top of page

Antique Sujen Ampel keris, kris - Mataram Amangkurat I-era (17th century) - Sujen Ampel wilah with Ilining Warih pamor - Walikat warangka of the noble Cendana wood - Nunggak semi hilt of Cendana wood.

(Article number: 1582)

 

This antique Sujen Ampel keris dates from the Mataram Amangkurat I – Seda Tegal Arum era (17th century).

 

The old wilah is forged with the pamor Ilining Warih. Pamor lines run the length of the keris, starting at the base of the wilah (blade) and continuing to the tip of the wilah (blade). Some pamor lines are intact, others are broken or branched. Ilining Warih means "flowing water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah, symbolizing flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will bring new situations and possibilities to its owners in difficult times in his life. Like the philosophy of water always flowing to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. This pamor is highly sought after as it brings good luck to its owner.

 

The wilah of a keris with dapur Sujen Ampel is relatively round and thick. Sujen Ampel is one of the dapur forms that is currently quite rare. Dapur Sujen Ampel has been around since the Mataram kingdom and was first made in the 14th to 16th century. A keris with this dapur has a straight blade, the length of the blade is about 35 cm and the total length of this keris is about 40.8 cm. A Sujen Ampel keris has powers that make it easier for people to get along with each other, it is very easy to find and maintain friends or relationships. In addition, a Sujen Ampel keris generates wealth for the owner because his business or career will flourish. So it's not surprising that so many people are looking for a keris like this one.

 

The keris is housed in a beautifully carved Sandang Walikat warangka of the noble Cendana wood, from which the Nunggak Semi hilt is also carved.

 

Characteristics:

Dapur: Sujen Ampel

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Mataram Amangkurat I – Seda Tegal Arum (17th century)

Warangka: Walikat

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Sujen Ampel keris, kris - Mataram Amangkurat I-era (17de eeuw) – Sujen Ampel wilah met Ilining Warih pamor - Walikat warangka van het edele Cendana hout – Nunggak semi greep van Cendana hout.

 

Deze antieke Sujen Ampel keris dateert van de Mataram Amangkurat I – Seda Tegal Arum-era (17de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed met het pamor Ilining Warih. Pamorlijnen lopen langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "stromend water" in het Javaans. De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is. Dit pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken. Dit pamor is erg gewild omdat het de eigenaar veel geluk brengt.

 

De wilah van een keris met dapur Sujen Ampel is relatief rond en dik. Sujen Ampel is een van de dapur vormen die momenteel vrij zeldzaam is. Dapur Sujen Ampel bestaat al sinds het Mataram koninkrijk en werd voor het eerst gemaakt in de 14e tot 16e eeuw. Een keris met deze dapur heeft een rechte kling waarvan de lengte van de kling rond 35 cm is en de totale lengte van deze keris is ongeveer 40,8 cm. Een Sujen Ampel keris heeft krachten waardoor het gemakkelijker wordt voor mensen om met elkaar om te gaan, het is heel gemakkelijk om vrienden of relaties te vinden en te onderhouden. Daarnaast genereert een Sujen Ampel keris welvaart voor de eigenaar doordat zijn onderneming of carriere zal floeren. Het is dus niet verwonderlijk dat zoveel mensen op zoek zijn naar een keris als deze.

 

De keris huist in een mooi gesneden Sandang Walikat warangka van het edele Cendana hout waar ook de Nunggak Semi greep van is gesneden.

 

Kenmerken:

Dapur: Sujen Ampel

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Mataram Amangkurat I – Seda Tegal Arum (17de eeuw)

Warangka: Walikat

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Antique Sujen Ampel keris, kris - 17th century ) - Ilining Warih pamor

€ 175,00 Regular Price
€ 125,00Sale Price
    bottom of page