top of page

Antique Tilam Upih keris, kris - Mataram Kartosuryo era (15th century) - Tilam Upih wilah with the rare pamor Wengkon - Detailed Janggelan Madura handle of stag horn - Rare ladrang Madura warangka and gandar of Pelet Sembur wood.

 

The wilah of this keris dates from the Mataram Kartosuryo era (15th century) and is forged with the rare pamor Wengkon. Forging this pamor motif requires a lot of craftsmanship from the Empu. It is therefore a rare pamor motif. Pamor Wengkon's magical powers lie in authority, leadership and prestige.

 

Furthermore, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). It is said that one of the wali-sanga, namely Kanjeng Sunan Kalijaga, once told his followers that the first pusaka keris he owned was a keris with a Tilam Upih dapur. According to him, a keris with this dapur can be a faithful follower/friend in times of joy and sorrow, when the owner is concerned or when he is victorious.

 

Tilam Upih contains a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of woman. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of the love of a mother who never goes out of style, even though the milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman who always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka as it is feminine, full of symbols of princess and compassion. A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that enhances its owner in his manhood. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a Madura Ladrang warangka carved from the rare Pelet Sembur wood.

 

At the top of the keris is a detailed carved Janggelan Madura handle made of stag horn.

 

The isi of this ancient keris is strong and lively. It has revealed itself as a Madurese warlord who significantly boosts the self-confidence, fighting spirit and perseverance of the owner of the keris.

 

Characteristics:
Dapur: Tilam Upih
Pamor: Wengkon
Tangguh: Mataram Kartosuryo (15th century)
Warangka: Ladrang Madura
Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensions:
Total length: 52.5cm.
Length of the Keris: 47.5 cm.
Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Tilam Upih keris, kris - Mataram Kartosuryo era (15de eeuw) – Tilam Upih wilah met het zeldzame pamor Wengkon – Gedetailleerde Janggelan Madura greep van hertshoorn – Zeldzame ladrang Madura warangka en gandar van Pelet Sembur hout. 

 

De wilah van deze keris stamt van de Mataram Kartosuryo era (15de eeuw) en is gesmeed met het zeldzame pamor Wengkon. Het smeden van dit pamormotief vergt veel vakmanschap van de Empu. Het is hierdoor een zeldzaam pamormotief. De magische krachten van pamor Wengkon liggen op het terrein van gezag, leiderschap en prestige. 

 

Verder is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Er wordt gezegd dat een van de wali-sanga, namelijk Kanjeng Sunan Kalijaga, eens aan zijn volgelingen heeft verteld dat de eerste pusaka kerissen die hij bezat een keris was met een Tilam Upih dapur. Volgens hem kan een keris met dit dapur een trouwe volgeling/ vriend zijn in tijden van vreugde en verdriet, wanneer de eigenaar bezorgd is of wanneer hij zegeviert.

 

Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen. 

 

De keris huist in een Madura Ladrang warangka dat gesneden is van het zeldzame Pelet Sembur hout. 

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerd gesneden Janggelan Madura greep van hertshoorn.

 

De isi van deze oude keris is sterk en levendig. Het heeft zich geopenbaard als een Madureesche krijgsheer die het zelfvertrouwen, vechtlust en doorzettingsvermogen van de eigenaar van de keris aanzienlijk weet te versterken. 

 

Kenmerken:
Dapur: Tilam Upih
Pamor: Wengkon
Tangguh: Mataram Kartosuryo (15de eeuw)
Warangka: Ladrang Madura
Kayu: Pelet Sembur

 

Afmetingen:
Totale lengte: 52,5cm.
Lengte van de Keris: 47,5cm.
Lengte van de Wilah: 36cm.

Antique Tilam Upih keris, kris - 15th century - pamor Teja Kinurung

€ 275,00Price
    bottom of page