top of page

Antique Sabuk Inten keris, kris - Mataram Sultan Agung-era (17th century) – Isi with strong commercial powers – Sabuk Inten wilah with 11 luk – Two pamors – Warangka of rare Trembalo Aceh wood – Antique copper blewah pendok.

(Article number: 1018)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This commercial powerful Sabuk Inten keris dates from the Mataram Sultan Agung-era (17th century).

 

This keris was once part of my personal collection so that I have extensive experience with the isi and its spiritual powers. I acquired this keris many years ago from the son of a spice trader in Surakarta city. The son told me that his father had received this keris for commercial luck when he started his business. The keris always resided in the company and it generated commercial success for his father. Whilst meditating with this powerful keris it generated many commercial lucrative ideas for me.

 

 I had the wilah ritually and professionally washed in Indonesia so that the two-light grey pamors Wengkon and Ngulit Semangka sparkle against the dark background of the wilah.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and make him commercial succesful. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

Pamor wengkon is sometimes also called ‘Tepen’ or pamor Lis-lisan, which is a ‘rekan’ type of pamor, meaning that it was created intentionally by the empu. A keris with Wengkon pamor has mystical powers that protect the owner, his family and company against disasters, slander, evil spirits and negative persons.

 

Furthermore the wilah is forged to Sabuk Inten dapur (shape) with 11 luk (waves). Nogososro represents the original revelations lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represents its glories and prestige. The Dragon of Inten is not just an heirloom in the form of a keris, but a symbol of the wandering life of people seeking true perfection in life and in the world. However, in modern times like now, and Sabuk Inten kris is more attractive than ever for anyone to own. It is believed that this keris brings good luck and glory to its owner and his family.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka, carved from rare Trembalo Aceh wood. An antique blewah (half open) pendok with fine engravings cover the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten – 11 luk

Pamor: Wengkon Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Sultan Agung (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 46,5cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Sabuk Inten keris, kris - Mataram Sultan Agung-tijdperk (17e eeuw) - Isi met sterke commerciële krachten - Sabuk Inten wilah met 11 luk - Twee pamors - Warangka van zeldzaam Trembalo Atjeh-hout - Antieke koperen blewah pendok.

 

Deze commercieel krachtige Sabuk Inten keris dateert van het Mataram Sultan Agung-tijdperk (17e eeuw).

 

Deze keris heeft ooit deel uitgemaakt van mijn persoonlijke collectie waardoor ik ruime ervaring heb met de isi en zijn spirituele krachten. Ik heb deze kris vele jaren geleden verworven van de zoon van een kruidenhandelaar in de stad Surakarta. De zoon vertelde me dat zijn vader deze keris had gekregen voor commercieel geluk toen hij zijn bedrijf startte. De keris heeft altijd in het bedrijf vertoeft en het genereerde commercieel succes voor zijn vader. Tijdens het mediteren met deze krachtige keris leverde het mij veel commercieel lucratieve ideeën op.

 

Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten wassen in Indonesië zodat de twee lichtgrijze pamors Wengkon en Ngulit Semangka schitteren tegen de donkere achtergrond van de wilah.

 

Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, wat zowel zijn vermogen zal vergroten als hem commercieel succesvol zal maken. De deur van het lot gaat immers steeds verder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Pamor wengkon wordt soms ook 'Tepen' of pamor Lis-lisan genoemd, wat een 'rekan'-type pamor is, wat betekent dat het opzettelijk door de empu is gemaakt. Een keris met Wengkon pamor heeft mystieke krachten die de eigenaar, zijn familie en bedrijf beschermen tegen rampen, laster, boze geesten en negatieve personen.

 

Verder is de wilah gesmeed tot Sabuk Inten dapur (vorm) met 11 luk (golven). Nogososro vertegenwoordigt de originele onthullingen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigt zijn glorie en prestige. De Draak van Inten is niet alleen een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. In moderne tijden zoals nu, is Sabuk Inten kris echter aantrekkelijker dan ooit voor iedereen om te bezitten. Er wordt aangenomen dat deze keris geluk en glorie brengt aan de eigenaar en zijn familie.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka, gesneden uit zeldzaam Trembalo Atjeh-hout. Een antieke blewah (halfopen) pendok met fijne gravures bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten – 11 luk

Pamor: Wengkon Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Sultan Agung (17e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo Atjeh

 

Dimensies:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

Antique Sabuk Inten keris, kris - Isi with strong commercial powers – Two pamors

€ 425,00Price
    bottom of page