top of page

Antique Sujen Ampel keris, kris - Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu era (18th century) – Sujen Ampel wilah with 2 pamors – Solo Gayaman warangka of the scarce Pelet Sembur wood – Antique Solo Nunggak semi Salembaran handle – Solo Meniran mendak with filigree.

(Article number: 1830)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Sujen Ampel keris dates from the Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu era (18th century).

 

The ancient wilah is forged with two pamors. The pamor motif Rojogundolo can be admired at the base of the wilah. On one side an animal form is visible and on the other side a human or spirit form.

 

Pamor Rojogundolo appears in many forms on the wilah (human forms, ghosts, animals, faces, etc.). Some kris connoisseurs believe that the image on the wilah is a reflection of the isi. Pamor Rojogundolo is often located on the base, but can also occur elsewhere on the blade between pamor Beras Wutah, Kulit Semangka, Pulo Tirta, etc. The magical power of pamor Rojogundolo brings good luck and protects the possessor against negative spirits and persons. It can also be used to heal people possessed by spirits or evil entities. This keris is also extremely suitable for cleaning houses.

 

This pamor motif continues into pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

In addition to the two pamors, the wilah is forged to Sujen Ampel dapur. The wilah of a keris with dapur Sujen Ampel is relatively round and thick. Sujen Ampel is one of the dapur forms which is quite rare at present. Dapur Sujen Ampel has been around since the Mataram kingdom and was first made in the 14th to 16th centuries. A keris with this dapur has a straight blade of which the length of the blade is around 35 cm and the total length of this keris is about 40.8 cm. A Sujen Ampel keris has powers that make it easier for people to get along, it is very easy to find and maintain friends or relationships. In addition, a Sujen Ampel keris generates wealth for the owner because his business or career will flourish. So it is not surprising that so many people are looking for a keris like this.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the rare Pelet Sembur wood.

 

The isi of this keris is strong, lively and special in character. On request I am happy to tell you more about the spiritual and magical powers of the isi.

 

Characteristics:

Dapur: Sujen Ampel

Pamor: Rojogundolo and Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu (18th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 48.5 cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Antieke Sujen Ampel keris, kris - Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu era (18de eeuw) – Sujen Ampel wilah met 2 pamors – Solo Gayaman warangka van het schaarse Pelet Sembur hout – Antieke Solo Nunggak semi Salembaran greep – Solo Meniran mendak met filigraan.

 

Deze antieke Sujen Ampel keris dateert van de Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu era (18de eeuw).

 

De oeroude wilah is gesmeed met twee pamors. Aan de basis van de wilah is het pamor-motief Rojogundolo te bewonderen. Aan de ene kant is een dierlijke vorm zichtbaar en aan de andere kant een menselijke of geestvorm.

 

Pamor Rojogundolo komt in velerlei vormen op de wilah voor (menselijke gedaanten, geestverschijningen, dieren, gezichten etc.). Sommige krissenkenners menen dat de afbeelding op de wilah een weerspiegeling is van de isi. Pamor Rojogundolo bevindt zich vaak op de basis, maar kan ook elders op de kling tussen pamor Beras Wutah, Kulit Semangka, Pulo Tirta e.d. voorkomen. De magische kracht van pamor Rojogundolo brengt geluk en beschermt de bezitter tegen negatieve geesten en personen. Het kan ook worden gebruikt om mensen te genezen die bezeten zijn door geesten of kwade entiteiten. Ook voor het reinigen van huizen is deze keris uitermate geschikt.

 

Dit pamor-motief gaat over in pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

Naast de twee pamors is de wilah gesmeed naar Sujen Ampel dapur. De wilah van een keris met dapur Sujen Ampel is relatief rond en dik. Sujen Ampel is een van de dapur vormen die momenteel vrij zeldzaam is. Dapur Sujen Ampel bestaat al sinds het Mataram koninkrijk en werd voor het eerst gemaakt in de 14e tot 16e eeuw. Een keris met deze dapur heeft een rechte kling waarvan de lengte van de kling rond 35 cm is en de totale lengte van deze keris is ongeveer 40,8 cm. Een Sujen Ampel keris heeft krachten waardoor het gemakkelijker wordt voor mensen om met elkaar om te gaan, het is heel gemakkelijk om vrienden of relaties te vinden en te onderhouden. Daarnaast genereert een Sujen Ampel keris welvaart voor de eigenaar doordat zijn onderneming of carrière zal floeren. Het is dus niet verwonderlijk dat zoveel mensen op zoek zijn naar een keris als deze.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het zeldzame Pelet Sembur hout.

 

De isi van deze keris is sterk, levendig en bijzonder van karakter. Op verzoek vertel ik graag meer over de spirituele en magische krachten van de isi.

 

Kenmerken:

Dapur: Sujen Ampel

Pamor: Rojogundolo en Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu (18de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Sembur

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

Antique Sujen Ampel Solo keris, kris - 18th century – wilah with 2 rare pamors

€ 215,00Price
    bottom of page