamor heeft.

 

Pamor Udan Mas is een van de legendarische pamormotieven die zeer beroemd is in de Keris-wereld. Deze pamor wordt vaak gezien als de sugih pamor wiens geluk de eigenaar "overbelast" kan houden met zwaar voedsel. Javanen noemen het kuwat kebandan (rijk talent). Vanwege dit geloof willen veel mensen, vooral degenen die als handelaars en zakenmensen werken, een keris met een udan mas pamor. Afgezien van de esoterische factor, van de technische kant, is het smeden niet eenvoudig en duur. Het is ook invloedrijk, waardoor de bruidsschatwaarde van pamor udan mas het hoogst is vergeleken met het pamormotief met andere ronde pamorpatronen zoals bonang enz. Udan = regen, Mas = goud, betekent letterlijk "gouden regen", als symbool van rijkdom, welvaart en hoge moraal. De betekenis ervan is sabda dadi, wat betekent dat je hoopt dat alle verlangens die uit een helder hart of ziel komen, zullen uitkomen.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Tilam Upih heeft een filosofische betekenis. Tilam Upih, als symbool van vrouwen. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van moederliefde die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moederliefde is eeuwig. Op dezelfde manier mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en dat van een man voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw dat altijd het symbool van mannelijkheid vergezelt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, wanneer hij op een betekenisvolle manier wordt bekeken, als een pusaka moet worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol symbolen van prinses en mededogen. Een keris met Tilam Upih dapur heeft magische eigenschappen die de mannelijkheid van de eigenaar versterken. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te ondersteunen en te beschermen.

 

Op de bovenzijde prijkt een Solo Nunggak-semi greep met diep uitgesneden patra-patra’s. De keris huist in een Solo Ladrang warangka, van het type gandar Iras, van Trembalo hout. Een blewah pendok van mama's (zilverlegering) bedekt de gandar.

 

De Isi van deze keris is levend, krachtig en communiceert gemakkelijk. Zijn krachten hebben alles te maken met persoonlijk en financieel succes. Op verzoek vertel ik u graag alles over de krachten ervan.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upij

Pamor: Hujan Emas / Udan Mas

Tangguh: Tuban Mataram abad XVI-tijdperk (16e eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

Antique Tilam Upih, Udan Mas / Hujan Emas keris, kris - 16th century

€ 395,00Price
    bottom of page