top of page

Antique and powerful Singo Barong Kamarogan Kinatah keris, kris - Mataram Senopaten-era (15th century) – Wilah with Singo Barong dapur, rare Kamarogan art and Kelengan pamor – Yogyakarta Gayaman warangka of Trembalo Aceh wood – Silver Yogyakarta bunton pendok – Yogyakarta Nunggak-semi hilt – Yogyakarta Bejen mendak.

(Article number: 2223)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and powerful Singo Barong Kamarogan Kinatah keris dates from the Mataram Senopaten-era (15th century).

 

The ancient wilah is forged to Singo Barong dapur. At the base of the wilah at the ganja a detailed Singa (lion) can be admired. An Inten (rough diamond) is set in the breast of the Singa.

 

Kamarogan art adorns the base of the wilah. Kamarogan is an art form whereby detailed ornaments, in this case Melati flowers, are carved into the base of the wilah. The Singa is surrounded by this Kamarogan art. The ganja is also carved with equally detailed Kamarogan art. The Singa and surrounding Kamarogan are decorated with Kinatah (gold plated).

 

One of the pusakas of the Indonesian archipelago that is popular among keris lovers is the Singo Barong Keris. This keris with the shape of the Singo Barong dapur (shape) has been sought after by collectors for centuries because a Singo Barong keris is esoterically very strong. This male lion dapur will give the owner of this keris a brave and dignified character like a lion full of strength and courage. The stylized shape of the lion on the gandik strengthens the leadership qualities of the owner. In addition, it is esoterically able to neutralize dangers that come the owner's way. In Hindu/Buddhist culture, the lion is a symbol of reincarnation (incarnation) that is always there and rather incarnates in the bodies of saints and kings. In Indonesian history, Patih Gajah Mada, who was famous for his mighty mandraguna, fought with Princess Dyah Phytaloka, injuring the Princess Gajah Mada. As a result of the wound, Gajah Mada suffered from an incurable disease and eventually died

 

Furthermore, the wilah. Is forged with Kelengan pamor. Keleng keris belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence and prudence.

 

The keris is housed in an antique Yogyakarta Gayaman warangka of the rare Trembalo Aceh wood. An antique, silver Yogyakarta bunton pendok covers the gandar.

 

The top of the keris is adorned with a Yogyakarta Nungga-semi hilt, set on a Bejen mendak.

 

On request I will gladly tell you more about the spiritual and magical powers of this powerful keris.

 

Characteristics:

Dapur: Singo Barong – 7 luk

Pamor: Kelengan

Tangguh: Mataram Senopaten – 15th century

Warangka: Yogyakarta Gayaman     

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 47,5cm.

Length of the Keris: 44,5cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Antieke en krachtige Singo Barong Kamarogan Kinatah keris, kris - Mataram Senopaten-tijdperk (15e eeuw) – Wilah met Singo Barong dapur, zeldzame Kamarogan-kunst en Kelengan-pamor – Yogyakarta Gayaman warangka van Trembalo Aceh-hout – Zilveren Yogyakarta bunton pendok – Yogyakarta Nunggak-semi greep – Yogyakarta Bejen mendak.

 

Deze antieke en krachtige Singo Barong Kamarogan Kinatah keris dateert uit het Mataram Senopaten-tijdperk (15e eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed naar Singo Barong dapur. Aan de basis van de wilah, bij de ganja, is een gedetailleerde Singa (leeuw) te bewonderen. In de borst van de Singa is een Inten (ruwe diamant) gezet.

 

Kamarogan-kunst siert de basis van de wilah. Kamarogan is een kunstvorm waarbij gedetailleerde ornamenten, in dit geval Melati-bloemen, in de basis van de wilah worden gesneden. De Singa is omgeven door deze Kamarogan-kunst. De ganja is ook uitgesneden met even gedetailleerde Kamarogan-kunst. De Singa en omliggende Kamarogan zijn versierd met Kinatah (goud verguld).

 

Een van de pusaka's van de Indonesische archipel die populair is onder kerisliefhebbers is de Singo Barong Keris. Deze keris met de vorm van de Singo Barong dapur (vorm) is al eeuwenlang gewild bij verzamelaars omdat een Singo Barong keris esoterisch zeer sterk is. Deze mannetjesleeuw Dapur zal de eigenaar van deze keris een moedig en waardig karakter geven als een leeuw vol kracht en moed. De gestileerde vorm van de leeuw op de gandik versterkt de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar. Bovendien is het esoterisch in staat om gevaren die op de weg van de eigenaar komen te neutraliseren. In de hindoeïstische/boeddhistische cultuur is de leeuw een symbool van reïncarnatie (incarnatie) dat er altijd is en eerder incarneert in de lichamen van heiligen en koningen. In de Indonesische geschiedenis vocht Patih Gajah Mada, die beroemd was om zijn machtige mandraguna, met prinses Dyah Phytaloka, waarbij prinses Gajah Mada gewond raakte. Als gevolg van de wond leed Gajah Mada aan een ongeneeslijke ziekte en stierf uiteindelijk

 

Verder de wilah. Is gesmeed met Kelengan pamor. Keleng kris behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Bewakers van de Aarde zijn de scheppers ervan: het vuur vanbinnen, het water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderbaarlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar volhardend is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot wij mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden. Deze keris absorberen negatieve energie en bieden vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden, of het nu om personen, geesten, ziekten of rampen gaat. Ze staan ook voor de vernietiging van het bestaande, zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezitten deze keris magische krachten die het zelfvertrouwen en de voorzichtigheid van de eigenaar zullen vergroten.

 

De keris huist in een antieke Yogyakarta Gayaman warangka van het zeldzame Trembalo Atjeh hout. Een antieke, zilveren Yogyakarta bunton pendok bedekt de gandar.

 

Aan bovenkant van de keris is prijkt een Yogyakarta Nungga-semi gree geplaatst op een Bejen mendak.

 

Op verzoek vertel ik u graag meer over de spirituele en magische krachten van deze krachtige keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Singo Barong – 7 luk

Pamor: Kelengan

Tangguh: Mataram Senopaten – 15e eeuw

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Trembalo Atjeh

 

Dimensies:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

Antique Singo Barong Kamarogan Kinatah keris, kris - 15th century - Kelengan

€ 475,00Price
    bottom of page