top of page

Eclatant, antique Sinom Robyong keris, kris - Paku buwono IV era (18th century) – Wilah (blade) with silver Mlinjon pamor and Sinom Robyong dapur (shape) – Beautiful warangka and gandar of Pelet Sembur wood.

 

This antique, striking keris comes from the Paku buwono IV era (18th century).

 

The old wilah is in excellent condition and is forged with a silver version of Pamor Mlinjon. It is so named because the pamor has an oval pattern arranged in a row, making the pattern very similar to a mlinjo seed. This pamor motif is now starting to become rare.

 

Mlinjo or called Tangkil in Sundanese is a type of open seed plant. Mlinjo does not produce true flowers and fruits because it is not a flowering plant. Mlinjo seeds growing in groups will always remind people that humans are social beings who cannot live alone (individualists) and are expected not to forget the close family bond and their lives which can bear much good fruit. The circular pattern (oval) of the pamor mlinjon also symbolizes one of the elements of aquatic life (lust Supiyah). Lust Supiah comes from essence so that it inherits the qualities of water. The nature of water, among other things, is to seek the lowest position, as opposed to fire/anger that always leads upwards. Teach us to be humble before others and to always humble ourselves before God. Also a series of prayers and hope that the owner will be able to remove any challenges or obstacles in life calmly, with patience with constant effort and constant effort.

 

In addition, the wilah is forged to Sinom Robyong dapur (shape). In essence, the Sinom Robyong keris depicts the beautiful story of childhood, a time when a person learns new things, seeks self-identity, adapts to his environment and cultivates his talents and creativity. A time full of dreams, ambitions and hopes and looking for knowledge to achieve a goal. For the owner, Dhapur Sinom will remind you how to respond to life with the spirit to keep growing and getting better. Because youth is the period used to spend failures. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance, so that you do not go astray and harm yourself and others as well.

 

At the top is a complex carved Nunggak semi-handle model Cantheng that is trimmed with an antique Kendhit mendak that is set with cut stones.

 

The warangka and gandar are a work of art in themselves. These are carved from the sublime Pelet Sembur wood.

 

The isi of this keris is strong and lively. It revealed itself as a motivator that helps the owner to persevere during difficult periods in life.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Mlinjon

Tangguh: Paku buwono IV (18th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm.

Length of the Keris: 42.5 cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

 

Eclatante, antieke Sinom Robyong keris, kris - Paku buwono IV era (18de eeuw) – Wilah (kling) met zilveren Mlinjon pamor en Sinom Robyong dapur (vorm) – Prachtige warangka en gandar van Pelet Sembur hout.

 

Deze antike, eclatante keris stamt van de Paku buwono IV-era (18de eeuw).

 

De oude wilah verkeert in een uitstekende staat en is gesmeed met een zilverkleurige uitvoering van pamor Mlinjon. Het wordt zo genoemd omdat de pamor een ovaal patroon heeft dat in een rij is gerangschikt, waardoor het patroon erg lijkt op een mlinjo-zaad. Dit pamormotief begint nu zeldzaam te worden.

 

Mlinjo of in het Soendanees Tangkil genoemd, is een soort open zaadplant. Mlinjo geeft geen echte bloemen en vruchten omdat het geen bloeiende plant is. Mlinjo-zaden die in groepen groeien, zullen mensen er altijd aan herinneren dat mensen sociale wezens zijn die niet alleen kunnen leven (individualisten) en er wordt verwacht dat ze de hechte familieband en hun leven niet vergeten, die veel goede vruchten kan voortbrengen. Het cirkelpatroon (ovaal) van de pamor mlinjon symboliseert ook een van de elementen van het waterleven (lust Supiyah). Lust Supiah komt van essentie, zodat het de kwaliteiten van water erft. De aard van o.a. water is het zoeken naar de laagste stand, in tegenstelling tot vuur/woede die altijd naar boven leidt. Leer ons nederig te zijn tegenover anderen en ons altijd te vernederen voor God. Ook een reeks gebeden en hoop dat de eigenaar in staat zal zijn om alle uitdagingen of obstakels in het leven rustig, met geduld met constante inspanning en constante inspanning te verwijderen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Sinom Robyong dapur (vorm). In wezen is de Sinom Robyong keris een afbeelding van het mooie verhaal van de jeugd, een tijd waarin een persoon nieuwe dingen leert kennen, op zoek gaat naar zelfidentiteit, zich aanpast aan zijn omgeving en zijn talenten en creativiteit cultiveert. Een tijd vol dromen, ambities en hoop en op zoek naar kennis om een ​​doel te bereiken. Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je op het leven moet reageren met de geest om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen door te brengen. Daarom is het bij alles noodzakelijk om ervan tevoren over na te denken, zodat u niet de verkeerde weg inslaat en uzelf en ook anderen kunt schaden.

 

Aan de bovenzijde prijkt een complex gesneden Nunggak semi greep model Cantheng dat is afgezet met een antieke Kendhit mendak dat bezet is met geslepen steentjes.

 

De warangka en gandar zijn een kunstwerk opzich. Deze zijn gesneden uit het sublieme Pelet Sembur hout.

 

De isi van deze keris is sterk en levendig. Het openbaarde zich als een motivator die de eigenaar helpt om door te zetten tijdens moeilijke periodes in het leven.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Robyong

Pamor: Mlinjon

Tangguh: Paku buwono IV (18de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Afmetingen:

Totale lengte:  47,5cm.

Lengte van de Keris: 42,5cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

 

Antique Sinom Robyong kris, keris - Mlinjon pamor - Pelet Sembur wood

€ 275,00Price
    bottom of page