top of page

Impressive Sundang keris, kris – Moro keris, kris – Melayu abad XIX-era (early 19th century) – Sundang wilah with rare pamor blarak sineret – typical Cockatoo shaped hilt – Matching warangka.

(Article number: 2024)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This hefty Keris sundang originates from the Malay peninsula and dates from the Melayu abad XIX-era (early 19th century). Sundang kerisses are much larger and heavier than Indonesian kerisses. Unlike most kerisses which were designed for thrusting, the keris Sundang was designed to hack and slash.

 

In the archipelago, the only nation that used Sundang Keris extensively for centuries was the Tausug before and after the era of the Sulu Sultanate. The Sundang Keris has a large and long size. If Sundang is given a literal meaning, it means "sword" and if interpreted according to the shape and nature of its use, it will mean "Big Snake or Dragon". Tausug are the most adept at using Sundang Keris in melee or one-on-one warfare. For example, a skilled Tausug warrior will explain "Cutting with an elbowed or locked Sundang Keris requires the skill of fast cutting by wrapping it around the enemy's body and pulling, which with that pull will cut the limb and break the abdominal cord at once. Such is the skill of Tausug in using Keris Sundang.

 

The large wilah (blade) measures no less than 47cm (excluding peksi) and is forged with the rare pamor Blarak Sineret. A copper baka-baka (tight) joins the ganja to the wilah. Pamor Blarak Ngirid is also called Blarak Sindered. The pamor motif this pamor is similar to a coconut leaf complete with midrib. The concept of this pamor is the embodiment of "coconut leaves being dragged around". This pamor is extremely difficult to forge and is usually a special order for "priyayi" or aristocrats (according to the Pakem Pusaka Duwung book, Sabet, Tombak by R, Ng Ronggowarsito pamor blarak ngirid is the ageman of the Regent and above) not for the common people, so the value of the dowry is higher high compared to other pamors. It processes spiritual powers that increase the spirit of leadership, increases authority and being loved by those around the owner.

 

The top of the keris is adorned with a typical Cockatoo shaped hilt. It is houses in a style conform warangka carved from Cendana wood.

 

The isi of the keris is equally impressive. It revealed itself as an impressive Malay warrior characterized by willpower, determination, and strength. He motivates you to make decisions in alignment with your values and lets you take action on those decisions. He motivates and stimulates you to set your objectives and channel your inner power with a fierce dedication to bring them to fruition. When you apply discipline, commitment and willpower to achieve your goals, you will succeed. He lets you take focused action and stick to the course, no matter what challenges may come your way. You may be pulled in opposite directions and find your strength and conviction tested. Others may try to block you, distract you, or drag down the pursuit of your goal. The isi is an invitation to draw upon your willpower and home in on what’s essential to you, so you can push past the obstacles in your way.

 

Characteristics:

Dapur: Sundang

Pamor: Blarak Sineret

Tangguh: Mataram

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 76,5cm.

Length of the Keris: 65,5cm.

Length of the Wilah: 47cm.

 

Indrukwekkende Sundang keris, kris – Moro keris, kris – Melayu abad XIX-tijdperk (begin 19e eeuw) – Sundang wilah met zeldzame pamor blarak sineret – typisch Kaketoe-vormig greep – Bijpassende warangka.

 

Deze forse Keris sundang is afkomstig van het Maleisische schiereiland en dateert uit het Melayu abad XIX-tijdperk (begin 19e eeuw). Sundang Kerissen zijn veel groter en zwaarder dan Indonesische Kerissen. In tegenstelling tot de meeste kerissen die zijn ontworpen om te stoten, is de keris Sundang ontworpen om te hakken en te snijden.

 

In de archipel was de enige natie die Sundang Keris eeuwenlang op grote schaal gebruikte, de Tausug voor en na het tijdperk van het Sulu-sultanaat. De Sundang Keris heeft een groot en lang formaat. Als Sundang een letterlijke betekenis krijgt, betekent het "zwaard" en als het wordt geïnterpreteerd volgens de vorm en aard van het gebruik ervan, betekent het "Grote Slang of Draak". Tausug zijn het meest bedreven in het gebruik van Sundang Keris in melee of een-op-een oorlogvoering. Een bekwame Tausug-krijger zal bijvoorbeeld uitleggen: "Snijden met een Sundang Keris met een elleboog of op slot vereist de vaardigheid van snel snijden door het om het lichaam van de vijand te wikkelen en eraan te trekken, wat met die trekkracht de ledemaat zal doorsnijden en de buikkoord onmiddellijk zal breken. Dat is de vaardigheid van Tausug in het gebruik van Keris Sundang.

 

De grote wilah (kling) meet maar liefst 47cm (exclusief peksi) en is gesmeed met het zeldzame pamor Blarak Sineret. Een koperen baka-baka (strak) verbindt de ganja met de wilah. Pamor Blarak Ngirid wordt ook wel Blarak Sindered genoemd. Het pamor-motief deze pamor lijkt op een kokosnootblad compleet met hoofdnerf. Het concept van deze pamor is de belichaming van "kokosbladeren die worden rond gesleept". Deze pamor is buitengewoon moeilijk te smeden en is meestal een speciale bestelling voor "priyayi" of aristocraten en niet voor het gewone volk, dus de waarde van de bruidsschat is hoger hoog in vergelijking met andere pamors. Het verwerkt spirituele krachten die de geest van leiderschap vergroten, het gezag vergroten en geliefd worden bij de mensen rondom de eigenaar.

 

Op de bovenzijde prijkt een typisch Kaketoe-vormig greep. De keris huist in een stijl conforme warangka die uit Cendana-hout is gesneden.

 

De isi van de keris is even indrukwekkend. Het onthulde zichzelf als een indrukwekkende Maleisische krijger die wordt gekenmerkt door wilskracht, vastberadenheid en kracht. Hij motiveert je om beslissingen te nemen die in overeenstemming zijn met je waarden en laat je actie ondernemen op die beslissingen. Hij motiveert en stimuleert je om je doelen te stellen en je innerlijke kracht te kanaliseren met een felle toewijding om ze tot wasdom te brengen. Als je discipline, toewijding en wilskracht toepast om je doelen te bereiken, zul je slagen. Hij laat je gerichte actie ondernemen en vasthouden aan de koers, ongeacht de uitdagingen die op je pad komen. Je kan in tegengestelde richtingen worden getrokken en jouw kracht en overtuiging op de proef worden gesteld. Anderen kunnen proberen je te blokkeren, je af te leiden of het nastreven van je doel naar beneden te halen. De isi is een uitnodiging om gebruik te maken van je wilskracht en je te concentreren op wat essentieel voor je is, zodat je de obstakels op je weg kunt overwinnen.

 

Kenmerken:

Dapur: Sundang

Pamor: Blarak Sineret

Tangguh: Mataram

Kayu: Cendana

 

Dimensies:

Totale lengte: 76,5cm.

Lengte van de Keris: 65,5cm.

Lengte van de Wilah: 47cm.

 

Antique sundang kris, keris - Moro kris - Pamor blarak sineret - strong isi

€ 350,00Price
    bottom of page