top of page

Antique Naga Siluman keris, kris - Madura Abad XVIII-era (18th century) - Wilah with Naga Siluman dapur and Ganggeng Kanyut pamor - Openwork Kojuk Menges hilt - Warangka of Pelet Ngingrim wood - 2-piece Slorok pendok.

 

This antique Naga Siluman keris dates from the Madura Abad XVIII era (18th century).

 

The wilah is forged to Naga Siluman dapur. Naga Siluman, Seluman or stealth in Sanskrit means imagination (sight), which is the shadow generated by magical powers. Another meaning is masculine, which means magical and fascinating. So the definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be literally interpreted as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (mystic and mystical) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Keris with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people eager to explore the spiritual world. The people of the ancient Indian archipelago tried to harmonize their little selves (bhuwana alit) with the big world (bhuwana agung). What is in bhuwana agung is also considered to be in bhuwana alit. The demon that exists in the big world is actually in the small universe, in yourself. That "veil within" is the most dangerous. The "six-faced" self-stealth or sad ripu that is the enemy of the self is painted in the form of a tongue sticking out like the number 6, namely lust (kama), greed (lobha), anger (krodha) , confusion of thought (moha), drunkenness (mada) and envy (matsarya). The way to overcome or avoid it is to control the elements of Sad Ripu himself and direct it towards positive actions so that his life is safe.

 

In addition, the wilah is forged with the rare pamor Ganggeng Kanyut. Ganggeng = Algae twisting and turning against the current while Kanyut is a Javanese word meaning to drift away. Ganggeng roots remain firmly planted as the stems and tips sway in the fast currents of the river is a symbolic expression of the hope that the owner will become a character who is always firm in his decisions (firm), can be a role model and gives always lighting to his subordinates (authoritative), and the twisting ends that follow the direction of the flow illustrate the need to be a flexible person so that it is easy to socialize with anyone anywhere and by anyone are accepted groups. Good luck will bring the pamor motif Ganggeng Kanyut to those who are their own entrepreneur or executive. The owner of a keris with this pamor will easily get many relationships, and is usually approached by fortune as well.

 

On the top of the keris is a very detailed carved Kojuk Menges grip that is set on a silver, antique Bejen mendak.

 

The gandar is covered with a copper, two-piece Slorok pendok.

 

The isi is particularly lively and powerful. It revealed as a seer who allows the owner to discover new opportunities and possibilities both spiritually and personally.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Siluman – 9 luk

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Madura Abad XVIII (18th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 38.5 cm.

Antieke Naga Siluman keris, kris - Madura Abad XVIII-era (18de eeuw) – Wilah met Naga Siluman dapur en Ganggeng Kanyut pamor – Opengewerkte Kojuk Menges greep - Warangka van Pelet Ngingrim hout – 2-delig Slorok pendok.

 

Deze antieke Naga Siluman keris dateert van de Madura Abad XVIII-era (18de eeuw).

 

De wilah is gesmeed naar Naga Siluman dapur. Naga Siluman, Seluman of stealth in het Sanskriet betekent verbeelding (zicht), dat is de schaduw die door magische krachten wordt opgewekt. Een andere betekenis is mannelijk, wat betekend magisch en fascinerend is. Dus de definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (mystieke en mystieke) wereld, maar het wekt magische krachten aan die fascinerend en charismatisch zijn. Kerissen met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen.  De mensen van de oude Indische archipel probeerden hun kleine zelf (bhuwana alit) te harmoniseren met de grote wereld (bhuwana agung). Wat in bhuwana agung staat, wordt ook beschouwd als in bhuwana alit. De demon die in de grote wereld bestaat, bevindt zich eigenlijk in het kleine universum, in jezelf. Die "sluier van binnen" is het gevaarlijkst. De "zes-faced" self-stealth of trieste ripu die de vijand van het zelf is, is geschilderd in de vorm van een tong die uitsteekt als het cijfer 6, namelijk lust (kama), hebzucht (lobha), woede (krodha ), verwarring in denken (moha) dronkenschap (mada) en afgunst (matsarya). De manier om het te overwinnen of te vermijden, is door de elementen van Sad Ripu zelf te beheersen en het te richten op positieve acties, zodat zijn leven veilig is.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met het zeldzame pamor Ganggeng Kanyut. Ganggeng = Algen die tegen de stroming in draaien en draaien, terwijl Kanyut een Javaans woord is dat wegdrijven betekent. Ganggeng-wortels blijven stevig geplant terwijl de stengels en uiteinden wuiven in de snelle stromingen van de rivier is een symbolische uitdrukking van de hoop dat de eigenaar een personage zal worden die altijd standvastig is in zijn beslissingen (stevig), een rolmodel kan zijn en geeft altijd verlichting aan zijn ondergeschikten (gezaghebbend), en de draaiende uiteinden die de richting van de stroom volgen, illustreren de noodzaak om een flexibel persoon te zijn, zodat het gemakkelijk is om sociale relaties aan te gaan met iedereen waar dan ook en door iedereen kan worden geaccepteerd groepen. Veel geluk zal het pamormotief Ganggeng Kanyut brengen voor degenen eigen ondernemer of leidinggevende zijn. De eigenaar van een keris met dit pamor zal gemakkelijk veel relaties krijgen, en wordt meestal ook benaderd door fortuin.

 

Op de bovenzijde van de keris prijkt een zeer gedetailleerd gesneden Kojuk Menges greep dat is gezet op een zilveren, antieke Bejen mendak.

 

De gandar is bedekt met een koperen, tweedelige Slorok pendok.

 

De isi is bijzonder levendig en krachtig. Het openbaarde zich een ziener die de eigenaar nieuwe kansen en mogelijkheden laat ontdekken in zowel spiritueel als persoonlijk vlak.  

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Siluman – 9 luk

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Madura Abad XVIII (18d eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 38,5cm.

 

 

Antique Naga Siluman keris, kris - 18th century - Ganggeng Kanyut pamor

€ 225,00Price
    bottom of page