top of page

Antique Sinom Robyong Lombok – Bali keris, keris – Lombok abad XIX-era (19th century) – Beblatungan sheath of the beautiful Pelet Tulak wood – Cekehan hilt – Robyong wewer set with 8 stones – Sinom Robyong wilah with two pamors.

(Article number: 1723)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Sinom Robyong Lombok keris dates from the Lombok abad XIX era (19th century).

 

This keris is special in all respects. To start with the large wilah (blade) measures no less than 42 cm (without hilt). In addition, it is forged with two different pamors. The front of the wilah is forged with the typical Lombok pamor Aik Ngelek framed by the rare pamor Segoro Rob. The back of the wilah is forged with pamor Aik Ngelek.

 

Pamor Aik Ngelek is a typical Lombok pamor motif. It resembles pamor Biji Timun, but the motifs are more stretched in length. Pamor Aik Ngelek's magical power has a positive influence on its owner. There are elements for increasing the authority of the owner, making the owner popular with everyone in his work and private environment. This pamor motif is particularly good for businessmen and entrepreneurs and guarantees business success.

 

Pamor Segoro Rob has many similarities with pamor Untuk Banyu. However, the pattern of this pamor motif is more irregular. It's not just a meaningless pamor. This pamor motif possesses spiritual powers that with the spiritual and inner patience of the owner ensures that he always seeks the 'straight path' in a focused and patient manner without haste and danger. It also does not make the owner prone to jealousy, envy and risky business. As a result, the owner of this keris will realize his goals both on a commercial and relational level.

 

In addition to the special pamors, the wilah is forged to Sinom Robyong dapur (shape). See the intricately forged grenengs on the Kembang Kacang and Ganja that continue into the wilah. Taken literally, Sinom means hair that is not as thick as regular hair on the head. Call it fine and soft hair, but it cannot be called a feather. It stayed around the forehead. In fact, this hair sometimes grows around the temples. So if the hair is swept back, it will reveal the soft hairs of the sinom. Sinom hair is a symbol of beauty and pride that Lombok women have. However, sinom can also mean young tamarind leaves, which later become ngremboko leaves (lush green). For the owner, Dhapur Sinom will remind him how to respond to life with the spirit to keep growing and getting better. Because youth is the period used to spend failures. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance, so that you do not go astray and harm yourself and others as well.

 

The keris is housed in a Beblatungan sheath of the beautiful Pelet Tulak wood, from which the Cekehan hilt is also carved.

 

Please contact me if you wish to know more about the spiritual powers of this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Aik Ngelek and Segoro Rob

Tangguh: Lombok abad XIX (19th century)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Pelet Tulak

 

Dimensions:

Total length: 66cm.

Length of the Keris: 55.5 cm.

Length of the Wilah: 42.5 cm.

 

Antieke Sinom Robyong Lombok – Bali keris, keris – Lombok abad XIX-era (19de eeuw) – Beblatungan schede van het prachtige Pelet Tulak hout – Cekehan greep – Robyong wewer bezet met 8 steentjes – Sinom Robyong wilah met twee pamors.

 

Deze antieke Sinom Robyong Lombok keris dateert van de Lombok abad XIX-era (19de eeuw).

 

In alle opzichten is deze keris bijzonder te noemen. Om te beginnen met de forse wilah (kling) maar liefst 42cm (zonder greep). Daarnaast is het gesmeed met twee verschillende pamors. Aan de voorzijde van de wilah is het typische Lombok pamor Aik Ngelek te bewonderen dat wordt omlijst door het zeldzame pamor Segoro Rob. De achterzijde van de wilah is gesmeed met pamor Aik Ngelek.

 

Pamor Aik Ngelek is een typische Lombok pamor-motief.  Het lijkt op pamor Biji Timun, maar de motieven zijn meer uitgerekt in de lengte. De magische kracht van pamor Aik Ngelek heeft een positieve invloed op de bezitter. Er zijn elementen voor het vergroten van het gezag van de eigenaar aanwezig waardoor de eigenaar populair wordt gevonden bij iedereen in zijn werk- en privé omgeving. Dit pamor-motief is in het bijzonder goed voor zakenlieden en ondernemers en garandeert zakelijk succes.

 

Pamor Segoro Rob vertoont veel overeenkomsten met pamor Untuk Banyu. Het patroon van dit pamor-motief is echter onregelmatiger. Het is niet zomaar een pamor zonder betekenis. Dit pamor-motief bezit spirituele krachten die met het spirituele en innerlijk geduld van de eigenaar ervoor zorgt dat hij altijd het ‘rechte pad’ zoekt op een gefocuste en geduldige manier zonder haast en gevaar. Het maakt de eigenaar ook niet gevoelig voor jaloezie, afgunst en risicovolle zaken. Hierdoor zal de eigenaar van deze keris zijn doelen realiseren zowel op commercieel als relationeel vlak.

 

Naast de bijzondere pamors is de wilah gesmeed naar Sinom Robyong dapur (vorm). Zie de complex gesmede grenengs op de Kembang Kacang en Ganja die doorlopen in de wilah. Letterlijk genomen, betekent Sinom haar dat niet zo dik is als gewoon haar op het hoofd. Noem het fijn en zacht haar, maar het kan geen veer worden genoemd. Het bleef rond het voorhoofd zitten. In feite groeit dit haar soms tot rond de slapen. Dus als het haar naar achteren wordt geveegd, zal het de zachte haren van de sinom onthullen. Sinom-haar is een symbool van schoonheid en trots dat Lombok vrouwen hebben. Sinom kan echter ook jonge tamarindebladeren betekenen, die later ngremboko-bladeren worden (weelderig groen).

Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je op het leven moet reageren met de geest om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen door te brengen. Daarom is het bij alles noodzakelijk om ervan tevoren over na te denken, zodat u niet de verkeerde weg inslaat en uzelf en ook anderen kunt schaden.

 

De keris huist in een Beblatungan schede van het prachtige Pelet Tulak hout waar ook de Cekehan greep van is gesneden.

 

Neemt u s.v.p. contact met mij op als u meer wilt weten over de spirituele krachten van deze keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Aik Ngelek en Segoro Rob

Tangguh: Lombok abad XIX (19de eeuw)

Warangka: Beblatungan

Kayu: Pelet Tulak

 

Afmetingen:

Totale lengte: 66cm.

Lengte van de Keris: 55,5cm.

Lengte van de Wilah: 42,5cm.

 

Antique Sinom Robyong Lombok – Bali keris, keris – Blade 2 pamors

€ 465,00Price
    bottom of page