top of page

Antique Parung Sari keris, kris - Mataram Senopaten-era (15th century) - Wilah with 'full' Pendarigan Kebak pamor and Parung Sari dapur (shape) with 13 luk (waves) - Nunggak semi hilt - Silver Bejen mendak - Silver pendok.

(Article number: 2129)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Parung Sari keris dates from the Mataram Senopath era (15th century).

 

The old Wilah is, considering its considerable age, in exceptionally good condition. The first sign of high mastery of the Empu who forged this keris.

 

A very complex and full-bodied variant of pamor Pedarigan Kebak covers almost the entire wilah. Pendaringan Kebak is synonymous with a full rice box. In the past, Javanese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor correspond to those of pamor Beras Wutah, with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and tranquility to the family, it allows the owner to grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. It not only brings abundant prosperity but it also enhances the social character and generosity of the owner.

 

In addition, the wilah is forged after Parung Sari dapur (shape) with no less than 13 luk (waves). Parung is a row of hills and valleys, while Sari is a flower. Literally it can be interpreted as a beautiful landscape with hills and valleys full of beautiful flowers. Dapur Parungsari is a symbol of spiritual beauty or a form of sincerity. Although it is not planted, it grows, it is not watered, it blooms as if it accepts the situation as it is without demanding anything, on the other hand it gives many benefits to the environment and will always leave a beautiful impression. Summarized in the beauty of the proverbs; “Elephants die from ivory, dead tigers leave stripes, dead people leave names.” In this life, people should always realize their hopes and dreams, strive for them. For most people, sometimes the final door to the expected stage of their life journey is success, glory, wealth, family, abundant wealth, position and more all material things. A Parung Sari keris possesses magical powers that help its owner achieve success and prosperity.

 

The top of the keris is adorned with an antique Yogyakarta Krajan hilt with deeply carved patra-patras. The hilt is set on an antique silver Bejen mendak.

 

The keris is housed in a Gayaman Yogyakarta warangka made of rare Pelet Sembur wood.

 

A Yogyakarta Taman Ngabehan pendok of silver covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Parung Sari – 13 luk

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Mataram Senopaths – 15th century

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length: 46cm.

Length of the Keris: 45.5cm.

Length of the Wilah: 36.5cm.

 

Antieke Parung Sari keris, kris - Mataram Senopaten-era (15de eeuw) – Wilah met ‘full’ Pendarigan Kebak pamor en Parung Sari dapur (vorm) met 13 luk (golven) – Nunggak-semi greep – Zilveren Bejen mendak – Zilveren pendok.

 

Deze antieke Parung Sari keris dateert van de Mataram Senopaten-era (15de eeuw).

 

De oude wilah verkeert, gezien de aanzienlijke leeftijd, in een bijzonder goede staat. De eerste teken van hoogstaand meesterschap van de Empu die deze keris heeft gesmeed.

 

Een zeer complexe en volle variant van pamor Pedarigan Kebak bedekt bijna de gehele wilah. Pendaringan Kebak staat synoniem een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Beras Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Parung Sari dapur (vorm) met maar liefst 13 luk (golven). Parung is een rij heuvels en valleien, terwijl Sari een bloem is. Letterlijk kan het worden geïnterpreteerd als een prachtig landschap met heuvels en valleien vol met prachtige bloemen. Dapur Parungsari is een symbool van geestelijke schoonheid of een vorm van oprechtheid. Hoewel het niet geplant is, groeit het, wordt het niet bewaterd, bloeit het alsof het de situatie accepteert zoals het is zonder iets te eisen, aan de andere kant geeft het veel voordelen aan de omgeving en zal het altijd een mooie indruk achterlaten. Samengevat in de schoonheid van de spreekwoorden; ‘Olifanten sterven uit ivoor, dode tijgers laten strepen achter, dode mensen laten namen achter’. In dit leven moeten mensen altijd hun hoop en dromen verwezenlijken, ernaar streven. Voor de meeste mensen is de laatste deur naar de verwachte fase van hun levensreis soms succes, glorie, rijkdom, familie, overvloedige rijkdom, positie en meer alle materiële zaken. Een Parung Sari keris bezit magische krachten die de eigenaar helpen in het realiseren van succes en walvaart.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke Yogyakarta Krajan greep met diep gesneden patra-patra’s. De greep staat op een antieke, zilveren Bejen mendak.

 

De keris huist in een Gayaman Yogyakarta warangka van het zeldzame Pelet Sembur hout.

 

Een Yogyakarta Taman Ngabehan pendok van zilver bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Parung Sari – 13 luk

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Mataram Senopaten – 15de eeuw

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

Antique Parung Sari keris, kris - Pendarigan Kebak pamor - Silver pendok

€ 595,00Price
    bottom of page