top of page

Antique Sempana Panjul keris, kris – Gandhik with kinatah (gold) – Wilah forged to Sempana Panjul dapur and Melati rumpuk pamor – Warangka with gandar Iras of Nagasari wood – Classic Nunggak semi hilt from Surakarta – Silver blewah pendok.

(Article number: 1238)

 

 This antique keris dates from the Mataram Amangkurat III era (18th century).

 

The wilah has kinatah (gold) on the gandhik. A sign that this keris once belonged to a wealthy and high-ranking person.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sempana Panjul dapur (shape). Sempana Panjul dapur is classified as rare. Sempana in Indonesian means dreams or ideals and Panjul broad or prominent. It is compared to the paraphrased goose forehead with clever thoughts or a clever brain in the pursuit of dreams and ideals. It is said that a keris with this dapur will assist the owner in pursuing and realizing his dreams, goals and ideals.

 

In addition, the old wilah is forged with pamor Melati rumpuk. This pamor motif is in the form of a grouped garland of metati (jasmine) flowers. Pamor Melati rumpuk is believed to possess good luck which makes it easy for its owner to find fortune. It attracts wealth and is able to accumulate wealth. In addition, it is believed to be able to open the aura of wealth, eliminate bad luck, balance the potential of body, mind and soul for maximum wealth. It helps to make desires come true and to smooth out problematic issues.

 

At the top of the keris is a classic Nunggak semi hilt from Surakarta, which is set on a copper selut.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka. The gandar is of the gandar Iras type, which means that the warangka and gandar are carved from a solid piece of Nagasari wood. A silver blewah (half open) pendok covers the gandar so that the gandar Iras can be admired.

 

I acquired this keris in Indonesia from an older man. This keris was passed down from father to son in his family as true pusaka for generations. The keris has a strong and lively isi who proves to be a master at generating lucrative schemes and ideas.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Panjul with Kinatah (gold plated)

Pamor: Melati rumpuk

Tangguh: Mataram Amangkurat III (18th century)

Warangka: Solo Gayaman, gandar Iras

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 47.5 cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Antieke Sempana Panjul keris, kris – Gandhik met kinatah (goud) – Wilah gesmeed naar Sempana Panjul dapur en Melati rumpuk pamor – Warangka met gandar Iras van Nagasari hout – Klassieke Nunggak semi greep van Surakarta – Zilveren blewah pendok.

 

Deze antieke keris stamt van de Mataram Amangkurat III era (18de eeuw).

 

De wilah is belegd met kinatah (goud) op de gandhik. Een teken dat deze keris ooit heeft toebehoord aan een welgesteld en hooggeplaatst persoon.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sempana Panjul dapur (vorm).  Sempana Panjul dapur wordt geclassificeerd als zeldzaam. Sempana betekent in het Indonesisch dromen of idealen en Panjul breed of prominent. Het wordt vergeleken met het geparafraseerde gansvoorhoofd met slimme gedachtes of een slim brein in het nastreven van dromen en idealen. Naar verluidt zal een keris met dit dapur de eigenaar assisteren in het nastreven en realiseren van zijn dromen, doelstellingen en idealen.

 

Daarnaast is de oude wilah is gesmeed met pamor Melati rumpuk. Dit pamormotief heeft de vorm van een gegroepeerde slinger metati (jasmijn) bloemen. Pamor Melati rumpuk wordt verondersteld veel geluk te bezitten, waardoor het voor de eigenaar gemakkelijk is om fortuin te vinden. Het trekt vermogen aan en is in staat is om rijkdom te vergaren. Bovendien wordt aangenomen dat het in staat is om de aura van rijkdom te openen, pech te elimineren, het potentieel van lichaam, geest en ziel in evenwicht te brengen voor maximale rijkdom. Het helpt om verlangens uit te laten komen en problematische zaken glad te strijken.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een klassieke Nunggak semi greep van Surakarta dat afgezet is met een koperen selut.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka. De gandar is van het type gandar Iras wat wil zeggen dat de warangka en gandar uit een massief stuk Nagasari hout zijn gesneden. Een zilveren blewah (half open) pendok bedekt de gandar zodat de gandar Iras kan worden bewonderd.

 

Ik heb deze keris in Indonesie overgenomen van een oudere man. Deze keris werd generatieslang in zijn familie van vader op zoon doorgegeven als echte pusaka. De keris heeft een sterk en levendige isi die een meester blijkt te zijn in het genereren van lucratieve plannen.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Panjul met Kinatah (goud verguld)

Pamor: Melati rumpuk

Tangguh: Mataram Amangkurat III (18de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman, gandar Iras

Kayu: Nagasari

 

Afmetingen:

Totale lengte:  49cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

Antique Sempana Panjul keris, kris – Gandhik with kinatah (gold) - Gandar Iras

€ 275,00Price
    bottom of page